CFT-utbildning online (1 år) 

1-årig utbildning i CFT

Distans utan möten på plats


I utbildningen ingår


  • 6 utbildningdagar via Zoom uppdelade på två block 
  • 5 webinarer med internationella föreläsare och erfarna CFT-utövare
  • 7 handledningstillfällen (varav 1 handledningsseminarie med Paul Gilbert)
  • Tillgång till en läroplattform med videomaterial med inspelade terapidemonstrationer på svenska, övningar mm
  • 10% rabatt på vårt övriga kursutbud under året som student

Kursstart: 14 Oktober 2024 9-10:30 

Sista anmälningsdag 13 September 2024


Pris: 32 000kr exkl moms

1-årig utbildning i Compassionfokuserad terapiUtbildningen baseras på den 1-åriga grundutbildning som bedrivs vid Derby universitet i England av prof. Paul Gilbert, grundaren av terapin, och ges för 9:e året av CFTinstitutet. 


CFTinstitutets utbildning omfattar både den populära Compassion Mind Training (färdighetsträningen) och de terapeutiska delarna av Compassionfokuserad terapi. Kursen ger deltagarna möjlighet att grundligt förkovra sig i en metod som kommit att bli alltmer populär pga sitt integrativa fokus, vilket gör den relevant även för psykologer med psykodynamisk bakgrund som har erfarenhet av att arbeta med KBT.


Kursen har ett tydligt terapeutiskt fokus. Upplevelsebaserad inlärning (rollspel, videodemonstrationer, live demonstrationer) genomsyrar hela utbildningen och kräver aktivt deltagande från alla deltagare. 


Om du är intresserad av att läsa en 1-årig utbildning i CFT som specialistkurs för psykologer så kan du läsa mer om den här.


AKTUELLA DATUM 2024-2025


Utbildningen består av tre delar. De två första delkurserna är genomgång av de olika teoretiska och praktiska momenten i CFT. De är upplevelsebaserade och kräver aktivt deltagande och närvaro (delkurserna kommer ej spelas in utan du behöver närvara och delta). Handledningen och de fem seminarierna är webbaserade och ämnar ge fördjupad CFT kunskap. Kursen avslutas med ett uppföljande seminarie.


Vi strävar efter att i största möjliga mån förlägga webinarer och handledning på måndagar. Det kan därför vara bra att redan nu avsätta måndagar under ditt  utbildningsår för både handledning, föreläsningar och inläsning. Delkurs 1 (HT2024)

14 Oktober  kl. 9-10.30 Uppstartsseminarium online

11-13 November kl. 9-16 Introduktion till CFT (3 dagar) via Zoom

 

Delkurs 2 (VT2024)

3-5 Februari kl. 9-16 CFT på djupet (3 dagar) via Zoom

 

Delkurs 3 (HT2024/VT2025/HT2025)
Avancerad CFT kunskap - sex erfarna Internationella CFT-terapeuter gästföreläser med fokus på specifika teman och handledningstillfällen:


2024-12-16 kl 15-17 webinar med Dr. Russell Kolts

2025-01-13 kl. 14-16 webinar om psykadelia och CFT

2025-03-03 Handledning 1 (tider kommer vid kursstart)

2025-03-17 kl. 10-12 webinar med Paul Gilbert om depression och CFT

2025-03-31 Handledning 2

2025-04-28 Handledning 3

2025-05-12 kl. 10-12 webinar med Tobyn Bell om gruppterapi i CFT

2025-06-02 Handledning 4

2025-09-01 Handledning 5

2025-09-15 kl. 10-12 webinar med Deidre Fay om anpassningar i CFT

2025-09-29 kl. 10-12 webinar med Paul Gilbert (ej fastställt)

2025-10-13 Handledning 6


Preliminära datum - slutgiltiga datum kommer vid kursstart

 BÄSTA UTBILDNINGEN 


Bästa utbildning jag gått då den jobbar integrerande med den egna processen och terapiprocessen."


HÖG KVALITET


"Utbildningen har hållit hög kvalité. Kursledarna har hjälpt till att befästa CFT på ett inspirerande sätt, både vid utbildningstillfällena och vid handledningen."


HANDLEDNING 


"Bästa handledningen jag haft"


 VARMT OCH HÅLLANDE


"En jättefin utbildning med mycket "hållande" och värme! Jag är extremt nöjd!"


 PROFFSIGT OCH KOMPETENT


"Jag är sammantaget väldigt nöjd med utbildningen! Jag tycker innehållet har varit oerhört intressant och strukturen på utbildningen har varit proffsig. Jag upplever också kursledarna som mycket kompetenta inom CFT-området och jag har känt mig buren och bekräftad under utbildningsprocesssen."


UTBILDARE

LINDA WIIK

Leg. Psykolog / CERT. CFT Terapeut

Linda har en post-graduate utbildning (PG CERT) i CFT från Derby universitet under CFTs grundare Paul Gilberts ledning. 


Linda har mångårig erfarenhet av att undervisa och handleda CFT

JERNETT KARENSEN

Leg. Psykolog / CERT. CFT Terapeut

Jernett har en post-graduate utbildning (PG CERT) i CFT från Derby universitet under CFTs grundare Paul Gilberts ledning. 


Jernett har mångårig erfarenhet av att undervisa och handleda CFT

INTERNATIONELLA FÖRELÄSARE

Globalt CFT Community

Varje kursomgång gästas av flera internationella erfarna CFT utövare.


Dessutom håller terapins grundare prof. Paul Gilbert i ett unikt handledningsseminarie i slutet av utbildningen.

EXAMINATION


I kursen ingår eget reflektivt arbete i form av reflektionuppgifter som fortgår under hela kursens gång. 

 

Under kursens gång ska det lämnas in 2 kortare examinationsuppgifter (ca 4 sidor).

 

För att bli godkänd krävs:

 

Deltagande på samtliga 6 utbildningsdagar (viss frånvaro kan kompletteras med inlämningsuppgift). Närvaro på minst 3 av 5 webbföreläsningar. Deltagande i handledning vid minst 5 av 6 tillfällen. Inlämnad och godkänd reflektionsdagbok och examinationsuppgifter.

 

Vid utbildningens slut mottager deltagarna ett diplom.

ANTAGNING


För deltagande krävs att du är leg. psykolog, leg. psykoterapeut eller har grundläggande psykoterapiutbildning (+ yrkesexamen inom människovårdande yrke). Vidare krävs att deltagarna under utbildningens gång arbetar psykoterapeutiskt med min. 1-2 klienter för att kunna tillgodogöra sig metoden till fullo (under annan handledning än CFT-handledning om så krävs).


ANMÄLAN

Anmälan görs genom anmälningsformuläret. Andra frågor mejlas till info@cftinstitutet.se.


Sista anmälningsdag 13 September 2024. 


VILLKOR


Anmälan till kursen är bindande. Innan kursstart går det bra att överlåta din plats till annan kvalificerad deltagare om du själv får förhinder. Vid akut sjukdom krävs uppvisande av sjukintyg, då återbetalas 50% av summan om kursen ej påbörjats. Vid redan påbörjad kurs återbetalas kursavgiften inte men du bereds möjlighet att ta igen missade kursmoment i samråd med utbildningsledaren.


Notera att kursen kan ställas in vid för få deltagarantal (min. 8) vilket i så fall meddelas fyra veckor innan kursstart och hela kursavgiften kommer då att betalas tillbaka. Inga pengar återbetalas för övriga kostnader för deltagaren, såsom resor eller förlorad arbetsinkomst. Vi rekommenderar därför att boka återbetalningsbart.


Om föreläsaren är sjuk och behöver ställa in så anordnas ny kurs inom de närmaste veckorna.


Vidare information om kursen kommer ca 3 veckor innan kursstart!


Varmt välkommen med frågor, funderingar eller önskemål om kursens innehåll.

Påbyggandsutbildning


Du behöver därför vara psykolog, psykoterapeut eller ha GPU (steg 1) eller motsvarande.

Klientarbete


Arbeta psykoterapeutiskt med 1-2 klienter under utbildningen.

God datorvana


Kursen ställer krav på god datorvana då den bitvis sker digitalt.