Nedan finns exempel på olika centrala CFT övningar som du kan inspireras av, särskilt i början när man lär sig övningarna. Övningarna har utarbetats i samarbete med våra klienter och i våra grupper. Kom ihåg att vi alla behöver hitta vår stil och vi behöver vara kreativa och anpassa övningar utifrån de behov och svårigheter som finns.


Det finns en progression i övningarna som följer CFTs tre faser. De första övningarna är tänkta att bygga färdigheter som sedan används i de följande övningarna. Samtidigt behöver vi lyssna in och anpassa oss efter de behov och de svårigheter som vi möter, i oss själv och hos andra. 


Vill du hellre lyssna på övningarna så finns en del av dem inlästa på SoundCloud:


Mina cirklar

Lugn och jämn andning

Medkännande färg

Medkänsla strömmar ut

Lugnande andning

Medkännande röst

Medkännande bild

Uppmärksamhetsövning

Trygg plats

Medkännande jag

Copyright @ All Rights Reserved

Om oss


CFTinstitutet verkar för att sprida kompetens och kunskap om Compassionfokuserad terapi och Compassion genom utbildning och handledning.


CFTinstitutet drivs av Cert. CFT terapeuter och leg. psykologer Linda Wiik och Jernett Karensen.

Kontakta oss


CFTinstitutet

c/o Terapi- och friskvårdscentrum

Spångatan 20A, 211 53 Malmö

Email: info@cftinstitutet.se

Ring


Linda Wiik

0705 260622


Jernett Karensen

0760 380444