CFT-utbildning i Malmö (1 år) 

1-årig utbildning i CFT

I Malmö och online


I utbildningen ingår


  • 6 utbildningdagar i Malmö uppdelade på två block 
  • 5 webinarer med internationella föreläsare och erfarna CFT-utövare
  • 7 handledningstillfällen (varav 1 handledningsseminarie med Paul Gilbert)
  • Tillgång till en läroplattform med videomaterial, övningar mm
  • 10% rabatt på vårt övriga kursutbud under året som student

Kursstart: 29 Oktober 2021

Sista anmälningsdag 1:a okotber 2021 
Pris: 29 500kr exkl moms
I år erbjuds utbildningen även helt online. Läs mer här. 

1-årig utbildning i Compassionfokuserad terapiUtbildningen baseras på den 1-åriga grundutbildning som bedrivs vid Derby universitet i England av prof. Paul Gilbert, grundaren av terapin, och ges för 8:e året av CFTinstitutet. 


CFTinstitutets utbildning omfattar både den populära Compassion Mind Training (färdighetsträningen) och de terapeutiska delarna av Compassionfokuserad terapi. Kursen ger deltagarna möjlighet att grundligt förkovra sig i en metod inom ramen för tredje vågens integrerande KBT, vilket gör den relevant även för psykologer med psykodynamisk bakgrund som har erfarenhet av att arbeta med KBT.


Kursen har ett tydligt terapeutiskt fokus. Upplevelsebaserad inlärning (rollspel, videodemonstrationer, live demonstrationer) genomsyrar hela utbildningen och kräver aktivt deltagande från alla deltagare. 


AKTUELLA DATUM 2021-2022


Utbildningen består av tre delar. De två första delkurserna är introduktion till CFT. De är upplevelsebaserade och sker på plats i Malmö. Handledningen och de fyra seminarierna är webbaserade och ämnar ge fördjupad CFT kunskap. Kursen avslutas med ett uppföljande seminarie.


Delkurs 1 (HT2021)

29/10 kl. 9-10.30 Uppstartsseminarium online

15-17/11 kl. 9-16 Introduktion till CFT (3 dagar) i Malmö

 

Delkurs 2 (VT2022)

7-9/2 kl. 9-16 CFT på djupet (3 dagar) i Malmö (datum kommer)

 

Delkurs 3 (HT2021/VT2022/HT2022)
Avancerad CFT kunskap (webbbaserat)

Sex erfarna Internationell CFT-terapeuter gästföreläser med fokus på specifika teman:


2021-12-06 kl. 16-18(OBS!) Dr. Russell Kolts om CFTs influenser från buddhistisk psykologi. 

2022-01-17 kl. 10-12 Dr. Michelle Cree om våra medfödda behov av och förmågor till kontakt. 

2022-03-07 kl. 9-11 Handledning 1

21/3 2022 10-12 Wendy Wood om hur CFT kan hjälpa oss att bli effektivare terapeuter som håller i längden.

2022-04-04 kl. 9-11 Handledning 2 
2022-04-25 kl. 10-12 Dr. Ken Goss om att jobba med stoltht och skam i CFT

2022-05-09 kl. 9-11 Handledning 3

2022-05-30 kl. 9-11 Handledning 4 

2022-08-29 kl. 9-11 Handledning 5 
Webbföreläsning (datum kommer inom kort)

2022-09-19 kl. 9-11 Handledning 6

Handledningstillfälle med Paul Gilbert (datum kommer inom kort)

INTRESSANT OCH LÄRORIKT


“Jag upplevde utbildningen som mycket hjälpsam. Särskilt bra var blandningen av teori och praktik och handledningen”Kursdeltagare

- Årgång 7

GIVANDE


“Jag är mycket nöjd med kursen i sin helhet. Upplever att kursdagarna på plats var mycket givande och att fördjupningsdelen verkligen var fördjupande. Har även uppskattat flera av webbföreläsningarna och tyckt att handledningen varit bra. I det stora hela mycket nöjd.”Kursdeltagare

- Årgång 7

EXAMINATION


I kursen ingår eget reflektivt arbete i form av reflektionuppgifter som fortgår under hela kursens gång. 

 

Under kursens gång ska det lämnas in 2 kortare examinationsuppgifter (ca 4 sidor).

 

För att bli godkänd krävs:

 

Deltagande på samtliga 6 utbildningsdagar (viss frånvaro kan kompletteras med inlämningsuppgift). Närvaro på minst 3 av 5 webbföreläsningar. Deltagande i handledning vid minst 5 av 6 tillfällen. Inlämnad och godkänd reflektionsdagbok och examinationsuppgifter.

 

Vid utbildningens slut mottager deltagarna ett diplom.

UTBILDARE

LINDA WIIK

Leg. Psykolog / CERT. CFT Terapeut

Linda har en post-graduate utbildning (PG CERT) i CFT från Derby universitet under CFTs grundare Paul Gilberts ledning. 


Linda har mångårig erfarenhet av att undervisa och handleda CFT

JERNETT KARENSEN

Leg. Psykolog / CERT. CFT Terapeut

Jernett har en post-graduate utbildning (PG CERT) i CFT från Derby universitet under CFTs grundare Paul Gilberts ledning. 


Jernett har mångårig erfarenhet av att undervisa och handleda CFT

INTERNATIONELLA FÖRELÄSARE

Globalt CFT Community

Varje kursomgång gästas av flera internationella erfarna CFT utövare. Dessutom håller terapins grundare prof. Paul Gilbert i ett unikt handledningsseminarie i slutet av utbildningen.

ANTAGNING


För deltagande krävs att du är utbildad psykolog, psykoterapeut eller har grundläggande psykoterapiutbildning (eller yrkesbakgrund som innefattar samtalsbehandling med relevanta påbyggnadsutbildningar). Vidare krävs att deltagarna under utbildningens gång arbetar psykoterapeutiskt med min. 1-2 klienter för att kunna tillgodogöra sig metoden till fullo (under annan handledning än CFT-handledning om så krävs).


ANMÄLAN

Anmälan görs genom anmälningsformuläret. Andra frågor mejlas till info@cftinstitutet.se.


Sista anmälningsdag 1 Oktober 2021. 

VILLKOR


Anmälan till kurserna är bindande. Det går bra att överlåta din plats till annan kvalificerad deltagare om du själv får förhinder. Vid akut sjukdom krävs uppvisande av sjukintyg, då återbetalas 50% av summan. Notera att kursen kan ställas in vid för få deltagarantal (min. 7) vilket i så fall meddelas fyra veckor innan kursstart och hela kursavgiften kommer då att betalas tillbaka. Inga pengar återbetalas för övriga kostnader för deltagaren, såsom resor eller förlorad arbetsinkomst. Vi rekommenderar därför att boka återbetalningsbart.


Om föreläsaren är sjuk och behöver ställa in så anordnas ny kurs inom de närmaste veckorna.


Vidare information om kursen kommer ca 3 veckor innan kursstart!


Varmt välkommen med frågor, funderingar eller önskemål om kursens innehåll.

Påbyggandsutbildning


Du behöver därför vara psykolog, psykoterapeut eller ha GPU (steg 1) eller motsvarande.

Klientarbete


Arbeta psykoterapeutiskt med 1-2 klienter under utbildningen.

God datorvana


Kursen ställer krav på god datorvana då den bitvis sker digitalt.