Compassion som förhållningsätt

Compassion-träning för behandlare


Vi som jobbar med människor som har det svårt löper högre risk än andra att drabbas av sk. empatitrötthet.


Den här kursen är syftar att hjälpa dig att hantera det svåra du möter, utveckla ett större självomhändertagande och underlätta för dig i svåra möten och situationer.


Kursen rustar dig i att värna om dig själv samtidigt som du värnar om andra.


Kursen vänder sig till dig som jobbar i någon form för behandlande yrke t.ex. som behandlingsassistent, undersköterska, sjuksköterska, läkare eller sjukgymnast.

För dig som i ditt jobb möter människor som har det svårt

Hjälp för hjälparna

Att möta dig själv och andra med Compassion


I utbildningen får du lära dig om Compassion och hur du aktivt kan använda dig av medkänsla som ett förhållningssätt i dina samtal.


Utbildningen är upplevelsebaserad och du kommer få ta del av både psykologiska teorier så väl som praktiska moment.


Kursen syftar att hjälpa dig till ett medkännande bemötande samtidigt som du värnar om dig själv. Du kommer få öva samtalstekniker som är tydligt knutna till teori kring Compassion och medkännande bemötande. Du kommer få öva på självomhändertagande och få utforska vilka personliga hinder som uppstår för dig som gör det svårt att ta hand om dig själv och/eller gör det svårt i möten med andra. 

I utbildningen ingår

Utbildningen består av tre delar som ges över totalt 6 dagar á 2 dagar åt gången. All undervisning sker online via Zoom (samma kurs kan ges på plats som uppdragsutbildning om det är tillräckligt många deltagare).


Utöver undervisningsdagarna ingår även 3 x 2h gruppseminarie knutet till varje modul och efter varje seminarie ska en reflektionsuppgift lämnas in gruppvis. I slutet av kursen ska en individuell reflektionsuppgift lämnas in. Kursdeltagarna får tillgång till en utbildningsplattform där allt material, extramaterial och övningar finns tillgängligt.


Utbildningen är upplevelsebaserad och kräver aktivt deltagande av alla. En viktig del i utbildningen är rollspel och gruppövningar.


Modul 1: Våra mänskliga livsvillkor (2 dagar)

 • Människans evolutionära resa och knepiga hjärna
 • Våra känslomässiga processer och hur det påverkar kroppen
 • Vår sociala hjärna, grupptillhörighet och gruppprocesser
 • Medkännande bemötande och lyssnande


Modul 2: Compassion (2 dagar)

 • Definitionen av Compassion
 • Grundförutsättningar för Compassion
 • Egenskaper & förmågor som hjälper vår medkännande förmåga
 • Möta sig själv och andra på ett medkännande sätt


Modul 3: Hinder för Compassion och omsorg

(2 dagar)

 • Bemöta svåra känslor hos oss själva och andra
 • Svårigheter med omsorg hos mig själv och andra
 • Skammens funktion och hinder för medkänsla
 • Självkritik som hinder för medkänsla


Schema

Modul 1: 18-19 September kl. 9-16 via Zoom

Gruppseminarie 1: 25 September kl. 9-11 via Zoom

Modul 2: 2-3 Oktober kl. 9-16 via Zoom

Gruppseminarie 2: 16 Oktober kl. 9-11 via Zoom

Modul 3: 6-7 November kl. 9-16 via Zoom

Gruppseminarie 3: 20 November kl. 9-11 via Zoom

Avslutning: 11 December kl. 9-11 via Zoom


Compassionutbildning för behandlare


I utbildningen ingår


 • 6 utbildningdagar online uppdelade i 3 olika block
 • 6 dagars undervisning med leg. psykologer och Cert. CFT-terapeuter med lång erfarenhet av att jobba med Compassion i olika behandlade kontext.
 • Instuderingsgrupp som möts 3 fm under utbildningen.
 • Tillgång till en läroplattform med videomaterial med övningar, formulär och extra material


Kursstart: 18 September 2023

Sista anmälningsdag: 20 Augusti 2023


Pris: 18 500kr exkl moms

UTBILDARE

LINDA WIIK

Leg. Psykolog / CERT. CFT Terapeut

Linda har en post-graduate utbildning (PG CERT) i CFT från Derby universitet under CFTs grundare Paul Gilberts ledning. 


Linda har mångårig erfarenhet av att undervisa och handleda CFT

JERNETT KARENSEN

Leg. Psykolog / CERT. CFT Terapeut

Jernett har en post-graduate utbildning (PG CERT) i CFT från Derby universitet under CFTs grundare Paul Gilberts ledning. 


Jernett har mångårig erfarenhet av att undervisa och handleda CFT

Sagt om våra utbildningar

 “Bästa utbildning jag gått då den jobbar integrerande med den egna processen och terapiprocessen.""En jättefin utbildning med mycket "hållande" och värme! Jag är extremt nöjd!""Jag är sammantaget väldigt nöjd med utbildningen! Jag tycker innehållet har varit oerhört intressant och strukturen på utbildningen har varit proffsig. Jag upplever också kursledarna som mycket kompetenta inom CFT-området och jag har känt mig buren och bekräftad under utbildningsprocesssen."


"Superhjälpsamt att du så frikostigt delade med dig av kliniska tips och erfarenheter och rollspelade olika moment."


"I stort sett det mesta kommer jag att använda i mitt arbete. Har verkligen saknat en samlad bild av självkritik. Bra tempo på dagen – lugnt och behagligt!"