Specialistkurs för psykologer

1-årig CFT-utbildning (online) 

Specialistkurs för psykologer

1-årig utbildning i Compassionfokuserad terapi (online)


I utbildningen ingår


  • Kursen kan tillgodräknas  som 2 specialistkurser för ST-Psykologer
  • 6 utbildningdagar uppdelade på två block 
  • 5 fördjupningsfokus med internationella föreläsare och erfarna CFT-utövare
  • 7 handledningstillfällen (varav 1 handledningsseminarie med Prof. Paul Gilbert)
  • Tillgång till en läroplattform med videomaterial med inspelade terapidemonstrationer på svenska, övningar mm
  • 10% rabatt på vårt övriga kursutbud under året som student

Kursstart: 14 Oktober 2024 kl. 13.00-15.00 

Sista anmälningsdag 13 September 2024

Pris: 38 500kr exkl moms (för 2 specialistkurser)

1-årig utbildning i Compassionfokuserad terapiCFTinstitutets 1-åriga CFT-utbildning baseras på den 1-åriga grundutbildning som bedrivs vid Derby universitet i England av prof. Paul Gilbert, grundaren av terapin. CFtinstitutets CFT-utbildningen har bedrivits sedan 2013.


CFTinstitutets utbildning omfattar både den populära Compassion Mind Training (färdighetsträningen) och de terapeutiska delarna av Compassionfokuserad terapi. Kursen ger deltagarna möjlighet att grundligt förkovra sig i en metod som kommit att bli alltmer populär pga sitt integrativa fokus, vilket gör den relevant även för psykologer med psykodynamisk bakgrund som har erfarenhet av att arbeta med KBT.


Kursen har ett tydligt terapeutiskt fokus. Upplevelsebaserad inlärning (rollspel, videodemonstrationer, live demonstrationer) genomsyrar hela utbildningen och kräver aktivt deltagande från alla deltagare. Kursen är helt webbbaserad utan möten på plats.


Kursen är ackrediterad inom specialistordningen för psykologer och räknas som 2 av 6 specialistkurser inom Psykologisk behandling/psykoterapi och klinisk vuxenpsykologi.


Kursen kan även godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån bedömning av övriga meriter.

Om utbildningen

Hela utbildningen ges online. Utbildningen består av tre delkurser. Delkurs 1 introducerar dig till CFT och det grundläggande teoretiska ramverk som terapin bygger på och som är en del av psykoedukationen för terapin. Du introduceras till forskning kring terapin och de grundläggande interventionerna. Du får lära dig hur du startar upp en CFT-terapi och gör en behandlingsplanering. I Delkurs 2 fördjupar vi förståelsen kring olika processer som kan uppstå i det terapeutiska arbetet och tränar på mer specifika CFT interventioner kring känslor, skam och självkritik. Vi börjar utveckla ett medkännande jag och fördjupar förståelsen kring medkänsla för mig själv och andra.


De två första delkurserna är genomgång av de olika teoretiska och praktiska momenten i CFT. De två första delkurserna syftar att rusta deltagarna för att påbörja det kliniska arbetet i CFT. Stort fokus läggs på eget utövande, rollspel och upplevelsebaserat och reflektivt lärande under dessa två delkurserna.


Delkurs 3 ger klinisk fördjupning i CFT och inkluderar 5 gruppseminarier och 7 handledningstillfällen, varav ett med Prof. Paul Gilbert. Varje gruppseminarie har ett specifikt tema och en internationell föreläsare kommer introducera temat med en inspelad 1.5h föreläsning på engelska. Temat ska sedan diskuteras i handledningsgrupperna. Handledningen sker på psykologens egna kliniska arbete och för kursen krävs att du har minst 1 klient som du jobbar med under delkursens gång.


Kursen avslutas med ett examinationsseminarie.


Utbildningen är på kvartsfart och beräknas ta ca 1 dag i veckan i anspråk under året som man studerar (inkl. inläsning, seminarier, uppgifter och handledning). 

Aktuella datum 2024/2025


Kursstart

14 Oktober kl. 13-15


Delkurs 1 (H2024) Introduktion till CFT

25-27 November kl. 9.00 - 16.00 (3 dagar)


Delkurs 2 (VT2025) CFT på djupet

29-31 Januari kl. 9-16 CFT på djupet (3 dagar)


Delkurs 3 (HT2024/VT2025/HT2025) Avancerad CFT kunskap
16 December kl. 9.00-10.00 Seminarie 1 Buddhistiska perspektiv och CFT med Dr. Russel Kolts
13 Januari kl. 9.00-10.00 Seminarie 2 Trauma och dissociation och CFT med Dr. Andrew Rayner

17 Mars kl. 9.00-10.00 Seminarie 3 Behandla ätstörningar med CFT Dr. Ken Goss

28 April kl. 9.00-10.00 Seminarie 4 CFT och psykedelisk behandling med Dr.

Lorena Llobenes och Dr. Natali Gumiy

15 September kl. 9.00-10.00 Seminarie 5 Om CFT och gruppbehandling Dr. Tobyn Bell


Handledningstillfällen (kl. 9-12): 6 Mars, 3 April, 8 Maj, 5 Juni, 4 September, 9 Oktober


23 Oktober kl. 9-12 Examinationsseminarie

 BÄSTA UTBILDNINGEN 


Bästa utbildning jag gått då den jobbar integrerande med den egna processen och terapiprocessen."


HÖG KVALITET


"Utbildningen har hållit hög kvalité. Kursledarna har hjälpt till att befästa CFT på ett inspirerande sätt, både vid utbildningstillfällena och vid handledningen."


HANDLEDNING 


"Bästa handledningen jag haft"


 VARMT OCH HÅLLANDE


"En jättefin utbildning med mycket "hållande" och värme! Jag är extremt nöjd!"


 PROFFSIGT OCH KOMPETENT


"Jag är sammantaget väldigt nöjd med utbildningen! Jag tycker innehållet har varit oerhört intressant och strukturen på utbildningen har varit proffsig. Jag upplever också kursledarna som mycket kompetenta inom CFT-området och jag har känt mig buren och bekräftad under utbildningsprocesssen."


UTBILDARE

LINDA WIIK

Leg. Psykolog / CERT. CFT Terapeut

Linda har en post-graduate utbildning (PG CERT) i CFT från Derby universitet under CFTs grundare Paul Gilberts ledning. 


Linda har mångårig erfarenhet av att undervisa och handleda CFT

JERNETT KARENSEN

Leg. Psykolog / CERT. CFT Terapeut

Jernett har en post-graduate utbildning (PG CERT) i CFT från Derby universitet under CFTs grundare Paul Gilberts ledning. 


Jernett har mångårig erfarenhet av att undervisa och handleda CFT

INTERNATIONELLA FÖRELÄSARE

Globalt CFT Community

Varje kursomgång gästas av flera internationella erfarna CFT utövare.


Dessutom håller terapins grundare prof. Paul Gilbert i ett unikt handledningsseminarie i slutet av utbildningen.

EXAMINATION


I kursen ingår eget reflektivt arbete i form av reflektionuppgifter som fortgår under hela kursens gång tillsammans med reflektionsfrågor till varje seminarie (5 st) som ska besvaras gruppvis. 

 

Under kursens gång ska det lämnas in 2 kortare examinationsuppgifter (ca 4 sidor).

 

För att bli godkänd krävs:

 

Deltagande på samtliga 6 utbildningsdagar (viss frånvaro kan kompletteras med inlämningsuppgift). Närvaro på minst 3 av 5 webbföreläsningar. Deltagande i handledning vid minst 5 av 6 tillfällen. Inlämnad och godkänd reflektionsdagbok och examinationsuppgifter.

 

Vid utbildningens slut mottager deltagarna ett diplom.

ANTAGNING


För deltagande krävs att du är leg. psykolog.

Vidare krävs att deltagarna under utbildningens gång arbetar psykoterapeutiskt med min. 1-2 klienter för att kunna tillgodogöra sig metoden till fullo.


ANMÄLAN

Anmälan görs genom anmälningsformuläret. Andra frågor mejlas till info@cftinstitutet.se.


Sista anmälningsdag 13 September 2024. VILLKOR


Anmälan till kurserna är bindande. Innan kursstart går det bra att överlåta din plats till annan kvalificerad deltagare om du själv får förhinder. Vid akut sjukdom krävs uppvisande av sjukintyg, då återbetalas 50% av summan om kursen ej påbörjats. Vid redan påbörjad kurs återbetalas kursavgiften inte men du bereds möjlighet att ta igen missade kursmoment i samråd med utbildningsledaren.


Notera att kursen kan ställas in vid för få deltagarantal (min. 6) vilket i så fall meddelas fyra veckor innan kursstart och hela kursavgiften kommer då att betalas tillbaka. Inga pengar återbetalas för övriga kostnader för deltagaren, såsom resor eller förlorad arbetsinkomst. Vi rekommenderar därför att boka återbetalningsbart.


Om föreläsaren är sjuk och behöver ställa in så anordnas ny kurs inom de närmaste veckorna.


Vidare information om kursen kommer ca 3 veckor innan kursstart!


Varmt välkommen med frågor, funderingar eller önskemål om kursens innehåll.

Klientarbete


Arbeta psykoterapeutiskt med 1-2 klienter under utbildningen.

Påbyggandsutbildning


Du behöver därför vara psykolog för att kunna gå den här utbildningen. Kursen kan tillgodoräknas som 2 specialistkurser inom specialistordningen för psykologer.

God datorvana


Kursen ställer krav på god datorvana då den sker digitalt.