Föreläsningar & workshops

CFTinstitutet erbjuder en rad olika kurser och workshops på temat Compassion. Läs mer om respektive kurs enom att klicka på rubriken. 


Våren 2021


Hur kan man jobba med CFT och anknytningstrauman? (online)

OBS FULLBOKAD

Webbföreläsning med phD Kate Lucre, Compassion Fokuserad, Ackrediterad EMDR utövare och Ackrediterad KBT-terapeut, handledare och undervisare. Kate har bland annat arbetat med CFT som gruppbehandling för personer med diagnostierade personlighetsstörningar och publicerat artiklar kring detta ämne.  

16 April 2021 10-12

Pris: 360 exkl. moms


2-dagars introduktion till CFT (online) FÅTAL PLATSER

Våren 2021 ger vi åter vår uppskattade introduktion till CFT online. För dig som är nyfiken på Compassionfokuserad terapi och vill ha en introduktion till metoden.

3-4 Maj 2021 09-16

Pris: 2500 exkl. moms


Hösten 2021


Webbföreläsning: ”Traumabehandling i CFT med fokus på dissociation

Live webbföreläsning med Dr. Andrew Rayner om traumabehandling med fokus på dissociation. Dr. Andrew Rayner har specialiserat sig på behandling av PTSD och komplex trauma och har under många år arbetat med CFT i både individuell behandling och grupp. 

3 September 10-12

Pris: 360 exkl. moms


Heldagsfördjupning om Skam och Skam i behandlingsarbete (online) FULLBOKAD

Vår populära 1-dags workshop ges igen under hösten 2021 via Zoom. En heldag med skam i centrum.  Inga förkunskaper om skam eller CFT krävs.

13 September  9-16

Pris: 1295kr exkl. moms

Paketpris för Skam och Självkritik: 2200 kr exkl moms


Att arbeta med självkritik i behandling: heldagsfördjupning (online) FÅTAL PLATSER

Kanonbra att kombinera med heldagen om skam. Lär dig om hur du kan jobba med självkritik i behandlande samtal. Inga förkunskaper om självkritik eller CFT krävs. Ges via Zoom.

14 September  9-16

Pris: 1295kr exkl moms

Paketpris för Skam och Självkritik: 2200 kr exkl moms


Webbföreläsning: Compassion och Buddhism i terapirummet
Föreläsning med Dr. Russel Kolts kring CFT och dess buddhistiska rötter och hur vi kan använda oss av detta i terapirummet.
6 December kl. 16-18 
Pris: 460kr exkl. moms


2022
Webbföreläsning: Tidig relationell utveckling och vår medfödda förmåga till Compassion

Webbföreläsning med Dr. Michelle Cree om våra medfödda förmågor till Compassion och betydelsen av våra tidigaste erfarenheter.  17/1 kl. 10-12 

Pris: 460kr exl.moms

Webbföreläsning: Effektivt terapeututövande och självomhändertagande i CFT


Webbföreläsning med Wendy Wood, Psykoterapeut och PhD student samt tidigare ansvarig för utbildningen i Compassionfokuserad terapi vid Derby Universitet. Fokus på terapeutens roll i CFT och hur Compassion kan göra oss till effektivare terapeuter. Fokus är på dig som terapeut och hur du kan jobba med sk. self-practice både i och utanför terapirummet.

19/3 kl. 10-12

Pris 460kr exl. moms