CFT-terapeuter i Sverige


Vi får fler och fler frågor om CFT terapeuter runt om i landet. CFT terapeut är inte en skyddad titel och utbildningarna och kompetensen i CFT kan skilja sig åt. När du söker behandlare är det därför av vikt att du försäkrara dig om att den du väljer har en gedigen utbilnding i CFT. 


På den här sidan listar vi terapeuter som har en längre utbildning i CFT och som har handledning av en CFT utbildad handledare.


Det finns ingen inbördes ordning mellan terapeuterna och vi uppmuntrar Dig som söker terapeut att läsa vidare på hemsida och kontakta aktuell terapeut för att få mer information.Malmö


Linda Wiik 

Leg. psykolog. Certifierad CFT terapeut från Derby Universitets 1-åriga post graduate utbildning i CFT.

Mottar CFT-handledning

www.lindawiik.se

Stockholm


Sofia Viotti

Leg. psykolog. Certifierad CFT terapeut från Derby Universitets 1-åriga post graduate utbildning i CFT.

Mottar CFT-handledning

www.compassionportalen.se

Stockholm


Therése Huggare

Leg Psykolog, Leg psykoterapeut (KBT), medicine magister, 1-årig utbildning i CFT via Karolinska Institutet.

Mottar CFT-handledning 

0708695402

huggarekbt.se

Stockholm 


Lotten Lönnerstam 

Socionom, Leg.Psykoterapeut

Utbildad vid CFT Institutetse 1-åriga CFT utbildning. 

Mottar CFT-handledning 

tel. 073-590 36 84
lonnerstampsykoterapi.se


Lund


Sara Grandi

Leg. psykolog. Utbildad vid CFT Institutets 1-åriga CFT utbildning.

Institutet för psykoterapi

saragrandi.se


Göteborg


Karin Lindgren
Leg. psykoterapeut och socionom.
Utbildad vid CFT Institutets 1-åriga CFT utbildning.

lindgrenpsykoterapi.se

Stockholm


Evelina Linder

Socionom, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi och KBT vid Linköpings universitet.

Utbildad vid CFT Institutets 1-åriga CFT utbildning

evelinalinderkbt@gmail.com

evelinalinder.com

073-5930073

Östersund


Sara Åberg

Leg. Psykoterapeut, socialpedagog samt handledare och lärare i psykoterapi.

Utbildad vid CFT Institutets 1-åriga CFT utbildning

sara@agrenpsykoterapi.se

www.agrenpsykoterapi.se

0708761227

Farsta


Annika Nilsson

Psykoterapeut steg 1 i KBT och relationell inriktning

Utbildad vid CFT Institutets 1-åriga CFT utbildning 

annikajarna@live.se

0730511642


Stockholm


Anna Persson

Socionom, Leg Hälso-och sjukvårdskurator och Leg Psykoterapeut.

Arbetar i huvudsak utifrån affektfokuserad terapi, CFT, EMDR (och snart neurofeedback)

Utbildad vid CFT Institutets 1-åriga CFT utbildning 

anna@konnektapsykoterapi.se

070-4064993


Malmö


Jernett Karensen

Leg. /Aukt. psykolog. Certifierad CFT terapeut från Derby Universitets 1-åriga post graduate utbildning i CFT.

Mottar CFT-handledning

www.karensen.com

Stockholm


Petra Söderholm

Leg. psykoterapeut. 

Mottar CFT-handledning 

petrasoderholm.se

petra.stockholmterapi@gmail.com

0736402239Stockholm


Ylva Kurtén

Leg. psykolog.

Utbildad vid CFT Institutets 1-åriga utbildning

Mottar CFT-handledning

Vara Psykologi

0730212656

Göteborg


Amanda Lönnstig

Leg. hälso- och sjukvårdskurator/socionom

KBT-terapeut och diplomerad sexualupplysare (via SFS)

Utbildad vid CFT Institutets 1-åriga CFT utbildning

Mottar CFT-handledning

amanda.lonnstig@vgregion.se

UM Hisningen

Malmö


Camilla Puskaric Schön

Psykolog, steg 1 terapeut.

Utbildad vid CFT Institutets 1-åriga CFT utbildning

camilla@fenixterapi.se

www.fenixterapi.se
0733-147 333

Helsingborg & Lund


Anna Rypi

Grundutbildad psykodynamisk terapeut, och fil. dr. i sociologi, Lunds universitet.

Utbildad vid CFT Institutets 1-åriga CFT utbildning

anna@dynamiskasamtal.se www.dynamiskasamtal.se

073-9757339

Linköping & Motala


Eva Fogander Wall

Leg. psykoterapeut. Utbildad vid CFT Institutets 1-åriga CFT utbildning 

073 3681811

www.efwkbt.se


Göteborg 


Daniela Lambert 

Leg. Psykolog. 

Utbildad vid CFT Institutets 1-åriga CFT utbildning

www.danielalambertpsykolog.se

info@danielalambertpsykolog.se

0708-109503

Storuman


Timo Järperskog

KBT-terapeut steg 1

Utbildad vid CFT Institutets 1-åriga CFT utbildning 

timo.jarpeskog@regionvasterbotten.se


Om du arbetar med CFT och vill finnas med på listan är du välkommen att skicka en kort beskrivning av dig själv, din verksamhet och dina meriter till info@cftinstitutet.se