CFTutbildning

CFTutbildning (1 år)

Terapeutisk utbildning i Compassionfokuserad terapi

 

I November 2020 startar vi för 7:e året i rad en utbildningsomgång för dig som arbetar terapeutiskt. Kursen ger deltagarna möjligheten att förkovra sig i en metod inom ramen för tredje vågens integrerande KBT, vilket gör den relevant även för terapeuter med psykodynamisk bakgrund som har erfarenhet av att arbeta med KBT.


Utbildningen baseras på den 1-åriga grundutbildning som bedrivs vid Derby universitet i England av prof. Paul Gilbert, grundaren av terapin.


Kursen består av 6 utbildningsdagar med relevant teori och praktik. Dessutom ingår 4x2h live webbföreläsningar med framstående CFT utövare som delar med sig av sin specialkompetens. Totalt 52h lärarledd undervisning. Dessutom ingår handledning via Skype (6x2 h) samt övningar mellan tillfällena.


Om kursen


CFTinstitutets utbildning omfattar både den populära Compassion Mind Training (färdighetsträningen) och de terapeutiska delarna av Compassionfokuserad terapi. Kursen ger deltagarna möjlighet att grundligt förkovra sig i en metod inom ramen för tredje vågens integrerande KBT, vilket gör den relevant även för psykologer med psykodynamisk bakgrund som har erfarenhet av att arbeta med KBT.


Kursen har ett tydligt terapeutiskt fokus. Upplevelsebaserad inlärning (rollspel, videodemonstrationer, live demonstrationer) genomsyrar hela utbildningen och kräver aktivt deltagande från alla deltagare. 


Under kursens gång gås centrala delar inom CFT igenom:


Block A Introduktion till Compassionfokuserad terapi (Malmö)

 • Introduktion till CFT som behandlingsmetod
 • Genomgång av de teoretiska grunder i CFT
 • Psykoedukation inom CFT
 • Grundläggande CFT-övningar
 • Anknytningsteori i CFT
 • Genomgång och arbete med fallformulering i CFT
 • Arbete med att utveckla Compassion och Compassion jag
 • Self-practice och reflektionsarbete (webbaserat)


Block B CFT på djupet (Malmö)

 • Särskilt fokus på hinder, blockeringar och motstånd i den terapeutiska processen
 • Den terapeutiska relationen och terapeutiska skills i CFT
 • Särskilt fokus på arbete med skam, självkritik och  känsloreglering (bl.a. stolsarbete, funktionella analyser, multipla jag
 • Behandlingsplanering
 • Fördjupat arbete med Compassion och arbete kring hinder och motstånd


Block C Avancerad CFT kunskap (Webbaserat) (föreläsare uppdateras inför 2020)

 • Handledning i eget terapeutiskt arbete (6 tillfällen). Handledningi grupp via internet. 
 • Fördjupande live webbföreläsningar med erfarna CFT-utövare:
  • PhD Toby Bell: ”Om att jobba med CFT i grupp”
  • PhD Wendy Wood ”CFT-terapeutens egna arbete och den terapeutiska relationen”
  • Paul Gilbert ”Att arbeta med komplexa fall i CFT”
  • Ken Goss ”Att arbeta med ätstörningar och CFT”


Dessa tillfällen kommer att ske på engelska. Dock finns under dessa inga krav på aktivt deltagande och utbildningsansvariga kommer att finnas med för att bistå med översättning. 

Läs mer om webbföreläsningarna

Schema


Utbildningen består av tre delar. De två första delarna är introduktion till CFT. De är upplevelsebaserade och sker på plats i Malmö. Handledningen och de fyra seminarierna är webbaserade och ämnar ge fördjupad CFT kunskap. Kursen avslutas med ett uppföljande seminarie.


Introduktion till CFT (3 dagar) i Malmö (datumen är preliminära)

16/11 kl. 10-17

17/11 kl. 9-16

18/11 kl. 9-15.30


CFT på djupet (3 dagar) i Malmö

8/2 kl. 10-17

9/2 kl. 9-16

10/2 kl. 9-15.30


Avancerad CFT kunskap (webbbaserat)

 • Fyra erfarna CFT-terapeuter gästföreläser med fokus på specifika teman. För mer info och datum läs mer här.


 • Handlednignen startar efter den andra modulen och kommer att ske på måndag fm.


 • Feedback och utvärderingseminarie (Via Internet eller i Malmö)

Examination & Diplomering


I kursen ingår eget reflektivt arbete som fortgår under hela kursens gång. 


Som examinerande uppgift skall en kortare fallformulering och utkast till en behandlingsplanering lämnas in (ca 3 sidor).


För att bli godkänd krävs:


Deltagande på samtliga 6 utbildningsdagar (viss frånvaro kan kompletteras med inlämningsuppgift).  Närvaro på minst 3 av 4 seminarier. Deltagande i handledning vid minst 5 av 6 tillfällen. Inlämnad och godkänd reflektionsuppgift och behandlingsplanering.


Vid utbildningens slut mottager deltagarna ett diplom.

Pris

27.500kr exkl moms

I priset för den 1-åriga utbildningen ingår 6 utbildningsdagar (2x3 dagar), handledning (6x2h) och webinar med bl.a. Paul Gilbert (4x 2h). Totalt 52h undervisning + handledning (12h).


I år finns planer på att erbjuda utbildningen helt webbaserad. Tag gärna kontakt vid intresse info@cftinstitutet.se


Utbildare

Föreläsare

Kursen leds av Jernett Karensen och Linda Wiik som både är leg.psykologer och certifierad CFT-terapeuter från Universitetet i Derby och erfarna handledare och undervisare inom CFT.


 

Webbföreläsare (kursstart 2020, uppdateras för 2021)

Prof. Paul Gilbert, University of Derby

“Att behandla komplexa patientfall inom CFT”

PhD Tobyn Bell, University of Manchester

“CFT i grupp”

PhD Wendy Wood, University of Derby

“CFT-terapeuten och den terapeutiska relationen”

Dr. Ken Goss, University of Birmingham

“CFT och ätstörningsbehandling”

Läs mer


Antagning


För deltagande krävs grundläggande psykoterapiutbildning eller motsvarande. Vidare bör deltagarna under utbildningens gång arbeta terapeutiskt för att kunna tillgodogöra sig metoden till fullo.


Anmälan

Anmälan görs genom anmälningsformuläret. Andra frågor mejlas till info@cftinstitutet.se.


Sista anmälningsdag 23 Oktober 2020. 


Villkor


Anmälan till kurserna är bindande. Återbetalning sker enbart om det går att få in reserv på din plats. Det går även bra att överlåta din plats till annan kvalificerad deltagare. Vid akut sjukdom krävs uppvisande av sjukintyg, då återbetalas 50% av summan. Notera att kursen kan ställas in vid för få deltagarantal (min. 7) vilket i så fall meddelas fem veckor innan kursstart och hela kursavgiften kommer då att betalas tillbaka.


Om föreläsaren är sjuk och behöver ställa in så anordnas ny kurs inom de närmaste veckorna. Om du inte skulle ha möjlighet att då delta så återbetalas dina pengar. Inga pengar återbetalas för övriga kostnader för deltagaren, såsom resor eller förlorad arbetsinkomst.


Vidare information om kursen kommer ca 3 veckor innan kursstart!


Varmt välkommen med frågor, funderingar eller önskemål om kursens innehåll. 

Om CFT


Compassion Fokuseradterapi (CFT) har fått allt större utrymme och erkännande som en transdiagnostisk terapiform med en rad olika användningsområden inom specialistvård, öppenvård, primärvård, habilitering, skola och organisationer.


Terapin arbetar fokuserat med att undanröja hinder av skam och självkritik som ofta är anledningen till att nödvändiga förändringar inte kan ske.


I terapin arbetar man aktivt med att öka personers förmåga till medkänsla (Compassion) med sig själv och andra, som ett sätt att förhålla sig till livets svårigheter. Terapin har därför fått ökad spriding i Sverige både i sin helhet och som de interventioner som ingår i Compassion Mind Training.

Copyright @ All Rights Reserved

Om oss


CFTinstitutet verkar för att sprida kompetens och kunskap om Compassionfokuserad terapi och Compassion genom utbildning och handledning.


CFTinstitutet drivs av Cert. CFT terapeuter och leg. psykologer Linda Wiik och Jernett Karensen.

Kontakta oss


CFTinstitutet

c/o Terapi- och friskvårdscentrum

Spångatan 20A, 211 53 Malmö

Email: info@cftinstitutet.se

Ring


Linda Wiik

0705 260622


Jernett Karensen

0760 380444