Föreläsningar & workshops

 

 

 

Är CFT ett behandlingsalternativ för personer som lider av ätstörningar?

 

 

 

 

 

 

KBT har länge varit den främsta metoden kring behandling av ätstörningsproblematik. Den svåra patientgruppen gör dock att endast ca. 50% blir hjälpta av behandlingen. Samtidigt vet vi att självkritik och skam är en av de underliggande faktorerna som förhindrar tillfriskande. På grund av detta har Dr. Ken Goss under många år utvecklat en särskild gren av CFT som är riktad mot ätstörningsproblematik; CFT-E.

 

Denna metod undersöks nu i en anpassad form för frivilligt inneliggande patienter i en randomiserad jämförande studie i Norge. CFT-E och KBT jämförs med varandra och i tillägg undersöks patienter med komorbida barndomstrauman.

 

CFT institutet har bjudit in Doktoranden Malin Olofsson och Leg. Psykolog Linnea Ahlstrand att presentera forskningsprojektet kring CFT-E som drivs av Modum Bad i Norge under Karianne Vrabels ledning.

Under en heldag kommer vi att få lyssna på de lärdomar och den inspiration som dagens föreläsare har tagit med sig från den första longitudinella RCT studien av CFT-E.

 

Dagens innehåll:

Kort intro till Compassionfokuserad terapi och hur CFT-E skiljer sig från traditionell KBT-behandling

Preliminära resultat från forskningsstudien

Presentation av en delstudie som särkilt fokuserar på deltagare med komorbida barndomstrauman

Föreläsarnas kliniska erfarenheter från att jobba med CFT-E i behandling

Samtal kring varför man inom ätstörningsbehandling bör överväga att jobba med CFT med den här patientgruppen?

Hur dessa preliminära forskningsresultat kan påverka hur vi ser på ätstörningsbehandling framöver.

 

Workshopen vänder sig till dig som i din profession möter personer som lider av ätstörningar. Studien som föreläsarna presenterar är på vuxna men dagen är också relevant för dig som arbetar med unga vuxna och ungdomar.

 

Föreläsningen kommer att ske på svenska.

 

Tid: 09:30 - 16:30

Plats: Ungdomens hus i Malmö

Pris: 1900 (+moms)

Vid mer än 8 från samma arbetsplats lämnas 15 % rabatt

En lättare lunch (fisk/veg) ingår samt fika på eftermiddagen

 

Begränsat antal platser.

 

Skicka faktureringsuppgifter och namn på deltagare till info@cftinstitutet.se och uppge om ni önskar fisk eller vegatariskt lunchalternativ

 

Läs mer om CFT-E och studien i den norska psykologtidningen:

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=502497&a=2

 

Dagens föreläsare:

Malin Olofsson, leg.psykolog, har jobbat med bl.a. ätstörningsbehandling inom vuxenpsykiatrin. Hon är en av psykologerna involverad i forskningsprojektet och stipendiat vid Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Malin har varit behandlare i studien.

 

Linnea Ahlstrand, leg. Psykolog, har erfarenhet av ätstörningsbehandling från både barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin. Hon är en av psykologerna involverad i forskningsprojektet vid Modum Bad. Linnéa har varit team-ledare för rct-terapeuterna och deltagit som behandlare.

Tid

3:e maj 09:30-16:30

Plats

Ungdomens hus Malmö

Pris

1900 kr + moms

Sista anmälningsdag

15 april 2019

 

 

Vid problem mejla oss gärna:

info@cftinstitutet.se

Skicka namn och faktureringsupp-gifter till:

 

 

info@cftinstitutet.se

Om oss

 

CFTinstitutet verkar för att sprida kompetens och kunskap om Compassionfokuserad terapi och Compassion genom utbildning och handledning.

 

CFTinstitutet drivs av Cert. CFT terapeuter och leg. psykologer Linda Wiik och Jernett Karensen.

Ring

 

Linda Wiik

0705 260622

 

Jernett Karensen

0760 380444

Kontakta ossOm oss

 

CFTinstitutet

c/o Terapi- och friskvårdscentrum

Spångatan 20A, Malmö

Email: info@cftinstitutet.se

Copyright @ All Rights Reserved