Live webbföreläsningar

FÖR VEM?

Föreläsningarna är öppna för dig som redan kan en del kring CFT och vill fördjupa dig i ett särskilt ämne och lära dig från erfarna CFT-utövare. Alla webbföreläsningarna ingår som en del av vår 1-åriga CFT-utbildning. 

HUR?

Webbföreläsningarna ges live via Zoom. Det kräver en god internetuppkoppling och tillgång till kamera och headset. Föreläsningarna hålls på Engelska. Föreläsningarna spelas in så kan du inte delta så har du tillgång till dem i 30 dagar efter föreläsningsdatumet.

PRIS?

Varje webbföreläsning kostar 460kr exkl. moms (2023) & 500kr exkl moms (2024).

ANMÄLAN

Du kan anmäla dig till ett eller flera webbföreläsningar på en gång. 

Live Webbföreläsningar 2023


4/9 Psykolog Rita Lacerda: Jobba med anpassningar i CFT


Lite då och då möter vi patienter där vi kan behöva göra olika typer av anpassningar som ligger utanför vad vi normalt gör i CFT. Det kan t.ex. vara olika neuropsykiatriska funktionshinder eller nedsatt intellektuell kapacitet av olika anledningar. I den här webbföreläsningen utforskar vi tillsammans med psykologen Rita Lacerda hur vi kan anpassa CFT till olika mer grupper med särskilda behov.


Rita Lacerda är klinisk psykolog och har de senaste 4 åren arbetat med CFT och ACT på en specialenhet för patienter med Autism och ADHD. Hon har jobbat med CFT i grupp med en rad olika patientgrupper och delar generöst med sig av sina erfarenheter kring att möta olika människor på olika sätt. Hon har även tidigare arbetat inom både primärvården och mödravården också där med CFT i grupp.


4 September kl. 10-12

Pris 460kr exl. moms
Sista anmälningsdag: 28 Augusti

4/12 Dr. Wendy Wood: Terapeutens roll i CFT


Eget utövande har visat sig vara en viktig faktor för terapiframgång. Trots detta så är det sällan något vi terapeuter gör. I dagens föreläsning guidar Dr. Wendy Wood oss igenom både teori kring vår terapeutiska roll så väl som tips och tricks för att introducera mer eget utövande i din egna terapeutiska praktik.


Wendy har genom många år undervisat i psykoterapi och arbetet med utbildning kring psykoterapi. Hon skrev sin doktorsavhandling om just terapeutiskt utövande och vikten av detta för god terapi. Wendy är en varm och djupt kunnig föreläsare och handledare. Hon har förmågan att adressera det riktigt svåra och samtidigt inge en känsla av möjlighet och nyfikenhet.


4 December kl. 10-12

Pris 460kr exl. moms
Sista anmälningsdag: 1 December


Live Webbföreläsningar 2024


22/1 Dr. Michelle Cree: Tidig relationell utveckling och vår medfödda förmåga till Compassion


Michelle tar oss med på ett utforskande av våra allra tidigaste och medfödda relationella förmågor till Compassion. Hon visar med mycket värme hur detta spelar in både hos våra klienter och i vårt arbete som terapeuter och hur vi kan använda oss av den visdom och kunskap som redan finns medfött hos oss alla.

Dr. Michelle Cree är en uppskattad föreläsare och handledare och har lång och gedigen erfarenhet av att jobba med CFT främst i föräldra-barn sammanhang. Hon har skrivit boken "The Compassionate Mind approach to Postnatal Depression" och även publicerat artiklar i samma ämne.


22 Januari kl. 10-12

Pris 500kr exl. moms
Sista anmälningsdag: 17 Januari

20/3 Dr. Elaine Beaumont: Tips & tricks i att arbeta med CFT med ungdomar


Dr. Elaine Beaumont kommer introducera oss till hur vi kan anpassa CFT till arbetet med ungdomar och unga vuxna. Elaine har gedigen erfarenhet av hur man utformar CFT för olika typer av publik. Tillsammans med Mary Welford, har hon skrivit en lätttillgänglig bok som riktar sig till just ungdomar och som bjuder på flera moment från CFT. Vidare har hon tillsammans med Dr. Chris Irons också skrivit självhjälpsboken "The Compassionate Mind Workbook och utvecklat en app för självhjälp


Dr. Elaine Beaumont är utbildad psykoterapeut och undervisar i psykoterapi vid Salford Universitet i England. Hon är förutom utbildad i CFT även utbildad i KBT och EMDR.


Läs mer om Elaine


20 Mars kl. 10-12

Pris 500kr exl. moms
Sista anmälningsdag: 12 Mars

13/5 Dr. Russel Kolts: Att arbeta med problematisk ilska och CFT


Prof. Russel Kolts kommer guida oss i hur vi kan jobba med Compassion vid just problematisk ilska. Russel Kolts har mångårig erfarenhet av att jobba med aggressioner och ilska och har utvecklat ett särskilt behandlingsprogram som heter True Strength som använts bl.a. i fängelser.

Som en del i CFTinstitutets fördjupande föreläsningsserie har du möjlighet att bekanta dig med några av de främsta rösterna inom Compassionfokuserad terapi.

Prof. Russel Kolts (phD). Russell Kolts, Ph.D. är Professor i Psykologi vid Eastern Washington University och direktör för

Inland Northwest Compassionate Mind Center. Han har dessutom författat en rad böcker om CFT och jobbat särskilt med grupper där ilska varit problematiskt.

Läs mer
http://psykologtidningen.se/.../cft-har-nagot-att-ge.../


13 Maj 2024 kl. 15-17

Pris 500kr exl. moms
Sista anmälningsdag: 10 Maj

9/9 Dr. Darcy Harris: Att arbeta med sorg i CFT


Dr. Darcy L. Harris kommer djupdyka i sorg och förklara hur vi kan jobba med sorg i terapirummet och särskilt i CFT där sorg är en sådan viktig komponent. I föreläsningen kommer vi få ta del av hur vi kan hjälpa klienter igenom ett sorgearbete och integrera det med Compassion interventioner.


Dr. Darcy L. Harris mångårig erfarenhet av att jobba med sorg och specialiserar i just detta i sitt kliniska arbete. Utöver sitt kliniska arbete undervisar hon i thanatologi vid  King’s University College/ Western University in London, Canada. Hon har även skrivit en rad böcker i ämnet sorg och förlust


9 September 2024 kl. 14-16

Pris 500kr exl. moms
Sista anmälningsdag: 5 September