CFTinstitutet

Kompetenscentrum för Compassionfokuserad terapi


CFTinstitutet verkar för att sprida kompetens och kunskap om Compassionfokuserad terapi och Compassion genom utbildning och handledning.


CFTinstitutet grundades av Cert. CFT terapeuter och leg. psykologer Linda Wiik och Jernett Karensen.

Senaste nytt


Vad händer hos CFTinstitutet?

Delta i ett forskningsprojekt

Nu söker vi dig som jobbar eller som vill jobba med gruppterapi och CFT.


I samarbete med Lunds universitet har vi startat upp ett forskningsprojekt kring CFT i grupp. Vill du vara en av behandlarna som deltar? 


För att delta behöver du ha en längre utbildning i CFT samt vara leg. psykoterapeut eller psykolog. Du behöver inte ha erfarenhet av att göra CFT i grupp.

Den 1-åriga utbildningen ges nu även som specialistkurs för psykologer

Äntligen kan vi erbjuda en 1-årig utbildning i CFT som en del av specialistordningen för psykologer. 


Utbildningen innehåller undervisning, seminarier och handledning. 


Varmt välkommen med din ansökan. Platserna är begränsade och har redan börjat fyllas på. 


Oktober 2024 Online 

Senaste nytt

Nu lanserar vi vår e-kurs plattform. Här kommer vi att fylla på med kurser och föreläsningar för både behandlare och privatpersoner.


Ännu är e-kurs utbudet lite skralt, men mer kommer efterhand. 

COMPASSION SOM FÖRHÅLLNINGSSÄTT


Att arbeta med medkänsla eller “compassion” är ett nytt förhållningssätt till psykiskt välmående. När vi känner oss lugna och trygga ökar vår förmåga att genomföra förändringar i våra liv. När vi känner trygghet får vi tillgång till hjärnans fulla kapacitet, vilket skapar goda förutsättningar för långsiktig förändring. Medkänslan är ett förhållningssätt för att träna hjärnan till optimal kapacitet utan att orsaka stress vilket i sin tur leder till långsiktig mental hälsa.

 

Mental träning har visat sig vara ett effektivt sätt att hantera den informationstyngda vardag vi möter idag. Compassionträning integrerar evidensbaserade metoder kring mental träning, mindfulness och compassion. Metoden bygger på forskning kring hur vår kropp och hjärna fungerar optimalt och hur vi kan förebygga och undvika skadlig stress. I grund och botten lever vi idag i ett samhälle långt ifrån det som kropp och hjärna utvecklats för. Det innebär att vi idag behöver större kunskap kring vår hjärnas begränsningar och hur vi kan förhålla oss till den, ofta stressade, omvärld vi lever i. Compassionträning handlar om att lära sig ta hand om sig själv och förhålla sig på ett medkännande sätt till andra. Det handlar om långsiktig förändring för ökat välmående.

ORD FRÅN VÅRA KUNDER

LEVER & ANDAS CFT


"Utbildarna lever och andas CFT och förmedlar sin kunskap på ett medkännande sätt med värme. De är kunniga och pålästa. Mycket duktiga föreläsare."


Deltagare vid introduktions-utbildning i CFT

Bollnäs

ENGAGEMANG & ÖPPET HJÄRTA

Bra föreläsare. Bra kursansvariga med stort engagemang och ”hjärta”. Öppet och icke-dömande klimat. Omtanke för mig som deltagare. 

Deltagare på CFTinstitutets 1-åriga CFT-utbildning

FLER VERKTYG I ARBETET

Jag har fått fler "verktyg" att använda i samtalen med mina patienter och har fått upp ögonen än mer för skammens betydelse för hur man mår.

Deltagare 1-årig uppdragsutbildning

OM OSS

CFTinstitutet har grundats av leg. psykolog Linda Wiik och leg. psykolog Jernett Karensen. Vi har som första svenskar genomgått en 1-årig Master-utbildning i Compassion Focused Therapy för terapins grundare prof. Paul Gilbert vid Derby Universitet, England (60 ECTS). Båda har mottagit handledning (över 200h) av Paul Gilbert och andra framstående psykologer inom CFT. Vi har påbyggnadsutbildning i CFT behandling av trauma, ilska och komplexa fall samt utbildning i CFT-handledning.


Vi bedriver utbildningsverksamhet för att öka kunskapen kring Compassion och Compassionfokuserad terapi. I det syftet startade vi 2013 den första längre CFT-utbildningen i Sverige för terapeuter och psykologer.


Vi har sedan 2016 även varit involverade i CFT-utbildningen som ges vid Karolinska Institutet i Stockholm, både som undervisare och handledare. Sedan 2018 undervisar vi även i CFT-moment på psykologprogrammet vid Lunds universitet. Tillsammans med Lunds universitet håller vi på att lansera ett forskningsprojekt kring CFT i en svensk kontext i syfte att bidra till svensk forskning av terapimetoden. 


Vi verkar båda kliniskt och arbetar med Compassionfokuserad terapi på våra egna mottagningar.


Vi har utvecklat och infört ett lyckat gruppbehandlingskoncept i CFT för primärvård som nu även har införts på en rad olika ungdomsmottagningar i landet. Vi har även lanserat att nytt gruppkoncept för psykiatrin. Vi hjälper företag och organisationer att implementera ett mer Compassion- och mindfulnessorienterat förhållningssätt i sin verksamheter.