Om oss

OM CFTinstitutet


Vår verksamhet har växt fram organiskt. Det började med en kurs, sedan en till och en till. Våra deltagare ville lära sig mer och fördjupa sig. Vi ville lära oss mer och fördjupa oss. Ur denna längtan har företaget växt fram och även ambitionen att vara ett kompetenscentrum för Compassionfokuserad terapi i Sverige. 


Verksamheten grundades 2012 under tiden då vi gick vår 1-åriga CFT-utbildning vid Derby Universitet i England. 


Bolaget drivs av leg. psykologer Linda Wiik och Jernett Karensen

CFTINSTITUTETVI SOM JOBBAR HÄR


CFTinstitutet består av en liten organisation hängivna psykologer som jobbar med utbildning, terapi och handledning. Grundarna till CFTinstitutet är leg. psykologer Linda Wiik och Jernett Karensen. 

LINDA WIIK

Linda Wiik är leg. Psykolog utbildad vid Lunds Universitet i både KBT och psykodynamisk terapi.


Hon har som en av de första svenskarna en Post-graduate Certificate i CFT från Derby Universitet i England (60 ECTS). Hon är utbildad under ledning av Paul Gilbert. Hon har gjort mer än 200h handledning i CFT och mottar kontinuerligt handledning av Paul Gilbert och andra framstående psykologer inom CFT.


Utöver sin 1-åriga CFT-utibldning har Linda även fördjupande traumautbildning i CFT för Dr. Deborah Lee. Hon har utbildning i Skam och har gått kurs i anknytning och Compassion för Grahan Music. Hon har även gått kurs i handledning i CFT för Paul Gilbert. 


Linda har varit aktiv i att upprätta den svenska Föreningen för Compassionfokuserad terapi där hon numera även ingår i styrelsen.


Hon är en av huvudlärarna på CFTinstitutets 1-åriga utbildning. Under många år har hon även föreläst och handlett på den 1-åriga CFT-utbildningen vid Karolinska Institutet i Stockholm. Hon har även föreläst om CFT på psykologprogrammet i Lund.


Vidare är Linda även utbildad i dialektisk beteendeterapi (DBT) och acceptance and commitment therapy (ACT)


Utöver arbetet via CFTinstitutet har Linda Wiik egen klinsik mottagning. 


www.lindawiik.se

lindawiikpsykolog@gmail.com

Tel. 0705 26 06 22


LYHÖRD OCH VARM


“Linda skapar ett tryggt och varmt rum där man vågar vara sårbar och utforska sig själv som terapeut”

Leg. Psykolog, CERT CFT terapeut

JERNETT KARENSEN

Leg. Psykolog, CERT CFT terapeut

Jernett Karensen är leg. Psykolog utbildad vid Köpenhamns universitet i KBT.


Hon är en av de första svenskarna att utbilda sig vid Derby Universitets 1-åriga utbildning i Compassionfokuserad terapi under ledning av Paul Gilbert (60 ECTS). Hon har mottagit över 200h handledning av Paul Gilbert och andra framstående psykologer inom CFT.


Utöver sin 1-åriga CFT-utbildning så har hon även vidare fördjupad utbildning kring problematisk ilska och CFT för Russel Kolts. Hon har även gått en avancerad påbyggnadskurs i CFT och kurs i handledning i CFT för Paul Gilbert samt faciliterat flera av Paul Gilberts CFT-kurser i Stockholm.


Jernett har varit aktiv i att upprätta den Svenska föreningen för Compassionfokuserad terapi och sitter numera i dess styrelse.


Hon är en av huvudlärarna på CFTinstitutets 1-åriga utbildning. Under många år har hon även föreläst och handlett på den 1-åriga CFT-utbildningen vid Karolinska Institutet i Stockholm. Hon har även föreläst om CFT på psykologprogrammet i Lund.


Utöver CFT är Jernett utbildad i kognitiv beteende terapi, lösningsfokuserad korttidsterapi, gestaltterapi, emotionsfokuserad parterapi, har grundutbildning i schematerapi och handledarutbildning för handledning av vårdpersonal.


Hon driver CFTinstitutet tillsammans med Linda och handleder och undervisar i CFT. Jernett driver även en egen mottagning.


www.karensen.com

jernett@karensen.com

Tel. 0760 380 444

LYHÖRD & MEDKÄNNANDE


Jernett är inte bara en bra lyssnare och en medkännande professionell, men hon erbjuder praktiska verktyg som kan användas och implementeras i verkliga situationer. Rekommenderar starkt hennes tjänster.”Från Google recensioner

Alexandra Ilie

Administratör

Alexandra läser tredje terminen på psykologprogrammet. Hon har tidigare jobbat med service på olika sätt. Tel. 0735041891

CFTinstitutet verkar för att sprida kunskap kring Compassion till organisationer, verksamheter och privatpersoner i Sverige. Företaget arbetar med utbildning, handledning och behandling.


I flera år har CFTinstitutet jobbat med att öka tillgängligheten för våra utbildningar. För oss innebär tillgänglighet att hålla kostnaderna nere så att så många som möjligt får chans att delta. Det innebär att erbjuda online alternativ - både för miljöns skull och för att de som inte har möjlighet att resa kan vara med.


Vi jobbar även med tillgänglighet genom att anpassa det terpeutiska behandlingsarbetet till en värld där vi jobbar mer med olika typer av medier vid sidan av traditionella metoder. Idag erbjuds t.ex. hela vårt kurspaket via Internet och vi demonstrerar hur terapeutiska interventioner kan göras på olika sätt beroende på medie.


Vår tanke är att göra undervisningen tillgänglig, kostnads- och tidseffektiv för både deltagare och arbetsgivare. Vi har gjort detta utan att tumma på den upplevelsebaserade inlärningen som är så viktigt i CFT.


Vår avsikt

OM OSS

VÅRT UTBUD

Världen förändras och det ställer andra krav på oss behandlare att kunna ta oss an flera olika medier. CFTinstituet jobbar aktivt med att anpassa och utveckla våra utbildningar så att de kan ges online men också där du som deltagare får hjälp i ditt egna digitala arbete. 

 

Som kursdeltagare erbjuds du en interaktiv undervisning där du får ta del av en läroplattform fullspäckad med material, arbetsformulär och forskningsartiklar. I undervisningen använder vi oss av terapifilmer, undervisningsvideos och annat material för att göra terapirummet levande. När tillfälle bjuds rollspelar vi online via Zoom, även deltagarna bjuds in till rollspel och får göra gruppövningar i mindre grupper. Vi använder utbildningsvideo av olika terapeutiska interventioner. Vi ger även exempel på både hur interventioner kan utformas i terapirummet såväl som webbbaserade terapikontakter. Vi bjuder in internationella föreläsare med specialkunskaper på olika centrala områden för att ge våra kurser både bredd och djup. Tack vare dagens teknik ger det oss möjlighet att möta några av de mest rutinerade CFT-utövarna i världen och att ta del av det allra senaste inom forskningen av metoden.

 

CFTinstitutets utbildare är erfarna användare av olika webbaserade verktyg och metoder anpassade för att bedriva terapi online. Vi har redan genomfört både uppdragsutbildningar såväl som våra egna kurser och utbildningspaket via Internet. Tidigare onlineuppdrag har varit för Lunds universitet, Region Skåne Vuxenhabiliteringen, Novas Grundläggande psykoterapiutbildning och Karolinska Institutets CFT-utbildning.


TIDIGARE UPPDRAG

Vad tycker andra?

Läs om tidigare
kursdeltagares upplevelser

Föreläsningar och utbildningar

  • Förläsare och handledare på Karolinska Institutets CFT-utbildning sedan 2015 (pågående)
  • Introduktionsutbildningar i CFT för Aleris Sjukvård, Bollnäs, Psykologutbildningen i Lund, NOVAS grundläggande psykoterapiutbildning
  • CFT-utbildning och utbildning i gruppkoncept, Stockholm och Örebros ungdomsmottagningar
  • Workshop och handledning ANOVA - Centrum för Andrologi och Sexualmedicin, Stockholm.
  • Utbildning i Compassion som förhållningssätt Plattform Malmö, Flera Kvinnojourer
  • 1-årig CFT utbildning för Malmö Kriscentrum och Region Skånes Vuxen habilitering
  • Handledning och koncept för gruppterapi för INM Limhamn
  • Inspirationsföreläsningar kring prestation, skam & självkritik, Compassion och misslyckande, Skatteverket Malmö, Malmö Högskolas universitetsbibliotek, Malmö Ungdomsmottagning

 

Handledning

  • Örebros Ungdomsmottagningar, Studenthälsan i Lund, Primärvård, Psykiatrin och Onkologen i Region Skånes, Karolinska Institutet samt privata vårdgivare och vårdaktörer.

 

Referenser

Henrik Persson, leg. Psykolog Vuxen Habiliteringen, Region Skåne

Sima Wolgast, leg. Psykolog Lunds Universitet

MER OM CFTINSTITUTET


CFTinstitutet verkar för att sprida kompetens och kunskap om Compassionfokuserad terapi (CFT) och Compassion som förhållningssätt genom utbildning och handledning.


CFTinstitutet har bedrivit CFT-utbildningar sedan 2013. CFTinstitutet anlitats bl.a. av Lunds Universitet och Centrum för psykoterapiforskning, Karolinska Institutet, för handledning och undervisning i Compassionfokuserad terapi.


CFTinstitutet har bedrivit verksamhet de senaste 8 åren med fokus på att sprida och utveckla Compassionfokuserad terapi i Sverige. CFT har blivit en populär terapiform som kommit att inspirera inte bara terapi utan behandling och bemötande generellt med sitt fokus på mänskliga relationer och social interaktion.


Mer än terapiutbildningar

CFTinstitutets utbildningar är inte bara inriktad på terapi utan vi ger även föreläsningar om t.ex. Konsten att misslyckas, självkritik och prestation, självomhändertagande i behandlande yrken och hur man kan jobba med Compassion som förhållningssätt i särskilt utmanande verksamheter.

 

Online-lösningar

De senaste åren har vi jobbat med att utveckla våra program och utbildningar för webbaserad undervisning och idag erbjuds hela vårt kurspaket online. Vår tanke är att göra undervisningen så tillgänglig, kostnads- och tidseffektiv för både deltagare och arbetsgivare. Vi har gjort detta utan att tumma på den upplevelsebaserade inlärningen som är så viktigt i CFT.

 

Skräddarsydda utbildningar

Vi har utformat en rad skräddarsydda utbildningsprogram till olika verksamheter där det krävts anpassningar av material och undervisning för att passa verksamheten t.ex. har vi utbildat Region Skånes Vuxen habilitering i CFT med särskilt fokus på att bedriva anpassad CFT vid hjärnskada eller Autism. Vi har även utbildat en rad ungdomsmottagningar i CFT i grupp för unga vuxna.

 

Internationella och nationella samarbeten

CFTinstitutet deltar även i nationella och internationella samarbeten för att sprida och utveckla Compassionfokuserad terapi genom forskning, föreningsarbete och konferenser. Vi har grundat och sitter i styrelsen för Den Svenska Föreningen för Compassionfokuserad terapi som lanserades i Mars 2019 och som verkar aktivt för att sprida CFT på en rad olika arenor. Under 2020 inledde vi även ett forskningssamarbete med Lunds Universitet kring CFT som kommer fortgå de närmaste åren.