Föreläsningar & workshops

CFTinstitutet erbjuder en rad olika kurser och workshops på temat Compassion. Läs mer om respektive kurs genom att klicka på rubriken. 


Hösten 2021


Webbföreläsning: ”Traumabehandling i CFT med fokus på dissociation

Live webbföreläsning med Dr. Andrew Rayner om traumabehandling med fokus på dissociation. Dr. Andrew Rayner har specialiserat sig på behandling av PTSD och komplex trauma och har under många år arbetat med CFT i både individuell behandling och grupp. 

3 September 10-12

Pris: 360 exkl. moms


Heldagsfördjupning om Skam och Skam i behandlingsarbete (online) 

Vår populära 1-dags workshop ges igen under hösten 2021 via Zoom. En heldag med skam i centrum.  Inga förkunskaper om skam eller CFT krävs.

13 September  9-16 FULLBOKAD

18 November 9-16 Extrainsatt tillfälle

Pris: 1295kr exkl. moms

Paketpris för Skam och Självkritik: 2200 kr exkl moms


Att arbeta med självkritik i behandling: heldagsfördjupning (online)

Kanonbra att kombinera med heldagen om skam. Lär dig om hur du kan jobba med självkritik i behandlande samtal. Inga förkunskaper om självkritik eller CFT krävs. Ges via Zoom.

14 September  9-16 fåtal platser kvar

19 November 9-16 Extrainsatt tillfälle

Pris: 1295kr exkl moms

Paketpris för Skam och Självkritik: 2200 kr exkl moms


Webbföreläsning: Compassion och Buddhism i terapirummet
Föreläsning med Dr. Russel Kolts kring CFT och dess buddhistiska rötter och hur vi kan använda oss av detta i terapirummet.
6 December kl. 16-18 
Pris: 460kr exkl. moms


Våren 2022

Webbföreläsning: Tidig relationell utveckling och vår medfödda förmåga till Compassion

Webbföreläsning med Dr. Michelle Cree om våra medfödda förmågor till Compassion och betydelsen av våra tidigaste erfarenheter.  

17 Januari kl. 10-12 

Pris: 460kr exl.moms

Webbföreläsning: Effektivt terapeututövande och självomhändertagande i CFT


Webbföreläsning med Wendy Wood, Psykoterapeut och PhD student samt tidigare ansvarig för utbildningen i Compassionfokuserad terapi vid Derby Universitet. Fokus på terapeutens roll i CFT och hur Compassion kan göra oss till effektivare terapeuter. Fokus är på dig som terapeut och hur du kan jobba med sk. self-practice både i och utanför terapirummet.

21 Mars kl. 10-12

Pris 460kr exl. moms 


Heldagsfördjupning om Skam och Skam i behandlingsarbete (online) 

Vår populära 1-dags workshop ges igen under hösten 2021 via Zoom. En heldag med skam i centrum.  Inga förkunskaper om skam eller CFT krävs.

28 Mars kl. 9-16

Pris: 1895kr exkl. moms

Paketpris för Skam och Självkritik: 3400 kr exkl moms


Att arbeta med självkritik i behandling: heldagsfördjupning (online)

Kanonbra att kombinera med heldagen om skam. Lär dig om hur du kan jobba med självkritik i behandlande samtal. Inga förkunskaper om självkritik eller CFT krävs. Ges via Zoom.

29 Mars kl. 9-16

Pris: 1895kr exkl moms

Paketpris för Skam och Självkritik: 3400 kr exkl moms


Webbföreläsning: Stolthet och Skam i CFT


Webbföreläsning med Dr. Ken Goss från Birmingham University, UK.Dr. Ken Goss har under många år utvecklats CFT för ätstörningar inom detta har man särskilt fokus på just stolthet och skam som hinder för för att utveckla medkänsla. Dr. Goss kommer i dagens föreläsning att guida oss i hur man kan jobba med stolthet och skam i CFT.

25 April kl. 10-12

Pris 460kr exl. moms 


Introduktionskurs till Compassionfokuserad terapi (2 dagar)


Här är kursen för dig som jobbar i ett behandlande yrke och som gärna vill lära dig mer om Compassionfokuserad terapi. Workshopenkombinerar praktik och teori. Du kommer lära dig grunderna inom CFT och ett compassionfokuserat förhållningssätt som du kan integera i ditt dagliga arbete och liv. 
16-17 Maj kl. 9-16
Pris: 3500 exkl moms