Nedan finns exempel på olika centrala CFT övningar som du kan inspireras av, särskilt i början när man lär sig övningarna. Övningarna har utarbetats i samarbete med våra klienter och i våra grupper. Kom ihåg att vi alla behöver hitta vår stil och vi behöver vara kreativa och anpassa övningar utifrån de behov och svårigheter som finns.


Det finns en progression i övningarna som följer CFTs tre faser. De första övningarna är tänkta att bygga färdigheter som sedan används i de följande övningarna. Samtidigt behöver vi lyssna in och anpassa oss efter de behov och de svårigheter som vi möter, i oss själv och hos andra. 


Vill du hellre lyssna på övningarna så finns en del av dem inlästa på SoundCloud:


Mina cirklar

Lugn och jämn andning

Medkännande färg

Medkänsla strömmar ut

Lugnande andning

Medkännande röst

Medkännande bild

Medkännande röst

Uppmärksamhetsövning

Trygg plats

Medkännande jag

Möta skam med  medkänsla