Föreläsningar & workshops

CFTinstitutet erbjuder en rad olika kurser och workshops på temat Compassion. Läs mer om respektive kurs genom att klicka på rubriken. Missa hellre inte vår öppna handledningsgrupp.


Hösten 2022


Webbföreläsning: Att arbeta med känslor, multipler och stolar i CFT


Webbföreläsning med PhD Tobyn Bell kring stolsarbete och arbete med känslomässiga jag i CFT. Tobyn Bell har under flera år utforskat stolsarbetets funktion i både CFT och KBT och kommer i dagens föreläsning ge oss prov på olika sätt att jobba på, inte minst i online terapi.


3 Oktober kl. 10-12

Pris 460kr exl. moms
Sista anmälningsdag: 30/9


Kursstart 1-årig utbildning i CFT

Hösten bjuder också på en ny kursstart av vår 1-åriga utbildning i CFT. Den ges både på plats i Malmö och helt online. Läs mer

28 Oktober 9.00


Heldagsfördjupning om Skam och Skam i behandlingsarbete (online) 

Vår populära 1-dags workshop ges igen via Zoom. En heldag med skam i centrum.  Inga förkunskaper om skam eller CFT krävs. Kanonbra att kombinera med heldagen om självkritik.

7 November kl. 9-16

Pris: 1895kr exkl. moms

Paketpris för Skam och Självkritik: 3400 kr exkl moms

Sista anmälningsdag: 28 Oktober


Att arbeta med självkritik i behandling: heldagsfördjupning (online)

Kanonbra att kombinera med heldagen om skam. Lär dig om hur du kan jobba med självkritik i behandlande samtal. Inga förkunskaper om självkritik eller CFT krävs. Ges via Zoom.

8 November kl. 9-16

Pris: 1895kr exkl moms

Paketpris för Skam och Självkritik: 3400 kr exkl moms
Sista anmälningsdag: 28 OktoberWebbföreläsning: Effektivt terapeututövande och självomhändertagande i CFT


Webbföreläsning med Dr. Wendy Wood, tidigare ansvarig för utbildningen i Compassionfokuserad terapi vid Derby Universitet.


Fokus på terapeutens roll i CFT och hur Compassion kan göra oss till effektivare terapeuter. Fokus är på dig som terapeut och hur du kan jobba med sk. self-practice både i och utanför terapirummet.


5 December kl. 10-12

Pris 460kr exl. moms 
Sista anmälningsdag: 2 December


Våren 2023


Webbföreläsning: Anknytningstrauman och relationella sår i CFT


Webbföreläsning med Dr. Kate Lucre som under flera år jobbat med och forskat på CFT i grupper med patienter med svåra anknytningstrauman. 


Dr. Kate Lucre är en härligt energisk föreläsare, utbildad psykoterapeut och handledare specialiserad kring att använda CFT vid komplext trauma, personlighets- och relationella svårigheter både för grupp och individuellt.


25 Januari kl. 10-12

Pris 460kr exl. moms 
Sista anmälningsdag: 23 JanuariWebbföreläsning: Jobba med transdiagnostiska grupper i CFT


Webbföreläsning med psykoterapeuten, forskare och författaren Tobyn Bell. I den här föreläsningen kommer Tobyn dela med sig av sina erfarenheter kring att jobba med grupp och hur vi kan ta oss an grupp på olika sätt inom ramen för CFT. 


Tobyn Bell är psykoterapeut och jobbar kliniskt med CFT så väl som forskar och skriver böcker om CFT. Han är medförfattare till boken "Compassion Focused Therapy from the Inside Out: A Self-practice/Self-reflection Workbook for Therapists." 


8 Maj kl. 10-12

Pris 460kr exl. moms 
Sista anmälningsdag: 6 Maj