E-kurser

CFT i Grupp + 12 veckors gruppkoncept

Vad kursen handlar om


Lär dig om hur du håller i en grupp i Compassionfokuserad terapi. Du får färdigt gruppkoncept och gruppmaterial samt vägledning för dig som kursledare. Kursen är för dig som redan kan lite om CFT och är inte för dig som är helt ny för metoden.

I den här kursen får du både lära dig om hur man gör CFT i grupp och du får ett färdigt gruppkoncept med alla dokument, övningar och formulär du behöver för att kunna genomföra en grupp. Kursen tar ca 10 h att genomföra i sin helhet.

Gruppkonceptet är ett 12 veckors program för transdiagnostiska grupper som kan användas i både primärvård och inom psykiatrin. Det bygger på gruppkoncept utvecklat av prof. Paul Gilbert.


CFT i grupp

- ett vinnande koncept?

Det finns numera gott internationellt forskningsstöd för CFT i grupp för en rad olika diagnoser. Forskning har visat att ett 12-veckors teamatiskt behandlingsprogram förefaller vara det mest effektiva.


I programmet läggs stort fokus på psykoedukation kring hur vi människor fungerar, emotionsreglering, mentalisering och att jobba med detta både intrapersonellt och interpersonellt.


En av de verksamma faktorerna i terapin har identifierats att vara att man jobbar med att skapa en upplevelse i kroppen snarare än att kognitivt bearbeta material. Detta gör också att grupperna har visat sig fungera vid en rad olika diagnoser och patientgrupper.


En annan viktig faktor är att använda sig av den terapeutiska processen i grupp, vilket gör att det ställer en del krav på terapeuten att ha erfarenhet av gruppprocesser.


CFTinstitutets gruppkoncept

CFTinstitutets gruppkoncept består av:

 • 12 olika teman där varje session avhandlar ett tema.
 • Varje session är ca 2h (kortare om mindre grupp).
 • I sessionerna varvas psykoedukation med reflektivt arbete och olika typer av övningar knutet till veckans teman.
 • Deltagarna får en egen arbetsbok där de kan öva på egen hand med hjälp av ljudfiler och reflektionsuppgifter. 
 • Instruktioner för behandlaren till varje session.


Gruppkonceptet bygger på det ursprungliga gruppmaterial som Dr. Paul Gilbert utvecklat för CFT i grupp. Utifrån detta utvecklades ett 8-veckors material för primärvård. Materialet avprovades och utvärderades under 2014-2015 på vårdcentral i Malmö. Totalt 5 transdiagnostiska grupper utvärderades med signifikanta resultat. Arbetet med grupperna presenterades vid den Internationella CFT konferensen i Manchester 2015 (pdf).

"The preliminary analysis of data at group level shows promising results for using CFT in a primary care context for multiple diagnosis. Results show decreases in anxiety and depression and increases in self-compassion for all participants."


Can Compassion Focused Therapy be used for trans-diagnostic groups in a primary care setting?
- Preliminary analysis of a 8-session trans-diagnostic group treatment


Gruppkonceptet har sedan, baserat på internationell forskning vidareutvecklats och bl.a. utökats till 12 sessioner då det har visat sig ha bäst effekt och även större tydlighet kring hemuppgifter och att jobba upplevelsebaserat har lagts till. Under 2021 avprovades det uppdaterade materialet i en transdiagnostisk grupp inom psykiatrisk öppenvård i Malmö. 


Gruppkonceptet ingår även just nu i en randomiserad kontrollerad forskningstudie på Lunds Universitet.


Om e-kursen


Del 1: Introduktion

I den första delen får du en introduktion till att genomföra CFT i grupp. Det är också möjligt att repetera lite kring CFT och metaforer om det är ett tag sedan du jobbade med CFT.


Introduktion (45 min)

 • Om CFT i grupp (10 min)
 • Forskning kring och evidens för CFT i grupp (35 min)


Om CFT (25 min) - för dig som behöver repetera

 • Repetition av metaforer och psykoedukation


Del 2: Förberedelser

Vad ska man tänka på? Vilket material behöver du och hur bjuder man in till en grupp? I den här delen får du allt du behöver för att komma igång med gruppen.


Innan du startar gruppen (2h)

 • Att leda en grupp i Compassionfokuserad terapi (23 min)
 • Terapeutens roll & färdigheter (40 + 20 min)
 • Att hålla övningar i grupp (15 min)
 • Förbereda gruppen (30 min)


Del 3: Gruppkonceptet

I den här delen går vi igenom varje session så att du vet vad den ska innehålla. Som stöd när du genomför sessionen har du även en behandlarmanual och patienterna får en egen arbetsbok.


Gruppkonceptet (7h)

 • Introduktion (5 min)
 • Genomgång av materialet i session 1-12 (12 x 30 min)
 • Uppföljning (5 min)


Del 4: Material

Den här delen innehåller allt ditt arbetsmaterial. Patienterna får en egen arbetsbok att jobba med under vägs och du får en behandlarmanual så att du har en överblick över de olika momenten som ska gås igenom i varje session. 


Resurser

 • Arbetsbok för patienter
 • Behandlarmanual
 • Formulär (för utvärdering) & arbetsblad
 • Övningar (ges både i som ljudfil & i text)
 • Metaforer (i text)

E-kurs: CFT i grupp + 12 veckors gruppkoncept

Som mottagning behöver du bara köpa in gruppkonceptet en gång. Ni behöver inte utveckla något material eller slides själva. Ska en ny behandlare använda sig av det så köper ni en ny licens och den behandlaren får då tillgång till utbildning i gruppkonceptet också. Detta säkerställer en kontinuitet för er mottagning då ni kan fortsätta ert CFT arbete oavsett behandlare.

E-kurs + 12 veckors gruppkoncept


Du går gedigen e-kurs kring hur du genomför Compassionfokuserad terapi i grupp + ett färdigt 12 veckors gruppkoncept samt genomgång i konceptet och allt material du behöver. 


1 Licens/behandlare


12 000 kr

Stora handledningspaketet:

Handledning x 5 sessioner


Du kan köpa individuell handledning av Cert. CFT terapeut & leg. psykolog. Tillsammans jobbar ni med de svårigheter du möter kring att jobba med gruppen.


5 x 1.5h

20% rabatt mot normalpris för handledning (3000kr/1.5h)


12 000 kr


Extra licens gruppkonceptet


Om ni är flera på samma mottagning som ska använda er av gruppkonceptet behöver ni köpa en licens för varje extra användare.


Varje ny användare får ett eget inlogg till e-kursen.


+ licens/behandlare


6000kr

Lilla handledningspaketet: Handledning x 3 sessioner


Du kan köpa individuell handledning av Cert. CFT terapeut & leg. psykolog. Tillsammans jobbar ni med de svårigheter du möter kring att jobba med gruppen.


3 x 1.5h

15% rabatt mot normalpris för handledning (3000kr/1.5h)


7650kr

Gå kursen gratis?

Just nu genomför vi en forskningsstudie kring CFT och grupp och om du motsvararar kriterierna för att delta så får du e-kursen gratis av oss. 

Användarvillkor

Varje licens är individuell. Ska flera dela på samma licens behöver ni köpa fler licenser (till rabatterat pris). Väljer en mottagning att köpa en licens så kan mottagningen fritt använda materialet på mottagningen. För varje ny behandlare som ska jobba med materialet krävs då att man köper en behandlarlicens (så att den nya behandlaren får tillgång e-kursen också).


Materialet får användas fritt och distribueras fritt men får ej användas i annat syfte än att genomföra gruppterapi. Det får ej användas för att utbilda andra eller i annat kommersiellt eller icke-komersiellt syfte utan CFTinstitutets godkännande.


Du får fritt ändra i gruppkonceptet men det är ej tillåtet att sälja vidare som egen produkt. 


Läs mer