Workshop Skam

Föreläsningar & workshops

Tema: Skam och att arbeta med Skam

Heldagsfördjupning

Vår populära 1-dags workshop ges nu igen. Fokus på skam och behandlingsarbete.

Introduktion

Skam är en komplicerad och smärtsam process som är närvarande i många av de svårigheter vi möter och upplever. Ibland är den tydlig men ibland svårare att fånga. Ofta blir skam ett hinder för förändring och behöver mötas i våra liv och i behandling.

Därför vill vi bjuda in till en dag med fokus på dessa processer och hur vi kan arbeta med detta i behandlingsarbetet.


Dagen är öppen för alla som är intresserade av skam och vill lära sig mer.


Under dagen kommer vi att gå igenom:

  • Skamens evolutionära funktion
  • Olika typer av skam
  • Olika sätt att förstå och beskriva skam
  • forskning kring skam och självkritik
  • exempel på hur vi kan arbeta med olika former av skam i terapeutiska kontakter.


Kursen kan med fördel kombineras med heldagsfördjupning kring självkritik

Föreläsare:

Linda Wiik & Jernett Karensen är båda leg. Psykologer och Cert. CFT terapeuter från Derby University. De driver CFTinstitutet som verkar för att sprida och utveckla kunskapen om CFT genom utbildning, handledning och behandling. Jernett och Linda deltar också aktivt i närverk kring CFT i Sverige och Internationellt.

Tid

12 Mars 2020 9-16

Plats

Centrala Malmö (Lokal meddelas innan kursstart)

Pris

1295 kr exkl. moms

Paketpris för Skam och Självkritik: 2200 kr exkl moms

Sista anmälningsdag

1 Mars

Feedback kring kursen


"Ett innerligt tack för en informativ dag runt ämnet skam"


"Pedagogisk och tydlig föreläsare"


"Mycket bra föreläsning och blandning mellan teori och diskussioner/reflektioner"


"Intressant ämne som framfördes på ett begripligt och ibland humoristiskt sätt. Fick värdefulla råd till behandlingoch eftertanke kring min egen skam"


"Bra varvat med teori, övningar och praktiska exempel. Uppsakttade "värmen i rummet" som föreläsaren skapade. Gav utrymme för fina reflektioner och diskussioner."

Copyright @ All Rights Reserved

Om oss


CFTinstitutet verkar för att sprida kompetens och kunskap om Compassionfokuserad terapi och Compassion genom utbildning och handledning.


CFTinstitutet drivs av Cert. CFT terapeuter och leg. psykologer Linda Wiik och Jernett Karensen.

Kontakta oss


CFTinstitutet

c/o Terapi- och friskvårdscentrum

Spångatan 20A, 211 53 Malmö

Email: info@cftinstitutet.se

Ring


Linda Wiik

0705 260622


Jernett Karensen

0760 380444