CFT Fallformulering

Föreläsningar & workshops


Avancerad CFT-kurs:

Fallformuerling och anknytning


Inom CFT använder man sig av en fallformulering som fokuserar mer specifikt på hur vårt hotfokus har utvecklats. Under två heldagar kommer du få lära dig den teoretiska bakgrunden till fallformuleringen med fokus på anknytning. Vi kommer även att praktiskt rollspela och öva hur man använder fallformuleringen i terapi. Som deltagare kommer du att få chans att både fallformulera på dig själv och på ett klientfall. I rollspelen kommer du få träna på terapeutrollen och att få uppleva fallformuleringen från insidan ut.


Kursen är en avancerad kurs och kan fungera både som repetition för dig som redan bekantat dig med fallformuleringen eller som en fördjupning för dig som gått introduktionsutbildning i CFT. Krav för deltagande är introduktionsutbildning i CFT (min. 3 dagar) samt att du arbetar terapeutiskt.


Föreläsare

Linda Wiik & Jernett Karensen är båda leg. Psykologer och Cert. CFT terapeuter från Derby University. De driver CFTinstitutet som verkar för att sprida och utveckla kunskapen om CFT genom utbildning, handledning och behandling. Jernett och Linda deltar också aktivt i närverk kring CFT i Sverige och Internationellt.

Tid

3 Februari 10-17

4 Februari 9-16

Plats

Centrala Malmö (Lokal meddelas innan kursstart)

Pris

2500kr exkl. moms

Sista anmälningsdag

25 Januari 2020

Skicka namn och faktureringsupp-gifter tillinfo@cftinstitutet.se

Copyright @ All Rights Reserved

Om oss


CFTinstitutet verkar för att sprida kompetens och kunskap om Compassionfokuserad terapi och Compassion genom utbildning och handledning.


CFTinstitutet drivs av Cert. CFT terapeuter och leg. psykologer Linda Wiik och Jernett Karensen.

Kontakta oss


CFTinstitutet

c/o Terapi- och friskvårdscentrum

Spångatan 20A, 211 53 Malmö

Email: info@cftinstitutet.se

Ring


Linda Wiik

0705 260622


Jernett Karensen

0760 380444