CFTinstitutet presenterar

CFT inifrån och ut


Två heldagars workshop fördjupande klinisk färdighetsträning i Compassionfokuserad terapi

Med Dr. Wendy Wood 

CFT- inifrån och ut 

Två heldagars workshop med Dr. Wendy Wood

Psykoterapi är en process där vi använder vårt egna inre för att förstå en annans inre. Med den här workshopen vill vi skapa tillfällen för oss som arbetar med CFT en stund att mötas på en plats, lära oss, reflektera och utforska olika aspekter av CFT tillsammans.Dag 1: Utveckla dina CFT färdigheter

Vi har bra och dåliga nyheter. Som behandlare blir vi inte bättre med tiden. Åtminstone inte per automatik. Forskning kring behandlares effektivitet hittar inga kopplingar till år i yrket.Det innebär att vi behöver möta det som är svårt och träna på just det. Den här dagen är till för att gör just detta. Vi kommer att identifiera det som känns svårt inom CFT, öva på just det och i direkt anslutning till utövandet få feedback och reflektera kring vad vi precis gjort. Utifrån Era önskemål kommer dagen att fokusera på de områden inom CFT där ni önskar utveckla Era färdigheter och fördjupa Er förståelse.


Dag 2: Self-Practice och Self-Reflection 

Som terapeuter behöver vi hålla flera parallella processer samtidigt: Inom oss, i den vi möter, och i relationen mellan de vi möter och oss själva. Det är medvetenheten om, och förmågan att vara med, dessa multipla processer som gör hjälpsam förändring möjlig. Det är alltså av yttersta vikt att vi får möjligheter till att öka och fördjupa vår självkännedom, och ta hand om oss själva. 


Därför är det lika viktigt att jobba med oss själva och det som händer på insidan som det är att fördjupa och förfina våra kunskaper kring interventioner och terapeutiskt arbete. Dag 2 i vår workshop handlar om att få reflektera och jobba med eget utövande inom ramen för CFT.


Self-Practice och Self-Reflection har alltså potential att öka vår förmåga till självomhändertagande i vårt arbete, att öka förståelsen för CFT som metod och förmågan att applicera CFT på olika sätt, samt öka vår förmåga att iaktta och arbeta med den terapeutiska relationen.  
För vem?

Dagen riktar sig till dig som gått en kurs i CFT och redan jobbat med terapin och som vill fördjupa dina kunskaper och förfina dina förmågor och interventioner. Notera att dagarna kommer hållas på både engelska och svenska.


Tid

11-12 Maj 8.30-16.00 

 

Plats

St. Gertrud konferens

Östergatan 7 B
211 25 Malmö


Pris

6500kr exl. moms, inkl fika & lunch

i en av Malmös mysigaste lokaler. 


Sista anmälningsdag

1 Maj 2023

Begränsat antal platser (Max 12)


Mer information om kursen skickas ut efter sista anmälningsdag.


 

Föreläsare"Varm, engagerad och kunnig föreläsare"


Dr. Wendy Wood

"I am interested in the lived experience of how
therapists use CFT in therapists personal and
professional life"

Workshopdagarna hålls av Dr. Wendy Wood. Wendy Wood har under många år lett CFT-utbildningen vid Derby Universitet. Hon har disputerat på terapeuters upplevelser att jobba med Compassionfokuserad terapi 2021. Wendy sitter med i styrelsen för Compassionate Mind UK och arbetar som handledare och utbildare i CFT.


Wendy är en varm och djupt kunnig föreläsare och handledare. Hon har ägnat nästan hela sitt yrkesliv till att utbilda terapeuter och locka fram det bästa i dem. Hon har förmågan att adressera det riktigt svåra och samtidigt inge en känsla av möjlighet och nyfikenhet. Vi ser fram emot att spendera två timmar tillsammans med Wendy för tredje gången. Varje gånger bjuder på nya insikter.


Intervju med Wendy Wood: https://www.youtube.com/watch?v=3G5bAdXc77I