Live webbföreläsningar

FÖR VEM?

Föreläsningarna är öppna för dig som redan kan en del kring CFT och vill fördjupa dig i ett särskilt ämne och lära dig från erfarna CFT-utövare. Alla webbföreläsningarna ingår som en del av vår 1-åriga CFT-utbildning. 

HUR?

Webbföreläsningarna ges live via Zoom. Det kräver en god internetuppkoppling och tillgång till kamera och headset. Föreläsningarna hålls på Engelska.

PRIS?

Varje webbföreläsning kostar 360kr exkl. moms (450 kr inkl. moms). 575kr inkl. moms från December 2021.

ANMÄLAN

Du kan anmäla dig till ett eller flera webbföreläsningar på en gång. 

Live Webbföreläsningar 2021


16/4 Phd.stud Kate Lucre: Att arbeta med anknytningstrauman och CFT

Under flera år har Kate Lucre jobbat med CFT i grupper med patienter med svåra anknytningstrauman. Under dagens föreläsning kommer vi få ta del av hennes arbete med dessa patienter och hennes erfarenheter och observationer kring att jobba med CFT. Hon kommer berätta om hur de genomfört grupperna, vilka anpassningar och resultat de fick samt dela med sig kring sina kliniska erfarenheter kring att jobba med anknytning och CFT.


Kate Lucre är en inspirerande och energisk föreläsare med en alldeles särskild fingertoppskänsla för CFT. Genom hennes forskningsarbete har vi lärt oss så mycket mer kring vad som är verksamt i gruppbehandling i CFT. 


Kate Lucre är utbildad psykoterapeut och handledare specialiserad kring att använda CFT vid komplext trauma, personlighets- och relationella svårigheter både för grupp och individuellt. Hon håller olika workshops kring CFT i grupp. Som en del av sitt doktorandarbete har hon publicerat forskningsartiklar kring CFT i grupp vid anknytningstrauman. Hon är också involverad i en rad olika andra forskningsprojekt kring utvärdering av Compassionfokuserat stöd till anställda. 


Länk till forskningsartikeln "An exploration of group compassion‐focused therapy for personality disorder"

3/9 Dr. Andrew Rayner: CFT och trauma med fokus på dissociation

Dr. Andrew Rayner har specialiserat sig på att jobba med trauma på olika sätt och har i många år kombinerat det arbetet med CFT. I den här föreläsningen kommer han presenterahur vi kan använda arbetet kring Compassion vid svåra trauman och dissociation. Andrew kommer ha särskilt fokus på hur vi kan använda det medkännade jaget för att hjälpa personer med dissociation. Andrew kommer även förklara hur detta arbete kan hjälpa personer med en mer fragmenterad upplevelse av sig själva att bli mer stabila och integrerade och hur det i sin tur reducerar riskbeteende såsom självskadebeteenden. 


Andrew är en mycket kunnig föreläsare och delar med sig av sin kunskap på ett varmt och strukturerat sätt. Han förmedlar CFT med stor ödmjukhet och nyfikenhet.


Dr. Andrew Rayner är utbildad klinisk psykolog och arbetar med CFT både individuellt och i grupp. Han har speciliserat sig på arbete med trauman, PTSD och komplex PTSD. Detta innebär även att han har erfarenhet av att arbete med anknytningstrauman och diagnoser såsom emotionell instabilitet. Han har dessutom under flera år undervisat och handlett på Derby Universitets 1-åriga CFT utbildning och handleder även privat i CFT.

6/12 Dr. Russel Kolts: CFT och dess buddhistiska rötter

I den här webföreläsningen guidar dr. Kolts oss i att utforska och lära oss om begreppet Compassion och dess buddhistiska rötter. Föreläsningen är ett spännande utforskande kring hur de buddhistiska traditionerna kan användas i terapirummet och särskilt hur vi kan använda oss av detta i vårt arbete med CFT. Vi får också lära oss om hur olika buddhistiska traditioner ser på centrala begrepp inom CFT, och på sätt möjlighet till en fördjupad förståelse för centrala begrepp inom CFT.  


Russel är en uppskattad och pedagogisk föreläsare som har förmågan att omvandla komplexa koncept till lättförståelig information. Hans varm sätt ger mycket utrymme för utforskande och reflektion både om oss själva och om våra klienter.


Dr. Russel Kolts arbetar på Eastern Washington University och leder the Inland Northwest compassionate Mind Center. Han har skrivit ett flertal böcker. En av dom är "Buddhist Psychology and Cognitive-Behavioral Therapy", som han skrivit tillsammans Dennis D Tirch and Laura Silberstein. Han har även skrivit "Living with an open heart" tillsammans med den munken Thubten Chodron. 

Live Webbföreläsningar 2022


17/1 Dr. Michelle Cree: “Tidig relationell utveckling och vår medfödda förmåga till Compassion”


Michelle tar oss med på ett utforskande av våra allra tidigaste och medfödda relationella förmågortill Compassion. Hon visar med mycket värme hur detta spelar in både hos våra klienter och i vårt arbete som terapeuter och hur vi kan använda oss av dem visdom och kunskap som redan finns medfött hos oss alla. 


Dr. Michelle Cree är en uppskattad föreläsare och handledare och har lång och gedigen erfarenhet av att jobba med CFT främst i föräldra-barn sammanhang. Hon har skrivit boken "The Compassionate Mind approach to Postnatal Depression" och även publicerat artiklar i samma ämne. 


Dr. Michelle Cree är klinisk psykolog anställd inom Perinatal Mental Health Service i Derby, UK där hon arbetar med mammor som drabbats av svår psykisk ohälsa i samband med förlossning och upp till ett år efter förlossning. Hon handleder även på Derby Universitets 1-åriga CFT-utbildning och även i privat regi. Hon har utvecklat ett 12 veckors CFT-program för Derbyshire Healthcare Foundation Trust. 


19/3 Phd.stud Wendy Wood: Effektivt terapeututövande och självomhändertagande i CFT


Utveckla din terapeutförmåga och öka din självomsorg med hjälp av CFT. Under två timmar guidar Wendy Wood dig igenom hur du med hjälp av CFT kan bli en mer effektiv terapeut och öka din självomsorg i det terapeutiska arbetet. Hon blandar forskning kring eget utövande med sk. self-practice både i och utanför terapirummet. Föreläsningen ger utrymme för egen reflektion och eget arbete kring rollen som terapeut.


Wendy är en varm och djupt kunnig föreläsare och handledare. Hon har förmågan att adressera det riktigt svåra och samtidigt inge en känsla av möjlighet och nyfikenhet. Vi ser fram emot att spendera två timmar tillsammans med Wendy för tredje gången. Varje gånger bjuder på nya insikter. 


Wendy Wood är psykoterapeut och arbetar just nu på sin disputation kring utbildning i Compassion fokuserad terapi. Hon har under flera år varit ansvarig för det 1-åriga programmet i Compassionfokuserad terapi vid Derby universitet i England samt arbetat som handledare i CFT.


Sitter med i styrelsen för Compassionate Mind Foundation UK.
Intervju med Wendy Wood: https://www.youtube.com/watch?v=3G5bAdXc77I

Datum:


2021


16/4 kl. 10-12 Phd.stud Kate Lucre

Anknytningstrauman och CFT

Sista anmälningsdag: 14/4


3/9 kl. 10-12 Dr. Andrew Rayner 

CFT vid trauma och dissociation 

Sista anmälningsdag: 1/9


6/12 kl. 16-18 Dr. Russel Kolts
CFT och dess buddhistiska influenser

575kr inkl. moms


2022
17/1 kl. 10-12 Dr. Michelle Cree
Tidig relationell utveckling och vår medfödda förmåga till Compassion
575kr inkl. moms


19/3 kl. 10-12 Dr. Wendy Wood Effektivt terapeututövande och självomhändertagande i CFT
575kr inkl. momsOm du har frågor mejla oss gärna:info@cftinstitutet.se