Jernett Karensen och Linda Wiik

Leg psykologer

PG.cert i CFT

Grundare av CFTinstitutet

Röster om CFT


På den här sidan vill vi samla röster från CFTsamfundet. Tidigare deltagare från vår 1-åriga CFT-utbildning har fått dela med sig av sin berättelse om CFT. Och vilka berättelser vi fick!


Vi frågade också våra internationella föreläsare om deras intryck av CFT och vad dom upplever som de stora styrkorna i metoden. 


Vi hoppas berättelserna ska inspirera och ge dig en bredare bild av CFT, oavsett om du funderar på att utbilda dig i CFT eller gå i CFT för egen del.


Vi hoppas också skapa en känsla av gemenskap både för oss som arbetar med CFT och för oss som arbetar med oss själva genom att gå i CFT och applicera övningar och förhållningssätt i våra egna liv. 


Har du en historia som du skulle vilja dela med dig av? Då är du varmt välkommen att höra av dig till oss genom att skriva till info@cftinstitutet.se 

Som tack för ditt bidrag skickar vi en lite present. 


CFT starts with us. It is built on personal practice. We are offering a model of common humanity, so if my patients need it I need it. So not only will the practices enrich our own lives, they will also help us devlope our capacities to offer a more attuned theraputic realtionship and interventions. 

Dr. Kate Lucre

Clinical Psychologist


The reason that we need to think about using CFT is that it offers a reallly important integration into why we behave the way we do. In a way that isn't blaming and isn't shaming. And that isn't really at the foreground of other types of therapies. 

Phd. Stud Wendy Wood.

Senior Lecturer at the University of Derby

Dr. Andrew Rayner 

When I first learned aobut CFT it was very refreshing, this is what I thought clinical psychology was! A sience of the mind and capturing so much of the human experience. 

Compassionfokuserad terapi har betytt så oerhört mycket för mig personligen men också i mitt arbete i samtal med andra människor.
Skuld och skam är en tung börda att bära som förmörkar och förvränger livet på så många sätt. Att möta sig själv och det man varit med i medkänsla är ingen ”quickfix” utan hårt arbete. Att konfrontera det svåra och sorgliga kan göra ont men att sedan försöka omsluta det med
värme och förståelse ger ny kraft och ny jordmån som det växer något gott och livskraftigt ur!


I CFT lärde jag mig också lättare att se var jag befann mig - var jag stressad, orolig, uppjagad? Vad triggade mig? Genom att återvända och lyssna till kroppens signaler och respektera mig själv kände jag hur glädje och närvaro återvände. Både i mitt eget liv och i
mitt arbetsliv. Man odlar en slags klokhet gentemot sig själv och andra. Själva livet.


För mig har det också varit så viktigt att de som talar om CFT; Linda och Jernett, författarröster samt alla föredragshållare man mött i olika seminarium verkar leva som de lär. De är genuint vänliga, varma, humoristiska, kunniga och generösa. Så som man blir, tänker jag och man praktiserar CFT i sitt möte med sig själv och andra.

Maria Rosman

Sjukhuspräst

Utbildad i CFT hos 

CFTinstitutet


Jag har en bakgrund inom buddhismen (har länge utövat insiktsmeditation) där en viktig del handlar om att utöva medkänsla med sig själv och andra (metta kallas det på pali, buddhas språk). Och jag kände även att den psykodynamiska terapeutiska utbildning, (där det också
finns ett affektfokus) som jag nyligen hade gått, med fördel kunde kombineras med compassionfokuserad terapi.


Den första delen som var mer upplevelsefokuserad uppskattade jag allra mest, då den var mer personlig, och det blev en närhet i gruppen som jag
upplevde som väldigt fin. Men de andra delarna var givande på ett annat sätt – informativa och lärorika på ett professionellt plan.


Om den första delen påverkade mig mer privat så påverkade mig de senare delarna mig mer professionellt. Jag fick med mig användbara verktyg att arbeta med CFT, och lärarna var både sympatiska och pedagogiska. Även om det
var en längre process som bara påbörjades, så var det en väldigt bra utbildning för att ta sina första steg på vägen mot att arbeta som compassionfokuserad terapeut.


Möjligen hade jag önskat få lite mer förståelse för hur CFT kunde relateras till PDT och affektfokuserad terapi, men det låg samtidigt utanför utbildningens fokus, då det inte var en psykodynamisk terapiutbildning.


Jag har haft mycket glädje av utbildningen då många av mina klienter är självkritiska, påverkas och plågas mycket av skamkänslor, och oavsett om de kommer till mig av den anledningen eller ej så arbetar vi med den aspekten i terapin, delvis utifrån CFT, och det fungerar väldigt väl.


Jag går nu i en vidareutbildning för att bli legitimerad psykoterapeut (med relationell och interpersonell inriktning) på Linköpings universitet och fortsätter använda det compassionfokuserade perspektivet, inom en större helhet.

Ja kan absolut rekoemdnera att utbilda sig i CFT! Ett revolutionerande perspektiv som är jätteviktigt. Även att applicera på sig själv
som terapeut för den delen. Det är lätt att ställa för höga krav på sig själv och bli alltför självkritisk i klientarbetet när man inte tycker man kommer någonstans, eller det är svårt på olika sätt.

Anna Rypi 

Psykodynamisk och compassionfokuserad terapeut/ Lektor i sociologi

Utbildad i CFT hos 

CFTinstitutet


Helen Johansson heter jag och arbetar som behandlingssekreterare inom Socialtjänsten i Trollhättans Stad barn intensiv gruppen, 0-12 år.


Min första kontakt med CFT var när jag gick en vidareutbildning i mindfulness/medkänsla. Den nya kunskapen tilltalade mig och jag såg en användning av CFT i mitt arbete.


Efter ett år anmälde jag mig till CFT Institutets 1-åriga utbildning i Malmö där jag bland annat fått kunskap i hur man kan bemöta sig själv med medkänsla istället för med en inre kritiker. Detta har utvecklat och gett mig en tryggare och stabilare plattform både yrkesmässigt och privat.


De individer jag möter i mitt arbete bär ofta på upplevelser av hög oro, stress, skam och skuld. Bekymren kan vara: brist på omsorg, anknytningsproblematik, våld eller svårigheter med vägledning och gränssättning. Med ett förhållningssätt utifrån medkänsla minskar ofta de ”obehagliga” känslorna. Med hjälp av tre-cirkel modellen, som är en förklaringsmodell av relationell anknytning, kan jag skapa förutsättningar för tillit och snabbare påbörja arbetet mot en förändrings process.


Jag kan idag än mer påverka att individen får modet till att påbörja en förändring. Att individen inte lämnar mötet med en känsla av att vara dålig och ensam, utan mer med känslan av att vara värdefull och lyssnad till, vilket i sin tur (förhoppningsvis) skapar en trygghet till att prata om svåra saker.


Jag rekommenderar varmt CFT Institutets 1-åriga utbildning.Helen Johansson

Behandlingssekreterare 

Utbildad i CFT hos 

CFTinstitutet


Jag sökte till CFTinstitutets 1-åriga utbildning för att jag sökte efter något att bemöta studenter som var självkritiska i samband med upplevd stress i studiesituationer.  Utbildningen funkade för mig geografiskt och yrkesmässigt 2016.

 

Utbildningen var spännande och upplysande. Att idag kunna säga till dem jag möter att jag också upplevt övningarna vi genomför. Det upplevelsebaserade undervisningssättet var otroligt viktigt även om det var känslomässigt jobbigt. Jag lärde känna min självkritiker och hjälpte mig att sätta gränser samt att ta hand om mig i den arbetsrelaterade utmattningen jag hamnade i precis vid utbildningens start. 


Efter utbildnignen kompletterade jag med heldagsutbildningarna skam och självkritik. 2019 sjösatte jag kursen Hantera självkritik i studier med compassion. Genom gruppverksamheten har ett 70 tal studenter fullföljt fem sessioner som kursen består av. Nytillskottet är en boosterträff några månader efter kursslut. Konceptet från kursen används även i individuella kontakter.


Trecirkelmodellen är helt outstanding i allt jag lärt mig kring CFT. Så tacksam för kunskap om den och runt den.Två ord som jag bannlyst och bett studenter att sluta använda är måste och borde och ersätta dem med behöver och hjälpsamt. Det har haft effekt på tonen mot sig själv. Ja, även tonen jag haft mot mig själv.

 

Jag kan absolut rekommendera att utbilda sig i CFT! Du får mycket som privatperson men också i ditt yrke. Helt ovärderlig kompetensutveckling!

 

Caroline Ivarsson

Leg Hälso- och sjukvårdkurator

Socionom/Psychological counsellor

Utbildad i CFT hos 

CFTinstitutet


2015 stötte jag första gången på en kurs kring selfkompassion i terapi. Det var en del av en KBT utbildning här i Finland, men jag kunde gå just den modulen. Efter det läste jag och gick själv på selfcompassion kurser både här och i Sverige. Jag jobbar som familjerådgivare,mestadels med parterapier, och hade blivit mer och mer medveten om hur en inre stränghet eller ett självförakt skadar relationerna. Eftersom jag också själv lagt ner enorma mängder med tid på att "skälla ut" mig själv kändes det lite som pusselbiten som saknats. Jag ville lära mig mera men var inte beredd att åka till England och gå Paul Gilbertskurs så möjligheten att studera i Malmö passade perfekt.


Jag är nog en mycket långsam elev. Under utbildningen fick jag en hel del verktyg och kunskap, men samtidigt kämpade jag med en utmattnings problematik, som jag inte riktigt då ännu var beredd att ta på allvar. På jobbet kändes det som att jag hade fått mera på fötterna. Jag kunde snabbt känna igen klienters inre kritiker och hjälpa människor att bli medvetna om vad som pågick, men min egen inre kritiker var nog väldigt på hugget.


Jag upplever att nyttan i jobbet varit stor. Jag avslutade nyss en handledarutbildning och fick av en annan deltagare höra att jag hjälpt henne så att hennes inre domare blivit vänligare. Det känns oerhört fint att få vara med och bidra till en sån utveckling. Jag har efter utbildningen lett kurser där jag använt mig av CFT och det finns med i min egen bruksteori både med klienter och i handledningar. Min egen utveckling behöver alltjämt stöd, så jag deltar i kurser och får också hjälp av en CFT utbildad handledare.


Pandemin har gjort det möjligt att delta i utbildningar på webben så jag har passat på att delta i en del. Rekommenderar varmt åt både kolleger och klienter att gå kurser. Tror inte att jag är den enda som lär sig långsamt. Det är så lätt att hamna tillbaka i det stränga hårda då man hamnar i olika situationer i livet. 


Jag har haft stor glädje av CFTinstitutets utbildning och av att Linda och Jernett är rätt olika. Det gav en bredare bild av CFT och dom kompletterade varandra bra.

Anita Björkestam

Familjerådgivare 

Utbildad i CFT hos 

CFTinstitutet