Live webbföreläsningar

FÖR VEM?

Föreläsningarna är öppna för dig som redan kan en del kring CFT och vill fördjupa dig i ett särskilt ämne och lära dig från erfarna CFT-utövare. Alla webbföreläsningarna ingår som en del av vår 1-åriga CFT-utbildning. 

HUR?

Webbföreläsningarna ges live via Zoom. Det kräver en god internetuppkoppling och tillgång till kamera och headset. Föreläsningarna hålls på Engelska.

PRIS?

Varje webbföreläsning kostar 575kr inkl. moms 

ANMÄLAN

Du kan anmäla dig till ett eller flera webbföreläsningar på en gång. 

Live Webbföreläsningar 2022/2023


3/10 PhD Tobyn Bell: Arbeta med känslor, multipler och stolar


Känsloreglering och arbete kring detta är en viktig del i CFT. Med hjälp av stolsarbete kan vi fördjupa klienternas förståelse för deras inre känsloliv och olika sidor de har. Tobyn Bell har under många år utforskat olika sätt att jobba med stolsarbete och kommer i sin webbföreläsning bjuda på lite nya perspektiv och tankar kring stolsarbete och arbete kring känslor. Under pandemin har han särskilt utforskat hur man kan anpassa interventionerna till online-formatet och kommer ge exempel kring detta.


Tobyn är en kunnig och varm föreläsare som är väl förankrad i teoretisk kompetens men har förmågan att förmedla lekfulla och inspirerande sätt att arbeta på. Han har bidragit med sitt kunnande genom boken "CFT from the inside Out" som är en bok för terapeuter i deras egen utveckling. Utöver sitt kliniska arbete som terapeut jobbar han även med the Compassionate MindFoundation i England och utbildar terapeuter i KBT i Manchester.

Datum:


2022


3/10 kl. 10-12 PhD Tobyn Bell "Att arbeta med känslor, multipler och stolar i CFT

575kr inkl. moms
Sista anmälningsdag 30/9


5/12 kl. 10-12 Dr. Wendy Wood Effektivt terapeututövande och självomhändertagande i CFT
575kr inkl. moms

Sista anmälningsdag 2/12

5/12 Phd.stud Wendy Wood: Effektivt terapeututövande och självomhändertagande i CFT


Utveckla din terapeutförmåga och öka din självomsorg med hjälp av CFT. Under två timmar guidar Wendy Wood dig igenom hur du med hjälp av CFT kan bli en mer effektiv terapeut och öka din självomsorg i det terapeutiska arbetet. Hon blandar forskning kring eget utövande med sk. self-practice både i och utanför terapirummet. Föreläsningen ger utrymme för egen reflektion och eget arbete kring rollen som terapeut.


Wendy är en varm och djupt kunnig föreläsare och handledare. Hon har förmågan att adressera det riktigt svåra och samtidigt inge en känsla av möjlighet och nyfikenhet. Vi ser fram emot att spendera två timmar tillsammans med Wendy för tredje gången. Varje gånger bjuder på nya insikter. 


Wendy Wood är psykoterapeut och arbetar just nu på sin disputation kring utbildning i Compassion fokuserad terapi. Hon har under flera år varit ansvarig för det 1-åriga programmet i Compassionfokuserad terapi vid Derby universitet i England samt arbetat som handledare i CFT.


Sitter med i styrelsen för Compassionate Mind Foundation UK.
Intervju med Wendy Wood: https://www.youtube.com/watch?v=3G5bAdXc77I

2023

23/1 kl. 10-12 Dr. Kate Lucre: "Anknytningstrauman och relationella sår i CFT

575kr inkl. moms

Sista anmälningsdag 21/1


8/5 kl. 10-12 PhD Tobyn Bell:  "Jobba med transdiagnostiska grupper i CFT"

575kr inkl. moms

Sista anmälningsdag 6/5

23/1 Dr. Kate Lucre: Anknytningstrauman och relationella sår i CFT


Webbföreläsning med Dr. Kate Lucre som under flera år jobbat med och forskat på CFT i grupper med patienter med svåra anknytningstrauman. Under dagens föreläsning kommer vi få ta del av hennes arbete med dessa patienter och hennes erfarenheter och observationer kring att jobba med CFT. Hon kommer berätta om hur de genomfört grupperna, vilka anpassningar och resultat de fick samt dela med sig kring sina kliniska erfarenheter kring att jobba med relationella sår och anknytning.


Dr. Kate Lucre är en härligt energisk föreläsare, utbildad psykoterapeut och handledare specialiserad kring att använda CFT vid komplext trauma, personlighets- och relationella svårigheter både för grupp och individuellt. Hon har forskat på CFT i grupp vid anknytningstrauman och andra forskningsprojekt kring utvärdering av Compassionfokuserat stöd till anställda.

Om du har frågor mejla oss gärna:info@cftinstitutet.se

13/3 Mer INFO kommer snart


Mer info kommer snart

Om du har frågor mejla oss gärna:info@cftinstitutet.se

8/5 Psykoterapeut Tobyn Bell: Jobba med transdiagnostiska grupper i CFT


Webbföreläsning med psykoterapeuten, forskare och författaren Tobyn Bell. I den här föreläsningen kommer Tobyn dela med sig av sina erfarenheter kring att jobba med grupp och hur vi kan ta oss an grupp på olika sätt inom ramen för CFT. Föreläsningen kommer ta upp hur vi kan jobba med Compassion "live" i gruppen, hur vi kan jobba med hinder, motstånd och blockeringar (FBRs) i gruppen. Han kommer berätta om hur vi kan uppmuntra till mentalisering och empati bland deltagarna och jobba med relationella sår kring skam genom att skap en relationell trygghet.


Tobyn Bell är psykoterapeut och jobbar kliniskt med CFT så väl som forskar och skriver böcker om CFT. Han är medförfattare till boken "Compassion Focused Therapy from the Inside Out: A Self-practice/Self-reflection Workbook for Therapists." Han har publicerat en rad studier kring visualiseringar och Compassion. Tobyn utbildar i KBT och handleder vid the Greater Manchester Psychotherapy Training Centre (NHS, UK) och är utbildad Mindfulness lärare.