E-kurser

CFT i Grupp + 12 veckors gruppkoncept

Vad kursen handlar om


Lär dig om hur du håller i en grupp i Compassionfokuserad terapi. Färdigt gruppkoncept och gruppmaterial samt handledning för dig som kursledare.

I den här kursen får du både lära dig om hur man gör CFT i grupp och du får ett färdigt gruppkoncept med alla dokument, övningar och formulär du behöver för att kunna genomföra en grupp. Kursen tar ca 10 h att genomföra i sin helhet.

Gruppkonceptet är ett 12 veckors program för transdiagnostiska grupper. Det bygger på gruppkoncept utvecklat av prof. Paul Gilbert. Under 2014-2015 utvärderades gruppmaterialet på vårdcentral. Totalt 5 transdiagnostiska grupper utvärderades med signifikanta resultat. Arbetet med grupperna presenterades vid den Internationella CFT konferensen i Manchester 2015 (pdf). Gruppkonceptet har sedan, baserat på annan internationell forskning vidareutvecklats och 2021 avprovats av i transdiagnostisk grupp inom psykiatrisk öppenvård. Gruppkonceptet ingår just nu i en randomiserad kontrollerad forskningstudie på Lunds Universitet.

"The preliminary analysis of data at group level shows promising results for using CFT in a primary care context for multiple diagnosis. Results show decreases in anxiety and depression and increases in self-compassion for all participants."


Can Compassion Focused Therapy be used for trans-diagnostic groups in a primary care setting?
- Preliminaryanalysis of a 8-session trans-diagnostic group treatment


Poster presentation at the International CFT conference 2015, Manchester.

Del 1: Introduktion

I den första delen får du en introduktion till att genomföra CFT i grupp. Det är också möjligt att repetera lite kring CFT och metaforer om det är ett tag sedan du jobbade med CFT


Introduktion (45 min)

 • Om CFT i grupp (10 min)
 • Forskning kring och Evidens för CFT i grupp (35 min)


Om CFT (25 min) - för dig som behöver repetera

 • Repetition av metaforer och psykoedukation


Del 2: Förberedelser

Vad ska man tänka på? Vilket material behöver du och hur bjuder man in till en grupp? I den här delen får du allt du behöver för att komma igång med gruppen.


Innan du startar gruppen (2h)

 • Att leda en grupp i Compassionfokuserad terapi (23 min)
 • Terapeutens roll & färdigheter (40 + 20 min)
 • Att hålla övningar i grupp (15 min)
 • Förbereda gruppen (30 min)


Del 3: Gruppkonceptet

I den här delen går vi igenom varje session så att du vet vad den ska innehålla. Som stöd när du genomför sessionen har du även en behandlarmanual.


Gruppkonceptet (7h)

 • Introduktion (5 min)
 • Genomgång av materialet i session 1-12 (12 x 30 min)
 • Uppföljning (5 min)


Del 4: Material

Den här delen innehåller allt ditt arbetsmaterial. Patienterna får en egen arbetsbok att jobba med under vägs och du får en behandlarmanual så att du har en överblick över de olika momenten som ska gås igenom i varje session. 


Resurser

 • Arbetsbok för patienter
 • Behandlarmanual
 • Formulär (för utvärdering) & arbetsblad
 • Övningar (ges både i som ljudfil & i text)
 • Metaforer (i text)

E-kurs: CFT i grupp + 12 veckors gruppkoncept

E-kurs + 12 veckors gruppkoncept


Du går gedigen e-kurs kring hur du genomför Compassionfokuserad terapi i grupp + ett färdigt 12 veckors gruppkoncept samt genomgång i konceptet och allt material du behöver. 


1 Licens/behandlare


12 000 kr

Stora handledningspaketet:

Handledning x 5 sessioner


Du kan köpa individuell handledning av Cert. CFT terapeut & leg. psykolog. Tillsammans jobbar ni med de svårigheter du möter kring att jobba med gruppen.


5 x 1.5h

20% rabatt mot normalpris för handledning (3000kr/1.5h)


12 000 kr


Extra licens gruppkonceptet


Om ni är flera på samma mottagning som ska använda er av gruppkonceptet behöver ni köpa en licens för varje extra användare.


Varje ny användare får ett eget inlogg till e-kursen.


+ licens/behandlare


6000kr

Lilla handledningspaketet: Handledning x 3 sessioner


Du kan köpa individuell handledning av Cert. CFT terapeut & leg. psykolog. Tillsammans jobbar ni med de svårigheter du möter kring att jobba med gruppen.


3 x 1.5h

15% rabatt mot normalpris för handledning (3000kr/1.5h)


7650kr

Gå kursen gratis?

Just nu genomför vi en forskningsstudie kring CFT och grupp och om du motsvararar kriterierna för att delta så får du e-kursen gratis av oss. 

Användarvillkor

Varje licens är individuell. Ska flera dela på samma licens behöver ni köpa fler licenser (till rabatterat pris).


Materialet får användas fritt och distribueras fritt men får ej användas i annat syfte än att genomföra gruppterapi. Det får ej användas för att utbilda andra eller i annat kommersiellt eller icke-komersiellt syfte utan CFTinstitutets godkännande.


Du får fritt ändra i gruppkonceptet men det är ej tillåtet att sälja vidare som egen produkt. 


Läs mer