CFT-utbildning online

1-årig utbildning online 

1-årig utbildning i Compassionfokuserad terapiUtbildningen baseras på den 1-åriga grundutbildning som bedrivs vid Derby universitet i England av prof. Paul Gilbert, grundaren av terapin, och ges för 7:e året av CFTinstitutet. 


CFTinstitutets utbildning omfattar både den populära Compassion Mind Training (färdighetsträningen) och de terapeutiska delarna av Compassionfokuserad terapi. Kursen ger deltagarna möjlighet att grundligt förkovra sig i en metod inom ramen för tredje vågens integrerande KBT, vilket gör den relevant även för psykologer med psykodynamisk bakgrund som har erfarenhet av att arbeta med KBT.


Kursen har ett tydligt terapeutiskt fokus. Upplevelsebaserad inlärning (rollspel, videodemonstrationer, live demonstrationer) genomsyrar hela utbildningen och kräver aktivt deltagande från alla deltagare. 


Här kan du ladda ner en mer utförlig beskrivning av utbildningen. 


Aktuella datum för 2020-2021


Utbildningen består av tre delar. De två första delarna är introduktion till CFT. De är upplevelsebaserade och sker som heldags workshops. Den tredje delen sträcker sig över hela utbildnignsförloppet och sker online. Handledningen och de fem seminarierna har fokus på fördjupad CFT kunskap. Kursen avslutas med ett uppföljande seminarie.


Delkurs 1 (Höstterminen 2020)

2/11  kl. 11-12:30 Uppstartsseminarium online

16-18/11 Introduktion till CFT (3 dagar) i Malmö


Delkurs 2 (Vårterminen 2021)

8-10/2 CFT på djupet (3 dagar) i Malmö


Delkurs 3 (Vår och höst 2021)
Avancerad CFT kunskap (webbbaserat)

Sex erfarna Internationell CFT-terapeuter gästföreläser med fokus på specifika teman:


  • 7/12 16-18 Compassionbegreppets buddhistiska rötter
  • 26/1 10-12 Våra tidiga relationella förmågors betydelse
  • 19/3 10-12 CFT för terapeuten 
  • 16/4 10-12 Att arbeta med anknytnignsstörningar
  • 3/9   10-12 CFT och traumabehandling


Handledning (webbbaserat)

Handledningen sker via webben i mindre grupper följande datum: 15/3, 12/4, 10/5, 7/6, 30/8, 27/9, 6/10 (Handledningstillfälle med Paul Gilbert)


Examination & Diplomering


I kursen ingår eget reflektivt arbete som fortgår under hela kursens gång via kursens läroplattform. 


Som examinerande uppgift skall en kortare fallformulering och utkast till en behandlingsplanering lämnas in (ca 3 sidor).


För att bli godkänd krävs:


Deltagande på samtliga 6 utbildningsdagar (viss frånvaro kan kompletteras med inlämningsuppgift).  Närvaro på minst 3 av 5 webinarier. Deltagande i handledning vid minst 5 av 6 tillfällen. Inlämnad och godkänd reflektionsdagbok och examinationsuppgift.


Vid utbildningens slut mottager deltagarna ett diplom.


1-årig utbildning i CFT Online


I utbildningen ingår


  • 6 utbildningdagar updelade på två block 
  • 5 webbföreläsningar med internationella föreläsare och erfarna CFT-utövare
  • 7 handledningstillfällen
  • Tillgång till en läroplattform med videomaterial, övningar mm
  • 10% rabatt på CFTinstitutes övriga utbud under året som student

Kursstart: 2/11 2020
Pris: 29 500kr exkl moms

I år erbjuds utbildningen även i Malmö. Läs mer här. 

Utbildare


Kursen leds av Jernett Karensen och Linda Wiik som både är leg.psykologer och certifierad CFT-terapeuter från Universitetet i Derby under ledning av CFTs grundare Paul Gilbert. Linda och Jernett har arbeta i många år med CFT och är erfarna handledare och undervisare (både på plats och online). 


Dessutom får du som deltagare undervisning av flera internationella föreläsare. De senaste åren har vi haft glädjen att även ha ett handledningsseminarie med Paul Gilbert och vi hoppas att detta kommer att vara möjligt även kommande kursomgång.


Antagning


För deltagande krävs grundläggande psykoterapiutbildning eller motsvarande. Vidare bör deltagarna under utbildningens gång arbeta terapeutiskt för att kunna tillgodogöra sig metoden till fullo.


Anmälan

Anmälan görs genom anmälningsformuläret. Andra frågor mejlas till info@cftinstitutet.se.


Sista anmälningsdag 23 Oktober 2020. 


Villkor


Anmälan till kurserna är bindande. Det går bra att överlåta din plats till annan kvalificerad deltagare om du själv får förhinder. Vid akut sjukdom krävs uppvisande av sjukintyg, då återbetalas 50% av summan. Notera att kursen kan ställas in vid för få deltagarantal (min. 7) vilket i så fall meddelas fyra veckor innan kursstart och hela kursavgiften kommer då att betalas tillbaka. Inga pengar återbetalas för övriga kostnader för deltagaren, såsom resor eller förlorad arbetsinkomst. Vi rekommenderar därför att boka återbetalningsbart.

Om föreläsaren är sjuk och behöver ställa in så anordnas ny kurs inom de närmaste veckorna.


Vidare information om kursen kommer ca 3 veckor innan kursstart!


Varmt välkommen med frågor, funderingar eller önskemål om kursens innehåll.

Så här säger Linda & Jernett själva om utibldningen: 


“Vi har genom vårt arbete som psykologer under många år sett möjligheterna med CFT som en terapiform som går att anpassa efter varje klient, men också tar sig an transdiagnostiska processer och därför också fungerar väl i grupp. Samtidigt är flexibiliteten i CFT både härligt och förfärlig och utifrån våra egna erfarenheter av att lära oss CFT har vi försökt skapa en utbildning som gör det möjligt att ta sig an CFT i hela sin komplexitet utan att det känns övermäktigt. Vi vill erbjuda ett tryggt utrymme för inlärning och utforskande av CFT tillsammans. Det finns alltid mer att lära och därför samarbetar vi med flera erfarna CFT-terapeuter och internationella föreläsare som berikar utbildningen med sina specifika kunskaper. Kurserna vi skapar är helt enkelt dom vi själva vill gå.”

Copyright @ All Rights Reserved

Om oss


CFTinstitutet verkar för att sprida kompetens och kunskap om Compassionfokuserad terapi och Compassion genom utbildning och handledning.


CFTinstitutet drivs av Cert. CFT terapeuter och leg. psykologer Linda Wiik och Jernett Karensen.

Kontakta oss


CFTinstitutet

c/o Terapi- och friskvårdscentrum

Spångatan 20A, 211 53 Malmö

Email: info@cftinstitutet.se

Ring


Linda Wiik

0705 260622


Jernett Karensen

0760 380444