Introduktion till CFT

Föreläsningar & workshops

Introduktion till Compassionfokuserad terapi (CFT) - 2 dagars workshop


Är du nyfiken på Compassionfokuserad terapi och vill lära dig grunderna i terapin?


Syftet med kursen är att ge en introduktion till Compassionfokuserad terapi och centrala delar inom terapin. Under kursen kommer teori såväl som centrala interventioner att gås igenom. Delar av CFT demonstreras av kursledarna genom rollspel och det ges möjlighet att prova på övningar som används inom terapin. En uppskattad introduktion som tidigare även getts som uppdragsutbildning.


För vem?

Dagen riktar sig till behandlare som är nyfikna på CFT. Dagarna har fokus på terapi och det är därför lämpligt att man har erfarenhet av terapeutiskt arbete. Ingen tidigare kunskap eller erfarenhet av CFT krävs. 


Innehåll

Compassion focused therapy (CFT) (eller Compassionfokuserad terapi som det även kallas) är en relativt ny, interaktiv psykoterapimetod. Den baseras på inlärningsteori, affektteori, evolutionsteori, anknytningsteori, affektiv neurovetenskap och buddhistiskt psykologi. Metoden har utvecklats de senaste 20 åren prof. Paul Gilbert och Compassionate Mind Institute i England.


2-dagars workshop för att introducera Compassionfokuserad terapi. Under kursen kommer vi gå igenom grunderna för CFT; den teoretiska kunskap som behövs för börja integrera terapin i sitt arbete och med sig själv. Teori kommer blandas med upplevelsebaserade övningar.

 

Under kursen kommer vi att fokusera på:

 

  • De teoretiska grunderna för CFT
  • Psykoedukation
  • Känslor och deras evolutionära funktion
  • Skam och självkritik
  • Hur vi tillsammans skapar förståelse för våra svårigheter
  • Specifika CFT-interventioner
  • Terapeutens roll i CFT

 

Efter introduktionen kommer deltagarna ha en grundläggande förståelse för vad CFT är och ha fått med sig exempel på hur detta kan användas i det terapeutiska arbetet.


Föreläsare

Linda Wiik & Jernett Karensen är båda leg. Psykologer och Cert. CFT terapeuter från Derby University, UK utbildade av terapins grundare Paul Gilbert.


De driver CFTinstitutet som verkar för att sprida och utveckla kunskapen om CFT genom utbildning, handledning och behandling. Jernett och Linda deltar också aktivt i nätverk kring CFT i Sverige och Internationellt.

Tid

4-5 Maj 2020

Plats

Med anledning av Corona-virusets framfart ges utbildningen webbaserad

Pris

2500 exl. moms

Sista anmälningsdag

27 April 2020

Om du har frågr mejla oss gärna:info@cftinstitutet.se

Copyright @ All Rights Reserved

Om oss


CFTinstitutet verkar för att sprida kompetens och kunskap om Compassionfokuserad terapi och Compassion genom utbildning och handledning.


CFTinstitutet drivs av Cert. CFT terapeuter och leg. psykologer Linda Wiik och Jernett Karensen.

Kontakta oss


CFTinstitutet

c/o Terapi- och friskvårdscentrum

Spångatan 20A, 211 53 Malmö

Email: info@cftinstitutet.se

Ring


Linda Wiik

0705 260622


Jernett Karensen

0760 380444