Skam i behandlingsarbete 

En heldags workshop med fokus på skam och hur vi kan arbeta med skam. 


Skam är en komplicerad och smärtsam process som är närvarande i många av de svårigheter vi möter och upplever. Ibland är den tydlig men ibland svårare att fånga. Ofta blir skam ett hinder för förändring och behöver mötas i våra liv och i behandling. Därför vill vi bjuda in till en dag med fokus på dessa processer och hur vi kan arbeta med detta i behandlingsarbetet.

För vem?

Dagen riktar sig till behandlare som är nyfikna på att lära sig mer om skam och hur vi kan uppmärksamma och arbeta med att förändra skamupplevelser. Dagarna har fokus på terapi och det är därför lämpligt att man har erfarenhet av terapeutiskt arbete. Ingen tidigare kunskap eller erfarenhet av CFT krävs. Dagen passar mycket bra ihop med den efterföljande dagen om självkritik. 

Innehåll

  • Skammens evolutionära funktion
  • Olika typer av skam
  • Olika sätt att förstå och beskriva skam
  • Forskning kring skam
  • En inblick i hur vi kan arbeta med olika former av skam i våra terapeutiska kontakter.


Vi kommer att presentera kunskap från erfarna skamforskare från Danmark och Norge. Vi kommer också att utgå från den forskning om skam som ligger till grund för medkänsla och Compassionfokuserad Terapi (CFT).

Föreläsare

Linda Wiik & Jernett Karensen är båda leg. Psykologer och Cert. CFT terapeuter från Derby University, UK utbildade av terapins grundare Paul Gilbert.


De driver CFTinstitutet som verkar för att sprida och utveckla kunskapen om CFT genom utbildning, handledning och behandling. Jernett och Linda deltar också aktivt i nätverk kring CFT i Sverige och Internationellt.


Läs mer om föreläsarna här

Tid

21 November kl. 9-16

 

Plats

Online


Pris

1995kr exl. moms

(Paketpris Skam och självkritik 3600kr exl. moms)


Sista anmälningsdag

2 November 2024


Länk och information om kursen skickas ut efter sista anmälningsdag.


Tidigare deltagare säger så här:


"Lagom tempo, närvarande och kunnig föreläsare"


"Viktig dag! Det här med skam borde vi prata mer om, särskilt kring psykisk ohälsa."


"Jag tror att jag kommer att få stor nytta av att kunna upptäcka och fokusera på skam i mina patientmöten."

Om du har frågor mejla oss gärna:info@cftinstitutet.se