Vi frågade tidigare studenter på våra utbildningar hur de upplever att CFT påverkat dem och deras arbete. 


Vi hoppas berättelserna ska inspirera och ge dig en bredare bild av CFT, oavsett om du funderar på att utbilda dig i CFT eller gå i CFT för egen del.


Vi hoppas också skapa en känsla av gemenskap både för oss som arbetar med CFT och för oss som arbetar med oss själva genom att gå i CFT och applicera övningar och förhållningssätt i våra egna liv. 


Röster om CFT


Annika Nilsson

Beteendevetare

Familjeterapeut

Utbildad vid CFT institutets 1-åriga CFT utbildning.


Jag heter Annika Nilsson. Jag har i över 30 år arbetat som behandlare och terapeut främst inom socialtjänsten. Den grundläggande psykoterapi utbildning som jag har, är KBT och relationell psykodynamisk terapi.


När jag tänker på vägen till CFT, så tänker jag att början på den vägen började för många år sedan. Utan att jag då visste att utbildningen till CFT terapeut en dag skulle finnas och komma i min väg.


Då, för många år sedan, väcktes ett intresse för att kunna kombinera "knopp med kropp". Yoga, meditation och dans, är sådant som jag har utövat i halva mitt vuxna liv. Betydelsen av andetaget, betydelsen av mindfulness och compassion, och de senare årens forskning som finns om människo-hjärnan, är några spår som gjorde att jag fick upp ögonen för CFT.


Jag är så tacksam för att jag har fått möjligheten att gå utbildningen. Den har gett mig oerhört mycket för min personliga utveckling och förstås möjligheten till att kunna erbjuda klienter CFT.


Nu i februari -24, har jag precis avslutat min första CFT-terapi. Och nu kan jag erbjuda terapi till fler klienter. Jag fortsätter också mitt huvudsakliga arbete som familjeterapeut i Huddinge socialtjänsts öppenvård.

Sara Ågren
Socialpedagog Leg. Psykoterapeut Handledare och lärare i psykoterapi
Utbildad vid CFT institutets 1-åriga CFT utbildning


Jag heter Sara Ågren och är Legitimerad Psykoterapeut och handledare och
lärare i Psykoterapi. Jag utgår från ett integrativt teoretiskt perspektiv, och jag är
utbildad i flera olika teorier. Jag har lång erfarenhet av att arbeta inom
vuxenpsykiatrin där jag arbetade både i ett DBT-team med emotionellt instabila
patienter med grova självskador och i ett traumateam för patienter med komplex
PTSD. I dialektisk beteendeterapi är den viktigaste färdigheten medveten
närvaro och att praktisera mindfulness. Jag upplevde ofta att vi saknade ett
djupare verktyg för de patienter som hade mycket självkritik.


Första mötet med CFT var 2013 under min Steg 2 utbildning till legitimerad
psykoterapeut, jag blev såld direkt och förstod tidigt att här är verktyget jag och
mitt team hade saknat. Vi hade en föreläsare i ämnet Katja Lindert Bergsten som
var inspirerande. Jag läste en del litteratur som sedan ledde fram till att jag skrev
min examensuppsats om Självmedkänsla och hälsa, där jag gjorde en studie
mellan psykoterapeutstudenter och legitimerade psykoterapeuter.
Jag är sedan tre år egenföretagare på heltid.


När jag såg att det fanns möjlighet att gå CFT institutets 1åriga utbildning
digitalt så anmälde jag mig direkt. Det är en gedigen utbildning med alla viktiga
delar, teori, proffsiga föreläsare och eget patientarbete med handledning.


Jag har väldigt god användning av mina CFT kunskaper både i mitt patientarbete och i handledningsgrupper. Den största förändringen är i mig själv då jag alltid har
varit van att ”jobba hårt” och vara i prestationssystemet där jag nu tack vare
denna 1åriga utbildning börjat tacka nej till olika jobb där jag tillåter mig själv
att stanna upp och komma i kontakt med vad jag vill och inte vill. Framförallt
vad jag tycker är roligt! Det är den största vinsten att nu ”bara” få göra det jag
vill och tycker är kul att unna mig mer av ledig tid.


Jag kan varmt rekommendera att gå denna utbildning då den ger många nya
verktyg i det kliniska arbetet men också en stor utveckling i det personliga /
privata.

Gunilla Bennarsten

leg ssk/leg psykoterapeut, Region Kalmar
Utbildad i CFT hos CFTinstitutet


Det första mötet med CFT var för mig en kort föreläsning under steg 1-utbildningen 2011-2013 och det blev inget mer än den föreläsningen. Det andra mötet var i mars 2020 i en workshop om hur man kan använda CFT i arbetet med komplex PTSD med dr D. Lee. Och denna workshop skapade ett paradigmskifte i mig samtidigt som CFT kändes som det mest naturliga steget i världen för mig att ta och gå vidare med. Och nästa steg var den 1-åriga utbildningen som CFT-institutet anordnade. Och med den utbildningen lade jag grunden för att kunna fortsätta att utveckla mig själv som människa och terapeut. För om psykoterapeututbildningen lärde mig mycket på den mer tekniska nivån och manualer, har CFT-institutets utbildning hjälpt mig att bli en medmänsklig terapeut genom den förändringsprocess det skapade i mig.


För kortsiktigt skapar övningarna, som vi introducerades i, små hållplatser av ”terapeutiska rum” där jag vid behov kan kalibrera mitt nervsystem och möta patienten i ett tryggt mindset. Långsiktigt bjuder övningarna in mig till att utvecklas som människa och terapeut i en trygg anknytning till mig själv. För i en trygg anknytning till mig själv kan jag närma mig det som hindrar mig i mitt yrke (och även privat naturligtvis), till exempel ”therapeutic drift” och våga sätta ord på det som jag upplever som hotfullt och förstå det för att sen kunna göra något åt det. Och den erfarenheten och kunskapen tar jag sedan med mig in i patientmötet. Med andra ord hjälper CFT mig att kunna handleda mig själv och även att lättare kunna be kollegor om hjälp. Och tveka inte att gå CFT:s 1-åriga utbildning, den är grundlig och utmanande (om man vill) i en trygg gemenskap och jag rekommenderar den å det varmaste.

Karin Magnusson

Leg. Dietist & KBT/CFT terapeut 

Utbildad i CFT hos CFTinstitutet


Jag sökte mig till den 1-åriga CFT-utbildningen för att jag kände att jag saknade något för att – på riktigt – kunna hjälpa mina patienter.


Jag är dietist och steg 1-utbildad KBT-terapeut och jobbar med överviktspatienter. Visst är det hjälpsamt med utifrån-strategier som
beteendeförändring, stöttning med planering och hälsosamma mat- och motionsråd, men ofta kände jag att det var som om något låg i vägen för att finna de verkliga orsakerna. Jag hörde hur hårda och dömande många patienter var mot sig själva. De kände sig fel, misslyckade och äcklades av sina kroppar.


Så hittade jag CFT och med facit i hand var det precis det jag – och mina patienter – behövde. Det är verkligen en motgift mot självkritik och skam! Numera lägger jag mycket tid på att patienten ska förstå varför hen har den vikt hen har och den relation till mat och kropp som hen har, vilket i sig är skamreducerande. Vi jobbar också mycket med att utveckla en
inre vänlig, peppande röst. Och att gå från ord som borde/måste till underbara ordet ”behöver”.


På det privata planet har utbildningen lett till att jag inte längre är så effektiv, jag planerar in luft i mina arbetsdagar och tackar nej till fler uppdrag. Det har gjort mig fattigare – men lyckligare. CFT har också hjälpt mig att bli bättre på att stanna upp i stunden och koppla ihop huvudet med kroppen, vilket gör hela livet så mycket lättare. Har sagt upp mig från mitt primärvårdsjobb och har numera en privat mottagning, Vänlig Viktminskning, som går ut på att jobba både utifrån och inifrån!


Linda och Jernett är fantastiska. De får hela utbildningen att andas compassion. Det känns varmt, genuint, tryggt och tillåtande – men också tydligt. Kan inte komma på en enda som inte skulle ha glädje av att gå den här utbildningen.

Maria Rosman

Sjukhuspräst
Utbildad i CFT hos CFTinstitutet


Compassionfokuserad terapi har betytt så oerhört mycket för mig personligen men också i mitt arbete i samtal med andra människor.
Skuld och skam är en tung börda att bära som förmörkar och förvränger livet på så många sätt. Att möta sig själv och det man varit med i medkänsla är ingen ”quickfix” utan hårt arbete. Att konfrontera det svåra och sorgliga kan göra ont men att sedan försöka omsluta det med
värme och förståelse ger ny kraft och ny jordmån som det växer något gott och livskraftigt ur!


I CFT lärde jag mig också lättare att se var jag befann mig - var jag stressad, orolig, uppjagad? Vad triggade mig? Genom att återvända och lyssna till kroppens signaler och respektera mig själv kände jag hur glädje och närvaro återvände. Både i mitt eget liv och i
mitt arbetsliv. Man odlar en slags klokhet gentemot sig själv och andra. Själva livet.


För mig har det också varit så viktigt att de som talar om CFT; Linda och Jernett, författarröster samt alla föredragshållare man mött i olika seminarium verkar leva som de lär. De är genuint vänliga, varma, humoristiska, kunniga och generösa. Så som man blir, tänker jag och man praktiserar CFT i sitt möte med sig själv och andra.

Helen Johansson

Behandlingssekreterare 
Utbildad i CFT hos CFTinstitutet


Helen Johansson heter jag och arbetar som behandlingssekreterare inom Socialtjänsten i Trollhättans Stad barn intensiv gruppen, 0-12 år.


Min första kontakt med CFT var när jag gick en vidareutbildning i mindfulness/medkänsla. Den nya kunskapen tilltalade mig och jag såg en användning av CFT i mitt arbete.


Efter ett år anmälde jag mig till CFT Institutets 1-åriga utbildning i Malmö där jag bland annat fått kunskap i hur man kan bemöta sig själv med medkänsla istället för med en inre kritiker. Detta har utvecklat och gett mig en tryggare och stabilare plattform både yrkesmässigt och privat.


De individer jag möter i mitt arbete bär ofta på upplevelser av hög oro, stress, skam och skuld. Bekymren kan vara: brist på omsorg, anknytningsproblematik, våld eller svårigheter med vägledning och gränssättning. Med ett förhållningssätt utifrån medkänsla minskar ofta de ”obehagliga” känslorna. Med hjälp av tre-cirkel modellen, som är en förklaringsmodell av relationell anknytning, kan jag skapa förutsättningar för tillit och snabbare påbörja arbetet mot en förändrings process.


Jag kan idag än mer påverka att individen får modet till att påbörja en förändring. Att individen inte lämnar mötet med en känsla av att vara dålig och ensam, utan mer med känslan av att vara värdefull och lyssnad till, vilket i sin tur (förhoppningsvis) skapar en trygghet till att prata om svåra saker.


Jag rekommenderar varmt CFT Institutets 1-åriga utbildning.

Caroline Ivarsson

Leg Hälso- och sjukvårdkurator

Socionom/Psychological counsellor

Utbildad i CFT hos CFTinstitutet


Utbildningen var spännande och upplysande. Att idag kunna säga till dem jag möter att jag också upplevt övningarna vi genomför. Det upplevelsebaserade undervisningssättet var otroligt viktigt även om det var känslomässigt jobbigt. Jag lärde känna min självkritiker och hjälpte mig att sätta gränser samt att ta hand om mig i den arbetsrelaterade utmattningen jag hamnade i precis vid utbildningens start. 


Efter utbildnignen kompletterade jag med heldagsutbildningarna skam och självkritik. 2019 sjösatte jag kursen Hantera självkritik i studier med compassion. Genom gruppverksamheten har ett 70 tal studenter fullföljt fem sessioner som kursen består av. Nytillskottet är en boosterträff några månader efter kursslut. Konceptet från kursen används även i individuella kontakter.


Trecirkelmodellen är helt outstanding i allt jag lärt mig kring CFT. Så tacksam för kunskap om den och runt den.Två ord som jag bannlyst och bett studenter att sluta använda är måste och borde och ersätta dem med behöver och hjälpsamt. Det har haft effekt på tonen mot sig själv. Ja, även tonen jag haft mot mig själv.

 

Jag kan absolut rekommendera att utbilda sig i CFT! Du får mycket som privatperson men också i ditt yrke. Helt ovärderlig kompetensutveckling!

Anita Björkestam

Familjerådgivare 

Utbildad i CFT hos CFTinstitutet


2015 stötte jag första gången på en kurs kring selfkompassion i terapi. Det var en del av en KBT utbildning här i Finland, men jag kunde gå just den modulen. Efter det läste jag och gick själv på selfcompassion kurser både här och i Sverige. Jag jobbar som familjerådgivare,mestadels med parterapier, och hade blivit mer och mer medveten om hur en inre stränghet eller ett självförakt skadar relationerna. Eftersom jag också själv lagt ner enorma mängder med tid på att "skälla ut" mig själv kändes det lite som pusselbiten som saknats. Jag ville lära mig mera men var inte beredd att åka till England och gå Paul Gilbertskurs så möjligheten att studera i Malmö passade perfekt.


Jag är nog en mycket långsam elev. Under utbildningen fick jag en hel del verktyg och kunskap, men samtidigt kämpade jag med en utmattnings problematik, som jag inte riktigt då ännu var beredd att ta på allvar. På jobbet kändes det som att jag hade fått mera på fötterna. Jag kunde snabbt känna igen klienters inre kritiker och hjälpa människor att bli medvetna om vad som pågick, men min egen inre kritiker var nog väldigt på hugget.


Jag upplever att nyttan i jobbet varit stor. Jag avslutade nyss en handledarutbildning och fick av en annan deltagare höra att jag hjälpt henne så att hennes inre domare blivit vänligare. Det känns oerhört fint att få vara med och bidra till en sån utveckling. Jag har efter utbildningen lett kurser där jag använt mig av CFT och det finns med i min egen bruksteori både med klienter och i handledningar. Min egen utveckling behöver alltjämt stöd, så jag deltar i kurser och får också hjälp av en CFT utbildad handledare.


Pandemin har gjort det möjligt att delta i utbildningar på webben så jag har passat på att delta i en del. Rekommenderar varmt åt både kolleger och klienter att gå kurser. Tror inte att jag är den enda som lär sig långsamt. Det är så lätt att hamna tillbaka i det stränga hårda då man hamnar i olika situationer i livet. 


Jag har haft stor glädje av CFTinstitutets utbildning och av att Linda och Jernett är rätt olika. Det gav en bredare bild av CFT och dom kompletterade varandra bra.

Anna Rypi 

Psykodynamisk och compassionfokuserad terapeut

Lektor i sociologi

Utbildad i CFT hos CFTinstitutet


Jag har en bakgrund inom buddhismen (har länge utövat insiktsmeditation) där en viktig del handlar om att utöva medkänsla med sig själv och andra (metta kallas det på pali, buddhas språk). Och jag kände även att den psykodynamiska terapeutiska utbildning, (där det också
finns ett affektfokus) som jag nyligen hade gått, med fördel kunde kombineras med compassionfokuserad terapi.


Den första delen som var mer upplevelsefokuserad uppskattade jag allra mest, då den var mer personlig, och det blev en närhet i gruppen som jag
upplevde som väldigt fin. Men de andra delarna var givande på ett annat sätt – informativa och lärorika på ett professionellt plan.


Om den första delen påverkade mig mer privat så påverkade mig de senare delarna mig mer professionellt. Jag fick med mig användbara verktyg att arbeta med CFT, och lärarna var både sympatiska och pedagogiska. Även om det
var en längre process som bara påbörjades, så var det en väldigt bra utbildning för att ta sina första steg på vägen mot att arbeta som compassionfokuserad terapeut.


Möjligen hade jag önskat få lite mer förståelse för hur CFT kunde relateras till PDT och affektfokuserad terapi, men det låg samtidigt utanför utbildningens fokus, då det inte var en psykodynamisk terapiutbildning.


Jag har haft mycket glädje av utbildningen då många av mina klienter är självkritiska, påverkas och plågas mycket av skamkänslor, och oavsett om de kommer till mig av den anledningen eller ej så arbetar vi med den aspekten i terapin, delvis utifrån CFT, och det fungerar väldigt väl.


Jag går nu i en vidareutbildning för att bli legitimerad psykoterapeut (med relationell och interpersonell inriktning) på Linköpings universitet och fortsätter använda det compassionfokuserade perspektivet, inom en större helhet.

Ja kan absolut rekoemdnera att utbilda sig i CFT! Ett revolutionerande perspektiv som är jätteviktigt. Även att applicera på sig själv
som terapeut för den delen. Det är lätt att ställa för höga krav på sig själv och bli alltför självkritisk i klientarbetet när man inte tycker man kommer någonstans, eller det är svårt på olika sätt.