Live webbföreläsningar

FÖR VEM?

Föreläsningarna är öppna för dig som redan kan en del kring CFT och vill fördjupa dig i ett särskilt ämne och lära dig från erfarna CFT-utövare. Alla webbföreläsningarna ingår som en del av vår 1-åriga CFT-utbildning. 

HUR?

Webbföreläsningarna ges live via Zoom. Det kräver en god internetuppkoppling och tillgång till kamera och headset. Föreläsningarna hålls på Engelska. Föreläsningarna spelas in så kan du inte delta så har du tillgång till dem i 30 dagar efter föreläsningsdatumet.

PRIS?

Varje webbföreläsning kostar 460kr exkl. moms (2023) & 500kr exkl moms (2024).

ANMÄLAN

Du kan anmäla dig till ett eller flera webbföreläsningar på en gång. 

Live Webbföreläsningar 2023


25/1 Dr. Kate Lucre: Anknytningstrauman och relationella sår i CFT


Webbföreläsning med Dr. Kate Lucre som under flera år jobbat med och forskat på CFT i grupper med patienter med svåra anknytningstrauman. Under dagens föreläsning kommer vi få ta del av hennes arbete med dessa patienter och hennes erfarenheter och observationer kring att jobba med CFT. Hon kommer berätta om hur de genomfört grupperna, vilka anpassningar och resultat de fick samt dela med sig kring sina kliniska erfarenheter kring att jobba med relationella sår och anknytning.


Dr. Kate Lucre är en härligt energisk föreläsare, utbildad psykoterapeut och handledare specialiserad kring att använda CFT vid komplext trauma, personlighets- och relationella svårigheter både för grupp och individuellt. Hon har forskat på CFT i grupp vid anknytningstrauman och andra forskningsprojekt kring utvärdering av Compassionfokuserat stöd till anställda.


Datum: 25 Januari kl. 10-12

Pris 460kr exl. moms
Sista anmälningsdag: 23 Januari

Om du har frågor mejla oss gärna:info@cftinstitutet.se

13/3 Dr. Andrew Rayner om trauma och dissociativa tillstånd och CFT


Dr. Andrew Rayner har specialiserat sig på att jobba med trauma på olika sätt och har i många år kombinerat det arbetet med CFT. I den här föreläsningen kommer han presentera hur vi kan använda arbetet kring Compassion vid svåra trauman och dissociation. Andrew kommer ha särskilt fokus på hur vi kan använda det medkännade jaget för att hjälpa personer med dissociation. Andrew kommer även förklara hur detta arbete kan hjälpa personer med en mer fragmenterad upplevelse av sig själva att bli mer stabila och integrerade och hur det i sin tur reducerar riskbeteende såsom självskadebeteenden.


Dr. Andrew Rayner är utbildad klinisk psykolog och arbetar med CFT både individuellt och i grupp. Han har speciliserat sig på arbete med trauman, PTSD och komplex PTSD. Detta innebär även att han har erfarenhet av att arbete med anknytningstrauman och diagnoser såsom emotionell instabilitet. Han har dessutom under flera år undervisat och handlett på Derby Universitets 1-åriga CFT utbildning och handleder även privat i CFT.


13 Mars kl. 10-12

Pris 460 kl exkl moms

Sista anmälningsdag 10 Mars

8/5 Dr. Tobyn Bell: Jobba med transdiagnostiska grupper i CFT


Webbföreläsning med psykoterapeuten, forskare och författaren Tobyn Bell. I den här föreläsningen kommer Tobyn dela med sig av sina erfarenheter kring att jobba med grupp och hur vi kan ta oss an grupp på olika sätt inom ramen för CFT. Föreläsningen kommer ta upp hur vi kan jobba med Compassion "live" i gruppen, hur vi kan jobba med hinder, motstånd och blockeringar (FBRs) i gruppen. Han kommer berätta om hur vi kan uppmuntra till mentalisering och empati bland deltagarna och jobba med relationella sår kring skam genom att skap en relationell trygghet.


Tobyn Bell är psykoterapeut och jobbar kliniskt med CFT så väl som forskar och skriver böcker om CFT. Han är medförfattare till boken "Compassion Focused Therapy from the Inside Out: A Self-practice/Self-reflection Workbook for Therapists." Han har publicerat en rad studier kring visualiseringar och Compassion. Tobyn utbildar i KBT och handleder vid the Greater Manchester Psychotherapy Training Centre (NHS, UK) och är utbildad Mindfulness lärare.


Läs mer


8 Maj kl. 10-12

Pris 460kr exl. moms
Sista anmälningsdag: 6 Maj

4/9 Psykolog Rita Lacerda: Jobba med anpassningar i CFT


Lite då och då möter vi patienter där vi kan behöva göra olika typer av anpassningar som ligger utanför vad vi normalt gör i CFT. Det kan t.ex. vara olika neuropsykiatriska funktionshinder eller nedsatt intellektuell kapacitet av olika anledningar. I den här webbföreläsningen utforskar vi tillsammans med psykologen Rita Lacerda hur vi kan anpassa CFT till olika mer grupper med särskilda behov.


Rita Lacerda är klinisk psykolog och har de senaste 4 åren arbetat med CFT och ACT på en specialenhet för patienter med Autism och ADHD. Hon har jobbat med CFT i grupp med en rad olika patientgrupper och delar generöst med sig av sina erfarenheter kring att möta olika människor på olika sätt. Hon har även tidigare arbetat inom både primärvården och mödravården också där med CFT i grupp.


4 September kl. 10-12

Pris 460kr exl. moms
Sista anmälningsdag: 28 Augusti

4/12 Dr. Wendy Wood: Terapeutens roll i CFT


Eget utövande har visat sig vara en viktig faktor för terapiframgång. Trots detta så är det sällan något vi terapeuter gör. I dagens föreläsning guidar Dr. Wendy Wood oss igenom både teori kring vår terapeutiska roll så väl som tips och tricks för att introducera mer eget utövande i din egna terapeutiska praktik.


Wendy har genom många år undervisat i psykoterapi och arbetet med utbildning kring psykoterapi. Hon skrev sin doktorsavhandling om just terapeutiskt utövande och vikten av detta för god terapi. Wendy är en varm och djupt kunnig föreläsare och handledare. Hon har förmågan att adressera det riktigt svåra och samtidigt inge en känsla av möjlighet och nyfikenhet.


4 December kl. 10-12

Pris 460kr exl. moms
Sista anmälningsdag: 1 December


Live Webbföreläsningar 2024


22/1 Dr. Michelle Cree: Tidig relationell utveckling och vår medfödda förmåga till Compassion


Michelle tar oss med på ett utforskande av våra allra tidigaste och medfödda relationella förmågor till Compassion. Hon visar med mycket värme hur detta spelar in både hos våra klienter och i vårt arbete som terapeuter och hur vi kan använda oss av den visdom och kunskap som redan finns medfött hos oss alla.

Dr. Michelle Cree är en uppskattad föreläsare och handledare och har lång och gedigen erfarenhet av att jobba med CFT främst i föräldra-barn sammanhang. Hon har skrivit boken "The Compassionate Mind approach to Postnatal Depression" och även publicerat artiklar i samma ämne.


22 Januari kl. 10-12

Pris 500kr exl. moms
Sista anmälningsdag: 17 Januari

20/3 Dr. Elaine Beaumont: Tips & tricks i att arbeta med CFT med ungdomar


Dr. Elaine Beaumont kommer introducera oss till hur vi kan anpassa CFT till arbetet med ungdomar och unga vuxna. Elaine har gedigen erfarenhet av hur man utformar CFT för olika typer av publik. Tillsammans med Mary Welford, har hon skrivit en lätttillgänglig bok som riktar sig till just ungdomar och som bjuder på flera moment från CFT. Vidare har hon tillsammans med Dr. Chris Irons också skrivit självhjälpsboken "The Compassionate Mind Workbook och utvecklat en app för självhjälp


Dr. Elaine Beaumont är utbildad psykoterapeut och undervisar i psykoterapi vid Salford Universitet i England. Hon är förutom utbildad i CFT även utbildad i KBT och EMDR.


Läs mer om Elaine


20 Mars kl. 10-12

Pris 500kr exl. moms
Sista anmälningsdag: 12 Mars

13/5 Dr. Russel Kolts: Att arbeta med problematisk ilska och CFT


Prof. Russel Kolts kommer guida oss i hur vi kan jobba med Compassion vid just problematisk ilska. Russel Kolts har mångårig erfarenhet av att jobba med aggressioner och ilska och har utvecklat ett särskilt behandlingsprogram som heter True Strength som använts bl.a. i fängelser.

Som en del i CFTinstitutets fördjupande föreläsningsserie har du möjlighet att bekanta dig med några av de främsta rösterna inom Compassionfokuserad terapi.

Prof. Russel Kolts (phD). Russell Kolts, Ph.D. är Professor i Psykologi vid Eastern Washington University och direktör för

Inland Northwest Compassionate Mind Center. Han har dessutom författat en rad böcker om CFT och jobbat särskilt med grupper där ilska varit problematiskt.

Läs mer
http://psykologtidningen.se/.../cft-har-nagot-att-ge.../


13 Maj 2024 kl. 15-17

Pris 500kr exl. moms
Sista anmälningsdag: 10 Maj

9/9 Dr. Darcy Harris: Att arbeta med sorg i CFT


Dr. Darcy L. Harris kommer djupdyka i sorg och förklara hur vi kan jobba med sorg i terapirummet och särskilt i CFT där sorg är en sådan viktig komponent. I föreläsningen kommer vi få ta del av hur vi kan hjälpa klienter igenom ett sorgearbete och integrera det med Compassion interventioner.


Dr. Darcy L. Harris mångårig erfarenhet av att jobba med sorg och specialiserar i just detta i sitt kliniska arbete. Utöver sitt kliniska arbete undervisar hon i thanatologi vid  King’s University College/ Western University in London, Canada. Hon har även skrivit en rad böcker i ämnet sorg och förlust


9 September 2024 kl. 14-16

Pris 500kr exl. moms
Sista anmälningsdag: 5 September