Resurser

Compassionfokuserade övningar


Vi kan alla behöva öva på Compassion och inom CFT fyller övningarna en viktig funktion. Vi har samlat några av de mest centrala övningarna för att ge inspiration och hjälpa dig på traven i ditt Compassionfokuserade arbete.

Compassionfokuserade videos


En film säger ibland mer än tusen ord. Vi har samlat lite olika filmclips som illustrerar olika aspekter inom CFT. Inom kort kommer även videos av rollspel av olika CFT interventioner.

Hitta CFT-terapeut


Fler och fler utbildar sig inom CFT. Här har vi listat en del av de som har gått ven avancerad utbildning i CFT och som jobbar privat. Vill du finnas med på listan är du varmt välkommen att kontakta oss.


Compassion mind training i grupp

Utifrån förlaga utarbetad av Paul Gilbert har vi utarbetat ett gruppkoncept för Compassion Mind training; färdighetsträningen inom CFT. Konceptet har provats på transdiagnostiska grupper på primärvårdsnivå med goda resultat. För mer information eller utbildning i gruppkonceptet, kontakta oss!

Copyright @ All Rights Reserved

Om oss


CFTinstitutet verkar för att sprida kompetens och kunskap om Compassionfokuserad terapi och Compassion genom utbildning och handledning.


CFTinstitutet drivs av Cert. CFT terapeuter och leg. psykologer Linda Wiik och Jernett Karensen.

Kontakta oss


CFTinstitutet

c/o Terapi- och friskvårdscentrum

Spångatan 20A, 211 53 Malmö

Email: info@cftinstitutet.se

Ring


Linda Wiik

0705 260622


Jernett Karensen

0760 380444