Video

På YOUTUBE har vi samlat en rad olika CFT-relevanta videos på både svenska och engelska.

På vimeo har vi lagt upp rollspel och reflektioner kring viktiga CFT interventioner.