Uppdrag

Uppdragsutbildning

SKRÄDDARSYTT

CFTinstitutet erbjuder även skräddarsydda utbildningslösningar utifrån ett Compassionfokuserat förhållningssätt. Utifrån era behov och er målgrupp håller vi utbildningar som passar er och det ramverk ni verkar inom.

Tidigare deltagare säger så här om upplägget:

"Bra balans mellan föreläsning och att få prova på"


"Att föreläsarna rollspelare interventioner gav verkligen mycket. Som ny för metoden tycker jag det är svårt att rollsplea själv. Detta var verkligen ett bra sätt att få se hur det kan se ut i praktiken".

"Föreläsarnas olika stilar gav en mångsidig introduktion och utrymme att hitta min egen stil inom CFTs ramar"


"Jag känner mig redo att börja testa CFT i mitt arbete".

Introduktion

Compassionfokuserad terapi och Compassion har fått ett allt större genomslagskraft både inom psykoterapi men även inom organisationer. Det samhälle vi lever i idag kräver ett annorlunda förhållningssätt till de utmaningar vi möter. Sjukskrivningstalen för psykisk ohälsa har mer än fördubblats och stress utgör nu nästan hälften av sjukskrivningstalen för längre sjukskrivningar (Pressmeddelande Försäkringskassan 10.10.2017). Detta kräver att organisationer, för att värna om sina anställda, inför alternativa sätt att arbeta som förebygger och hanterar stress på ett annat sätt. Detta gäller inte minst i organisationer där personalen jobbar med personer i utsatta situationer.


Som en del av CFT ingår ett färdighetsträningsprogram Compassionate Mind training som fått en ökad genomslagskraft i organisationer som inte primärt arbetar med terapi utan t.ex. annan typ av människovårdande verksamher. Programmet är mental träning som hjälper deltagarna att hitta ett inre lugn och att möta situationer på ett annat sätt. Olika studier (bl.a. i fängelsmiljö) har visat att ett förändrat bemötande präglat av medkänsla, kan ge ökat eget välmående men även förbättra relationerna med omgivningen och minska antalet konflikter. Vissa studier har visat att det ökar deltagarnas förmåga att ta egna initiativ som främjar en bättre arbetsmiljö.   Utbildning

Vi håller i utbildningar där vi presenterar teorierna och senaste forskningen bakom CFT och CMT. Beroende på önskemål och format finns det också möjlighet att lägga mer eller mindre fokus på upplevelsebaserad inlärning. Att öva tillsammans och genom reflektion lära oss genom övningarna brukar vara ett mycket uppskattat inslag.


Förlesningarna, utbildningarna eller workshopen utformas efter Era behov. Beroende på vad det är Er verksamhet arbetar med eller behöver tar vi olika utgångspunkter. Exempel på fokus är:


-Introduktion till CFT och CMT

-Inspirationsföreläsning

-Självkritk och självförakt

-Skam

-Skolhälsovården : Barn och ungdomar

-Ilska och våld

-Compassion i den terapeutiska relationenFörslag på uppplägg


2-dagarskurs introduktionsutbildning i CFT.

Innehåll:


-De teoretiska grunderna för CFT


-Psykoedukation


-Känslor och deras evolutionära funktion


-Skam och självkritik


-Hur vi tillsammans skapar förståelse för våra svårigheter


-Specifika CFT-interventioner


-Terapeutens roll i CFT


Under våra två dagar tillsammans kommer vi att gå igenom grunderna för CFT. Vi vill ge dig den teoretiska kunskap du behöver för att påbörja processen att både tänka och göra CFT såväl med dina klienter som med dig själv som terapeut.


Förleäsning kommer att varvas med upplevelsebaserad inlärning och ni ges möjlighet att prova centrala övningar inom CFT.


Linda och Jernett rollspelar också central interventioner för att ge möjlighet att se CFT i praktiken.


Kursledare:

Linda Wiik och Jernett Karensen, båda leg. psykologer och Certifierade CFT terapeuter från Derby Universitet, England under ledning av Professor Paul Gilbert (grundare av CFT).

LEAVE A MESSAGE

 
 
 
 

Copyright @ All Rights Reserved

Om oss


CFTinstitutet verkar för att sprida kompetens och kunskap om Compassionfokuserad terapi och Compassion genom utbildning och handledning.


CFTinstitutet drivs av Cert. CFT terapeuter och leg. psykologer Linda Wiik och Jernett Karensen.

Kontakta oss


CFTinstitutet

c/o Terapi- och friskvårdscentrum

Spångatan 20A, 211 53 Malmö

Email: info@cftinstitutet.se

Ring


Linda Wiik

0705 260622


Jernett Karensen

0760 380444