Tillgänglighet:


För oss är det viktigt att vårt arbete är tillgängligt och förmedlas i en strävan av medkänsla snarare än socialt jämförande och tävlan. Vår ambition är därför att hålla så låga priser som möjligt på våra kurser. För att kunna göra det väljer vi lite billigare lokaler och lite enklare förtäring. Vi vill helt enkelt att det inte ska vara plånboken eller chefens budget som avgör om man kan delta eller inte.


Vi strävar också efter att våra events ska vara fyskiskt tillgängliga. Både för dem med fysiska begränsningar men också för personer som kommer från alla delar av landet. Vi erbjuder en blandning av webinarer, e-kurser och handledning via digitala plattformar för att underlätta för att man ska kunna delta, mötas och lära sig även på distans. Vår 1-åriga utbildning är upplagd med samma grundtanke och har därför två sammanhållna undervisningsblock och handledning via internet. Nu erbjuder också vår 1-årig utbildning helt online. 
Miljö:


Vi försöker minska på spill och avfall genom att t.ex. Inte printa ut vårt föreläsningsmaterial utan mejla det istället så att den som vill ha det kan skriva ut materialet istället för att en bunt papper hamnar direkt i återvinningen.


Vår tanke med att göra våra kurser tillgängliga via nätet är också med miljön i åtanke. Vi vill helt enkelt spara på onödiga resor och miljöutsläpp. Det gör att även vi när vi åker iväg och föreläser och håller handledning och workshops i möjligaste mån har cykel eller tågtransport i åtanke framför andra alternativ.


När vi bjuder på fika eller lunch i samband med olika events så har vi vegetarisk kost som standard men möjlighet att önska kött eller fisk. Detta är en modell som vi låtit oss inspireras till av Lunds Universitet som nyligen antog en sådan policy.Vi tar gärna emot förslag på hur vi kan minska vårt avtryck ännu mer.