Shop

Anmälningsvillkor


Anmälan till kurserna är bindande. Ingen återbetalnings sker om deltagaren är förhindrad att delta.

Om föreläsaren är sjuk och behöver ställa in så anordnas ny kurs inom de närmaste veckorna. Om du  då inte skulle ha möjlighet att delta så återbetalas dina pengar. Inga pengar återbetalas för övriga kostnader för deltagaren, såsom resor eller förlorad arbetsinkomst.


Arrangören kan ställa in vid för få deltagarantal, vilket i så fall meddelas senast två veckor innan kursstart och hela kursavgiften kommer då att betalas tillbaka.Om


CFTinstitutet verkar för att sprida kompetens och kunskap om Compassionfokuserad terapi och Compassion genom utbildning, terapi och handledning.

Vid problem mejla oss gärna:

info@cftinstitutet.se

Copyright @ All Rights Reserved

Om oss


CFTinstitutet verkar för att sprida kompetens och kunskap om Compassionfokuserad terapi och Compassion genom utbildning och handledning.


CFTinstitutet drivs av Cert. CFT terapeuter och leg. psykologer Linda Wiik och Jernett Karensen.

Kontakta oss


CFTinstitutet

c/o Terapi- och friskvårdscentrum

Spångatan 20A, 211 53 Malmö

Email: info@cftinstitutet.se

Ring


Linda Wiik

0705 260622


Jernett Karensen

0760 380444