Övningar


Resurser

På den här sedan delar vi med oss av övningar som du kan använda i ditt arbete med att utvekla medkänsla. Oavsett om det är för dig själv eller för någon du träffar i en behandlingskontakt. Övningarna har utarbetats i samarbete med våra klienter och i våra grupper.  Manuskripten är tänkta att vara inspiration för dig, särskilt i början när du gör övningar. Kom ihåg att vi alla behöver hitta vår stil och  vi behöver vara kreativa och anpassa övningar utifrån de behov och svårigheter som finns.


Det finns en progression i övningarna där de föregående övningarna är tänkta att bygga färdigheter från de följande övningarna men vi behöver vi lyssna in och anpassa oss efter de behov och de svårigheter som vi möter, i oss själv och hos andra. Övningarna kan göras i olika ordning och med fokus på olika saker beroende på vilka behov som finns.


Övningarna är skrivna av oss utifrån vår kliniska erfarenhet men vi har från början använt oss av andras övningar.  Övningarna är därför egentligen fria översättningar och omberarbetningar från andra CFT utövares övningar.


Fler övningar kommer framöver

Mina cirklar

Lugn och jämn andning

Medkännande färg

Medkänsla strömmar ut

Lugnande andning

Medkännande röst

Medkännande bild

Uppmärksamhetsövning

Trygg plats

Medkännande jag

Copyright @ All Rights Reserved

Om oss


CFTinstitutet verkar för att sprida kompetens och kunskap om Compassionfokuserad terapi och Compassion genom utbildning och handledning.


CFTinstitutet drivs av Cert. CFT terapeuter och leg. psykologer Linda Wiik och Jernett Karensen.

Kontakta oss


CFTinstitutet

c/o Terapi- och friskvårdscentrum

Spångatan 20A, 211 53 Malmö

Email: info@cftinstitutet.se

Ring


Linda Wiik

0705 260622


Jernett Karensen

0760 380444