CFTinstitutet erbjuder skräddarsydda utbildningar både online och på plats bereoende på hur era behov ser ut. Under årens lopp har vi levererat allt från fullständiga terapiutbildningar till korta inspirationsföreläsningar med fokus på medkänsla och självmedkänsla.

Lära er om Compassionfokuserad terapi (CFT)?

I våra längre terapiutbildningar finns det möjlighet att göra alla eller vissa delmoment online. Vår tanke är att göra undervisningen tillgänglig, kostnads- och tidseffektiv för både deltagare och arbetsgivare. Vi har gjort detta utan att tumma på den upplevelsebaserade inlärningen som är så viktigt i CFT. Kursdeltagarna erbjuds en interaktiv undervisning där de får ta del av en läroplattform fullspäckad med material, arbetsformulär och forskningsartiklar.


Oavsett om det är på plats eller online så använder vi oss i undervisningen av terapifilmer, undervisningsvideos och annat material för att göra terapirummet levande. När tillfälle bjuds rollspelar vi online via Zoom, även deltagarna bjuds in till rollspel och får göra gruppövningar i mindre grupper. Vi använder utbildningsvideo av olika terapeutiska interventioner. Vi ger även exempel på både hur interventioner kan utformas i terapirummet såväl som webbbaserade terapikontakter.


Om lämpligt bjuder vi in internationella föreläsare med specialkunskaper på olika centrala områden för att ge våra kurser både bredd och djup. Tack vare dagens teknik ger det oss möjlighet att möta några av de mest rutinerade CFT-utövarna i världen och att ta del av det allra senaste inom forskningen av metoden.

 

CFTinstitutets utbildare är erfarna användare av olika webbaserade verktyg och metoder anpassade för att bedriva terapi online. Vi har redan genomfört både uppdragsutbildningar såväl som våra egna kurser och utbildningspaket via Internet. Tidigare onlineuppdrag har varit för Lunds universitet, Region Skåne Vuxenhabiliteringen, Novas Grundläggande psykoterapiutbildning och Karolinska Institutets CFT-utbildning.

 

Referenser

Henrik Persson, leg. Psykolog Vuxen Habiliteringen/Primärvården, Region Skåne

Sima Wolgast, leg. Psykolog Lunds Universitet

Kontaktuppgifter fås på begäran 

Exempel på tidigare uppdrag


Föreläsningar och utbildningar

 • Förläsare och handledare på Karolinska Institutets CFT-utbildning sedan 2015 (pågående)
 • 1-årig utbildning i CFT för psykologer inom Habiliteringen, Region Skåne 
 • Introduktionsutbildningar i CFT för Aleris Sjukvård, Bollnäs, Psykologutbildningen i Lund, NOVAS grundläggande psykoterapiutbildning
 • CFT-utbildning och utbildning i gruppkoncept, Stockholm och Örebros ungdomsmottagningar
 • Workshop och handledning ANOVA - Centrum för Andrologi och Sexualmedicin, Stockholm.
 • Utbildning i Compassion som förhållningssätt Plattform Malmö, Flera Kvinnojourer
 • 1-årig CFT utbildning för Malmö Kriscentrum och Region Skånes Vuxen habilitering
 • Handledning och koncept för gruppterapi för INM Limhamn
 • Inspirationsföreläsningar kring prestation, skam & självkritik, Compassion och misslyckande, Skatteverket Malmö, Malmö Högskolas universitetsbibliotek, Malmö Ungdomsmottagning

 

Handledning

 • Örebros Ungdomsmottagningar
 • Studenthälsan i Lund
 • Primärvård
 • Psykiatrin 
 • Onkologen i Region Skåne
 • Karolinska Institutet
 • Privata vårdgivare och vårdaktörer.

Uppdrag?

Olika typer av uppdrag

CFT-utbildning

Vi har erfarenhet av att hålla både kortare 1-2 dagars introduktions-utbildning till Compassionfokuserad terapi såväl som längre avancerade terapiutbildningar som motsvarar vår 1-åriga utbildning.


Vi skräddarsyr utbildningen efter era behov och yrkesgrupper så väl som patientergrupper


Exempel på upplägg:


Introduktion till CFT
1-3 dagar som innehåller de teoretiska grunderna för CFT med praktiska demonstrationer och övningar av centrala interventioner. Ger deltagarna möjlighet att att påbörja sitt arbete med CFT.


Avancerad terapiutbildning i CFT

8 utbildningsdagar + handledning

Innehåller grundlig genomgång av de teoretiska grunderna i CFT och demonstration och övning på alla centrala interventioner i terapin. Deltagarna kommer vid avslut självständigt kunna utöva CFT och värdera ny forskning och kunskap relevant för terapin.

Inspirations-föreläsning

Inspirations-föreläsningar kan ges på en rad olika teman. T.ex. ger CFTinstitutet redan uppskattade workshops för behandlare kring skam och självkritik.


Andra möjligheter är hur medarbetare kan arbeta med sin egna självkritik och prestationsångest.


Eller hur vi kan ge ett mer medkännande bemötande i mötet med andra människor.


Linda Wiik har t.ex. deltagit i Filosofiska rummet och pratat om skam. Jernett Karensenhar deltagit i en program serie kring prestation och självkritik. Vi har medverkat i tidningar kring press på jobbet, självkritik, prestationsångest, känsloreglering och skam. Detta är några avde ämnesområden viskulle kunna föreläsa inom. 


Tillsammans med dig som uppdragsgivare undersöker vi vad det är ni önskar lära er mer om.

Medkännande arbetssätt

Många yrkesgrupper möter människor i svåra situationer och för just dessa kan det vara hjälpsamt att öva och utveckla ett mer medkännande förhållningssätt.


Att visa medkänsla, eller Compassion, innebär att man förhåller sig både till sig själv och den man möter och tillsammans hjälps åt att förändra eller avhjälpa situationen om det är möjligt. Det gör det medkännande förhållningssättet särskilt lämpligt i just dessa yrkes och där det finns hög risk för utmattning eller empatitrötthet.


I en utbildning med medkännande förhållningssätt får deltagarna lära sig hur de kan jobba både med dem de möter och att värna om sig själva. Att utveckla medkänsla för sig själv och andra blir ett viktigt led i den förebyggande personalvården för personer i behandlande yrken eller yrkessituationer.


Längd på utbildning avgörs utifrån uppdragsgivarens önskemål.

Vad våra kunder tycker

Balans mellan teori och praktik

   

"Bra balans mellan föreläsning och att få prova på"


"Att föreläsarna rollspelare interventioner gav verkligen mycket. Som ny för metoden tycker jag det är svårt att rollsplea själv. Detta var verkligen ett bra sätt att få se hur det kan se ut i praktiken".

Olika perspektiv

"Föreläsarnas olika stilar gav en mångsidig introduktion och utrymme att hitta min egen stil inom CFTs ramar"Har påverkat på många sätt

"Utbildningen har varit väldigt bra! Jag tror att

cft-tänket har påverkat alla i sättet att tänka i arbetet med våra patienter.


Dessutom upplever jag att den har varit väldigt positiv för vår psykologgrupp, på

flera sätt.

CFTinstitutet verkar för att sprida kompetens och kunskap om Compassionfokuserad terapi (CFT) och Compassion som förhållningssätt genom utbildning och handledning. CFTinstitutet har bedrivit CFT-utbildningar sedan 2013. CFTinstitutet anlitats bl.a. av Lunds Universitet och Centrum för psykoterapiforskning, Karolinska Institutet, för handledning och undervisning i Compassionfokuserad terapi.

 


CFTinstitutet har bedrivit verksamhet de senaste 8 åren med fokus på att sprida och utveckla Compassionfokuserad terapi i Sverige. CFT har blivit en populär terapiform som kommit att inspirera inte bara terapi utan behandling och bemötande generellt med sitt fokus på mänskliga relationer och social interaktion. CFTinstitutets utbildningar är inte bara inriktad på terapi utan vi ger även föreläsningar om t.ex. Konsten att misslyckas, självkritik och prestation, självomhändertagande i behandlande yrken och hur man kan jobba med Compassion som förhållningssätt i särskilt utmanande verksamheter.

Om oss

Vill du bolla idéer? - skriv!