CFT i parterapi

Föreläsningar & workshops

Med känsla för COMPASSION

Hur vi kan använda oss av CFT i parsamtalEn heldags workshop med leg. psykoterapeut Petra Söderholm i CFTinstitutets regi


Varför CFT i parterapi?

Compassionfokuserad terapi (CFT) har kommit att bli en populär ny integrativ terapiform. Ursprungligen utvecklad för arbete med skam och självkritik har den visat sig adressera viktiga psykologiska mekanismer i både hur vi fungerar relationellt med andra men också med oss själva. Att arbeta med att utveckla Compassion eller medkänsla både för oss själva och andra kan förbättra vår relationella förmåga och funktion. Utifrån detta har psykoterapeuten Petra Söderholm undersökt hur man kan arbeta specifikt med par och CFT.


Om workshopen

Föreläsningen kommer att innehålla en introduktion till CFT med grundläggande begrepp samt praktiskt tillämpning.

Petra beskriver utifrån sin kliniska erfarenhet hur CFT går att använda med tre olika grupper av par:

  • par där inget händer,
  • par i kris
  • par där en eller båda bär ett trauma


Deltagarna får kunskap om hur man kan utforma en behandling samt viktiga förhållningssätt och förberedelser för terapeuten. Teori och praktik varvas och deltagarna introduceras till övningar och interventioner enligt compassionate mind training (CMT).


Deltagarna kommer efter dagens slut att ha fått en grundläggande förståelse för CFT samt konkreta verktyg att använda direkt i terapirummet i arbetet med par.


Om Petra Söderholm

Petra är leg psykoterapeut och författare med lång klinisk erfarenhet. Hon är utbildad i CFT i Sverige och England. Genom klinisk erfarenhet har hon utforskat hur metoden går att applicera i parterapi. Petra har en socionomexamen, leg psykoterapeut KBT och vidareutbildning

i familjeterapi och parbehandling (systemisk, EFT, KBT) samt ACT och

mindfulness (MBRP).


Petra har skrivit boken ”Compassion –medkänsla med dig själv och andra” (2016) med en medförfattare. Under våren 2020 planeras även

utgivning av ”Compassionfokuserad terapi med par – en praktisk handbok” boken (Boken kommer finnas tillgänglig för försäljning och signering under workshopen för de som vill fördjupa sig ytterligare.)


Om att använda CFT med par

Sedan jag började att använda ett CFT perspektiv även i arbetet med par så har något hänt. Paret har funnit en motivation till att utforska sig själva och varandra för att våga mötas på ett sätt som de inte gjort tidigare. Förståelsen samt interventionerna har ofta varit nyckeln till att bryta långvariga negativa mönster. Att skifta fokus från att det är fel på mig eller på min partner till att det inte är konstigt att vi reagerar på det här viset ger en skuldavlastning. Utfallet blir då många gånger en rikare, mer fördjupad och mer förtrolig relation med mindre rädslor, skam och kritik av både sig själv och partnern och istället mer fokus på att hjälpa och stödja varandra.”

/Petra Söderholm Leg Psykoterapeut och författare


Tid

8:e maj 09:00-16:30

Plats

Ungdomens hus Malmö

Pris

2500 kr + moms

Sista anmälningsdag

15 april 2020Skicka namn och faktureringsupp-gifter till:info@cftinstitutet.se

Copyright @ All Rights Reserved

Om oss


CFTinstitutet verkar för att sprida kompetens och kunskap om Compassionfokuserad terapi och Compassion genom utbildning och handledning.


CFTinstitutet drivs av Cert. CFT terapeuter och leg. psykologer Linda Wiik och Jernett Karensen.

Kontakta oss


CFTinstitutet

c/o Terapi- och friskvårdscentrum

Spångatan 20A, 211 53 Malmö

Email: info@cftinstitutet.se

Ring


Linda Wiik

0705 260622


Jernett Karensen

0760 380444