Föreläsningar

Föreläsningar & workshops

CFTinstitutet erbjuder en rad olika kurser och workshops på temat Compassion. Läs mer om respektive kurs under varje länk.


Våren 2020


Heldagsfördjupning om Skam och Skam i behandlingsarbete

Vår populära 1-dags workshop ges nu igen. En heldag med skam i centrum.  Inga förkunskaper om skam eller CFT krävs.

12 Mars i Malmö

Pris: 1295kr exkl. moms

Paketpris för Skam och Självkritik: 2100 kr exkl moms


Att arbeta med självkritik i behandling: heldagsfördjupning

Heldag om självkritik och att jobba med självkritik.

Inga förkunskaper om självkritik eller CFT krävs.

13 Mars i Malmö

Pris: 1295kr exkl moms

Paketpris för Skam och Självkritik: 2200 kr exkl moms


Webbföreläsning: Hur kan man jobba med CFT i grupp?

22 April 2020 10-12

Live Webbföreläsning om hur vi kan jobba med CFT i gruppsammanhang.

Föreläsare: Tobyn Bell, Psykoterapeut specialiserad i CFT och författare av Compassion Focused Therapy from the Inside Out: A Self-practice/Self-reflection Workbook for Therapists

Pris: 325 exkl. moms


Webbbaserad Introduktionskurs till

Compassionfokuserad terapi

Kursen vänder sig till dig som jobbar behandlare och är nyfiken på vad Compassionfokuserad terapi är och hur man jobbar med terapin. Inga förkunskaper krävs. Kursen kommer att ges via nätet. 

4-5 Maj 9-16

Pris: 2500kr exkl. moms


Webbföreläsning: Terepeutens roll i CFT

11 Maj 2020 10-12

Live Webbföreläsning med Wendy Wood med fokus på

terapeutens roll i CFT och hur vi kan använda oss av Compassion i vårt terapeutiska arbete. Fokus är på dig som terapeut och hur du kan jobba med sk. self-practice både i och utanför terapirummet.


Föreläsare: Wendy Wood, Psykoterapeut och PhD student samt tidigare ansvarig för utbildningen i Compassionfokuserad terapi vid Derby Universitet.

Pris:  325kr exkl moms


Hösten 2020


Webbföreläsning: Att arbeta med CFT vid ätstörningar

Webbföreläsning: mer info på väg

Pris: 325 exkl. moms


Heldagsfördjupning om Skam och Skam i behandlingsarbete

Vår populära 1-dags workshop ges nu igen. En heldag med skam i centrum.  Inga förkunskaper om skam eller CFT krävs.

22 Oktober 9-16


Att arbeta med självkritik i behandling: heldagsfördjupning

Heldag om självkritik och att jobba med självkritik.

Inga förkunskaper om självkritik eller CFT krävs.

23 Oktober 9-16


Webbföreläsning: Att arbeta med CFT vid komplexa svårigheter

6 Oktober kl. 9.30-11.30

Live webinar

Föreläsare: Prof. Paul Gilbert OBE. Prof. Paul Gilbert är grundaren för CFT. Undervisar i CFT vid University of Derby & University of Queensland. Han har författat en rad böcker inom området för psykoterapi och CFT.

Ingår i CFT-Institutets 1-årig utbildning 


1-årig utbildning i Compassionfokuserad Terapi

Lär dig CFT från grunden. En omfattande 1-årig utbildning där du får lära dig CFTs olika delar. Teori och upplevelsebaserad inlärning.

I Malmö och på distans (handledning och webinarier). Se mer info nedan. Utbildningen ges för 7:e gången i CFTinstitutets regi.


Planer finns på att ge utbildningen helt webbaserad som alternativ 


Start 16 november 2020

Pris: 27 500kr exkl. moms

Copyright @ All Rights Reserved

Om oss


CFTinstitutet verkar för att sprida kompetens och kunskap om Compassionfokuserad terapi och Compassion genom utbildning och handledning.


CFTinstitutet drivs av Cert. CFT terapeuter och leg. psykologer Linda Wiik och Jernett Karensen.

Kontakta oss


CFTinstitutet

c/o Terapi- och friskvårdscentrum

Spångatan 20A, 211 53 Malmö

Email: info@cftinstitutet.se

Ring


Linda Wiik

0705 260622


Jernett Karensen

0760 380444