CFTinstitutet erbjuder skräddarsydda utbildningar både online och på plats bereoende på hur era behov ser ut. Under årens lopp har vi levererat allt från fullständiga terapiutbildningar till korta inspirationsföreläsningar med fokus på medkänsla och självmedkänsla.

Lära er om Compassionfokuserad terapi (CFT)?

I våra längre terapiutbildningar finns det möjlighet att göra alla eller vissa delmoment online. Vår tanke är att göra undervisningen tillgänglig, kostnads- och tidseffektiv för både deltagare och arbetsgivare. Vi har gjort detta utan att tumma på den upplevelsebaserade inlärningen som är så viktigt i CFT. Kursdeltagarna erbjuds en interaktiv undervisning där de får ta del av en läroplattform fullspäckad med material, arbetsformulär och forskningsartiklar.


Oavsett om det är på plats eller online så använder vi oss i undervisningen av terapifilmer, undervisningsvideos och annat material för att göra terapirummet levande. När tillfälle bjuds rollspelar vi online via Zoom, även deltagarna bjuds in till rollspel och får göra gruppövningar i mindre grupper. Vi använder utbildningsvideo av olika terapeutiska interventioner. Vi ger även exempel på både hur interventioner kan utformas i terapirummet såväl som webbbaserade terapikontakter.


Om lämpligt bjuder vi in internationella föreläsare med specialkunskaper på olika centrala områden för att ge våra kurser både bredd och djup. Tack vare dagens teknik ger det oss möjlighet att möta några av de mest rutinerade CFT-utövarna i världen och att ta del av det allra senaste inom forskningen av metoden.

 

CFTinstitutets utbildare är erfarna användare av olika webbaserade verktyg och metoder anpassade för att bedriva terapi online. Vi har redan genomfört både uppdragsutbildningar såväl som våra egna kurser och utbildningspaket via Internet. Tidigare onlineuppdrag har varit för Lunds universitet, Region Skåne Vuxenhabiliteringen, Novas Grundläggande psykoterapiutbildning och Karolinska Institutets CFT-utbildning.

 

Referenser

Henrik Persson, leg. Psykolog Vuxen Habiliteringen/Primärvården, Region Skåne

Sima Wolgast, leg. Psykolog Lunds Universitet

Kontaktuppgifter fås på begäran 

Exempel på tidigare uppdrag


Föreläsningar och utbildningar

 • Förläsare och handledare på Karolinska Institutets CFT-utbildning sedan 2015 (pågående)
 • 1-årig utbildning i CFT för psykologer inom Habiliteringen, Region Skåne 
 • Introduktionsutbildningar i CFT för Aleris Sjukvård, Bollnäs, Psykologutbildningen i Lund, NOVAS grundläggande psykoterapiutbildning
 • CFT-utbildning och utbildning i gruppkoncept, Stockholm och Örebros ungdomsmottagningar
 • Workshop och handledning ANOVA - Centrum för Andrologi och Sexualmedicin, Stockholm.
 • Utbildning i Compassion som förhållningssätt Plattform Malmö, Flera Kvinnojourer
 • 1-årig CFT utbildning för Malmö Kriscentrum och Region Skånes Vuxen habilitering
 • Handledning och koncept för gruppterapi för INM Limhamn
 • Inspirationsföreläsningar kring prestation, skam & självkritik, Compassion och misslyckande, Skatteverket Malmö, Malmö Högskolas universitetsbibliotek, Malmö Ungdomsmottagning

 

Handledning

 • Örebros Ungdomsmottagningar
 • Studenthälsan i Lund
 • Primärvård
 • Psykiatrin 
 • Onkologen i Region Skåne
 • Karolinska Institutet
 • Privata vårdgivare och vårdaktörer.

Uppdrag?

Våra tjänster


Vi erbjuder en rad olika tjänster, föreläsningar och workshops

CFT FRÅN GRUNDEN

1-årig CFT-utbildning

En skräddarsydd 1-årig utbildning i Compassionfokuserad terapi utformad särskilt för er målgrupp eller personalgrupp. Under upp till 8 undervisningsdagar lär vi ut grunderna i CFT. Undervisnignen innehåller en grundlig genomgång av de teoretiska grunderna i CFT och demonstration och övning på alla centrala interventioner i terapin. Deltagarna kommer vid avslut självständigt kunna utöva CFT och värdera ny forskning och kunskap relevant för terapin.


Vi erbjuder handledning på det kliniska arbetet för att fördjupa kunskaperna. Era anställda får tillgång till material och en kursplattform där de i lugn och ro kan få bekanta sig med materialet. Utöver att själva utbildningen skräddarsys för er målgrupp med t.ex. specifik empirisk forskning så bjuder vi även in experter på just ert områden för att prata om hur man jobbar med metoden internationellt.


Tidigare uppdrag har innefattat utbildningar för t.ex. Mottagning för våldsutsatta och våldsutövare och habiliteringen. Hör av dig till oss och berätta om era särskilda behov så lägger vi upp ett förslag kring hur en utbildning kan se ut.


Kontakta oss

CFT I GRUPP

Gruppkoncept i CFT

CFT har blivit en populär metod för gruppbehandling och vi har utformat flera olika gruppkoncept för olika målgrupper. När ni köper ett gruppkoncept hos oss får ni både utbildning i hur ni använder det och allt material ni behöver för att genomföra gruppen. Vi har både behandlande gruppkoncept för transdiagnostiska grupper och förebyggande koncept för subkliniska grupper.


Koncepten lämpar sig för Unga Vuxna mottagningar, BUP, UMO, studenthälsan, primärvård och andra enheter som arbetar med att förebygga psykisk ohälsa.


Kontakta oss

AGERA UTIFRÅN MEDKÄNSLA

Compassion som förhållningssätt

Hur kan vi bemöta oss själva och andra med medkänsla? Många är vi som möter människor i kris eller annat lidande i våra yrken. Den här tjänsten har tagits fram för sådana arbetsplatser. Ni jobbar kanske inte med behandling men jobbet ställer höga krav på att ni förmår agera utifrån medkänsla och kunna hantera känslor och reaktioner som dyker upp på ett professionellt sätt. Konceptet har fokus på de anställda och deras bemötande av människor som har det svårt så väl som egenvård kring hur man bättre kan ta hand om sig själv och sina kollegor. Lämpar sig väl för t.ex. behandlingshem, krisboenden, mottagningsenheter av olika slag.


Kontakta oss

MEDKÄNNANDE INSPIRATION

Inspirationsföreläsningar

Det är svårt att vara människa och i vår stressade värld kan vi behöva få redskap kring hur vi hanterar både jobb och privatliv. Utifrån Compassion levererar vi en rad olika inspirationsföreläsningar. Det kan t.ex. vara en halvdagsföreläsning om självkritik och skam eller en mer upplevelsebaserad workshop med fokus på självomhändertagande. Eller varför inte få fördjupa er i hur man jobbar med perfektionism och blir vän med sig själv?


Linda Wiik har t.ex. deltagit i Filosofiska rummet och pratat om både skam och eskapism. Jernett Karensen har deltagit i en programserie kring prestation och självkritik. Vi har medverkat i tidningar kring press på jobbet, självkritik, prestationsångest, känsloreglering, skam och hur man jobbar med djur och Compassion. Detta är några av de ämnesområden vi skulle kunna föreläsa inom.


Tillsammans med dig som uppdragsgivare undersöker vi vad det är ni önskar lära er mer om.


Kontakta oss

INTRODUKTION TILL CFT

Introduktionsföreläsning

Är ni i arbetsgruppen nyfikna på CFT och vill lära er lite om metoden och kanske testa lite övningar? Vi erbjuder allt från några timmars föreläsning till 2-dagars introduktion. Vi skräddarsyr utbildningen efter era behov och yrkesgrupper så väl som patientergrupper


Exempel på upplägg:

1-3 dagar som innehåller de teoretiska grunderna för CFT med praktiska demonstrationer och övningar av centrala interventioner. Ger deltagarna möjlighet att att påbörja sitt arbete med CFT.


Tjänsten har köpts in av Universitet, Steg 1-utbildningar och olika behandlande mottagningar.


Kontakta oss

Vad våra kunder tycker

Balans mellan teori och praktik

   

"Bra balans mellan föreläsning och att få prova på"


"Att föreläsarna rollspelare interventioner gav verkligen mycket. Som ny för metoden tycker jag det är svårt att rollsplea själv. Detta var verkligen ett bra sätt att få se hur det kan se ut i praktiken".

Olika perspektiv

"Föreläsarnas olika stilar gav en mångsidig introduktion och utrymme att hitta min egen stil inom CFTs ramar"Har påverkat på många sätt

"Utbildningen har varit väldigt bra! Jag tror att

cft-tänket har påverkat alla i sättet att tänka i arbetet med våra patienter.


Dessutom upplever jag att den har varit väldigt positiv för vår psykologgrupp, på

flera sätt.

CFTinstitutet verkar för att sprida kompetens och kunskap om Compassionfokuserad terapi (CFT) och Compassion som förhållningssätt genom utbildning och handledning. CFTinstitutet har bedrivit CFT-utbildningar sedan 2013. CFTinstitutet anlitats bl.a. av Lunds Universitet och Centrum för psykoterapiforskning, Karolinska Institutet, för handledning och undervisning i Compassionfokuserad terapi.

 


CFTinstitutet har bedrivit verksamhet de senaste 8 åren med fokus på att sprida och utveckla Compassionfokuserad terapi i Sverige. CFT har blivit en populär terapiform som kommit att inspirera inte bara terapi utan behandling och bemötande generellt med sitt fokus på mänskliga relationer och social interaktion. CFTinstitutets utbildningar är inte bara inriktad på terapi utan vi ger även föreläsningar om t.ex. Konsten att misslyckas, självkritik och prestation, självomhändertagande i behandlande yrken och hur man kan jobba med Compassion som förhållningssätt i särskilt utmanande verksamheter.

Om oss

Vill du bolla idéer? - skriv!