Introduktion till Compassionfokuserad terapi (CFT) - 2 dagars workshop


Är du nyfiken på Compassionfokuserad terapi och vill lära dig grunderna i terapin?


Syftet med kursen är att ge en introduktion till Compassionfokuserad terapi och centrala delar inom terapin. Under kursen kommer teori såväl som centrala interventioner att gås igenom. Delar av CFT demonstreras av kursledarna genom rollspel och videomaterial, det ges möjlighet att prova på övningar som används inom terapin. En uppskattad introduktion som tidigare även getts som uppdragsutbildning. 


För vem?

Dagen riktar sig till behandlare som är nyfikna på CFT och som önskar en introduktion. Dagarna har fokus på terapi och det är därför lämpligt att man har erfarenhet av terapeutiskt arbete. Ingen tidigare kunskap eller erfarenhet av CFT krävs. 


Innehåll

Compassion focused therapy (CFT) (eller Compassionfokuserad terapi som det även kallas) är en relativt ny, integrativ psykoterapimetod. Den baseras på inlärningsteori, affektteori, evolutionsteori, anknytningsteori, affektiv neurovetenskap och buddhistiskt psykologi. Metoden har utvecklats de senaste 20 åren av prof. Paul Gilbert och Compassionate Mind Foundation i England.


Nu har du möjligheten att delta i en 2-dagars workshop för att introduceras till Compassionfokuserad terapi. Under kursen kommer vi gå igenom grunderna för CFT; den teoretiska kunskap som behövs för börja integrera terapin i ditt arbete och med sig själv. Teori kommer blandas med upplevelsebaserade övningar.

 

Under kursen kommer vi att fokusera på:

 

  • De teoretiska grunderna för CFT
  • Psykoedukation
  • Känslor och deras evolutionära funktion
  • Skam och självkritik
  • Hur vi tillsammans skapar förståelse för våra svårigheter
  • Specifika CFT-interventioner

 

Efter introduktionen kommer deltagarna ha en grundläggande förståelse för vad CFT är och ha fått med sig exempel på hur detta kan användas i det terapeutiska arbetet.


Föreläsare

Linda Wiik & Jernett Karensen är båda leg. Psykologer och Cert. CFT terapeuter från Derby University, UK utbildade av terapins grundare Paul Gilbert.


De driver CFTinstitutet som verkar för att sprida och utveckla kunskapen om CFT genom utbildning, handledning och behandling. Jernett och Linda deltar också aktivt i nätverk kring CFT i Sverige och Internationellt.


Läs mer om föreläsarna här

Tid

13-14 Mars 2025

kl. 9-16 båda dagarna

Plats

Online

Pris

3500kr exl. moms

Sista anmälningsdag

1 Mars

Välkomstmejl med videolänk skickas ut
efter sista anmälningsdagen


Det finns möjlighet att nyttja ditt friskvårdsbidrag för att delta under förutsättning att din arbetsgivare godkänner detta. 

Tidigare deltagare säger så här:


"Lugnt och sansat tempo, bra med två föreläsare, reflektionsövningar som skapar engagemang. Guidningar som verkligen var bra!"


"Det var en bra balans mellan psykoedukation, konceptualisering och terapeutiska interventioner."


"Jag ser fram emot att börja testa."

Om du har frågor mejla oss gärna:info@cftinstitutet.se