CFT-terapeuter i Sverige


Vi får fler och fler frågor om CFT terapeuter runt om i landet. CFT terapeut är inte en skyddad titel och utbildningarna och kompetensen i CFT kan skilja sig åt.

På den här sidan listar vi terapeuter som har en längre utbildning i CFT och som har handledning av en CFT utbildad handledare.


Det finns ingen inbördes ordning mellan terapeuterna och vi uppmuntrare Dig som söker terapeut att läsa vidare på hemsida och kontakta aktuell terapeut för att få mer information.
Malmö


LINDA WIIK

Leg. psykolog. Certifierad CFT terapeut från Derby Universitets 1-åriga post graduate utbildning i CFT.

Mottar handledning. 

www.lindawiik.se

Stockholm


SOFIA VIOTTI

Leg. psykolog. Certifierad CFT terapeut från Derby Universitets 1-åriga post graduate utbildning i CFT.

Mottar handledning

www.compassionportalen.se


Lund


SARA GRANDI

Leg. psykolog. Utbildad vid CFT Institutets 1-åriga CFT utbildning.

Institutet för psykoterapi

Mail: sara@ifpt.se


Kalmar


NINA LÖTHMAN

Utbildad vid CFT Institutets 1-åriga CFT utbildning 2015-2016.

telnr: 0701481101

mail: atenga02@gmail.com

Helsingborg & Lund


ANNA RYPI

Grundutbildad psykodynamisk terapeut, och fil. dr. i sociologi, Lunds universitet.

Utbildad vid CFT Institutets 1-åriga CFT utbildning

anna@dynamiskasamtal.se www.dynamiskasamtal.se

tel: 073-9757339


Malmö


JERNETT KARENSEN

Leg. /Aukt. psykolog. Certifierad CFT terapeut från Derby Universitets 1-åriga post graduate utbildning i CFT.

Mottar handledning.

www.karensen.com

Lund/Simrishamn/Ystad


JENNY AHLNER

Leg. psykolog och

Leg. Psykoterapeut

Utbildad vid CFT Institutets 1-åriga CFT utbildning

telnr: 0703-968244

Stockholm


YLVA KURTÉN

Leg. psykolog.

Utbildad vid CFT Institutets 1-åriga utbildning


Vara Psykologi

0730212656


Linköping & Motala


EVA FOGANDER WALL

Leg. psykoterapeut. Utbildad vid CFT Institutets 1-åriga CFT utbildning 2015-2016.

mobil: 073 3681811

www.efwkbt.se


Om du arbetar med CFT och vill finnas med på listan är du välkommen att skicka en kort beskrivning av dig själv, din verksamhet och dina meriter till info@cftinstitutet.se

Copyright @ All Rights Reserved

Malmö


JERNETT KARENSEN

Leg. /Aukt. psykolog. Certifierad CFT terapeut från Derby Universitets 1-åriga post graduate utbildning i CFT.

Mottar handledning.

www.karensen.com

Stockholm


YLVA KURTÉN

Leg. psykolog.

Utbildad vid CFT Institutets 1-åriga utbildning


Vara Psykologi

0730212656


Kalmar


NINA LÖTHMAN

Utbildad vid CFT Institutets 1-åriga CFT utbildning 2015-2016.

telnr: 0701481101

mail: atenga02@gmail.com

Linköping & Motala


EVA FOGANDER WALL

Leg. psykoterapeut. Utbildad vid CFT Institutets 1-åriga CFT utbildning 2015-2016.

mobil: 073 3681811

www.efwkbt.se


Lund


SARA GRANDI

Leg. psykolog. Utbildad vid CFT Institutets 1-åriga CFT utbildning.

Institutet för psykoterapi

Mail: sara@ifpt.se


Lund/Simrishamn/Ystad


JENNY AHLNER

Leg. psykolog och

Leg. Psykoterapeut

Utbildad vid CFT Institutets 1-åriga CFT utbildning

telnr: 0703-968244

Malmö


LINDA WIIK

Leg. psykolog. Certifierad CFT terapeut från Derby Universitets 1-åriga post graduate utbildning i CFT.

Mottar handledning. 

www.lindawiik.se

Om oss


CFTinstitutet verkar för att sprida kompetens och kunskap om Compassionfokuserad terapi och Compassion genom utbildning och handledning.


CFTinstitutet drivs av Cert. CFT terapeuter och leg. psykologer Linda Wiik och Jernett Karensen.

Ring


Linda Wiik

0705 260622


Jernett Karensen

0760 380444

Kontakta oss


CFTinstitutet

c/o Terapi- och friskvårdscentrum

Spångatan 20A, 211 53 Malmö

Email: info@cftinstitutet.se

Stockholm


SOFIA VIOTTI

Leg. psykolog. Certifierad CFT terapeut från Derby Universitets 1-åriga post graduate utbildning i CFT.

Mottar handledning

www.compassionportalen.se


Stockholm


PETRA SÖDERHOLM

Leg. psykoterapeut.

Mottar handledning

www.petrasoderholm.se