CFTutbildning (1 år)

Terapeutisk utbildning i Compassionfokuserad terapi

I Novmber 2018 startar vi åter en utbildningsomgång för dig som arbetar terapeutiskt. Kursen ger deltagarna möjligheten att förkovra sig i en metod inom ramen för tredje vågens integrerande KBT, vilket gör den relevant även för terapeuter med psykodynamisk bakgrund som har erfarenhet av att arbeta med KBT.

 

Utbildningen baseras på den 1-åriga grundutbildning som bedrivs vid Derby universitet i England av prof. Paul Gilbert, grundare av terapin. Kursen består av 8 hela utbildningsdagar med relevant teori och praktik. Utöver detta ingår 4 webinarer, handledning (6x2 h) samt övningar mellan tillfällena.

 

Om kursen

 

CFT Institutets utbildning omfattar både den populära Compassion Mind Training (färdighetsträningen) och de terapeutiska delarna av Compassionfokuserad terapi. Kursen ger deltagarna möjligheten att grundligt förkovra sig i en metod inom ramen för tredje vågens integrerande KBT, vilket gör den relevant även för psykologer med psykodynamisk bakgrund som har erfarenhet av att arbeta med KBT. Kursen har ett tydligt terapeutiskt fokus.

 

CFT Institutet ger nu kursen för 5:e året i rad. Utbildningen baseras på den 1-åriga grundutbildning som bedrivs vid Derby universitet i England av prof. Paul Gilbert, grundare av terapin. Innehållet har sedan utvecklats vidare utifrån kursledarnas kliniska erfarenheter av att arbeta med CFT samt bidrag från tidigare deltagares upplevelser av att lära sig metoden.

 

Upplevelsebaserad inlärning genomsyrar hela utbildningen och kräver aktivt deltagande från alla deltagare.

Schema

 

Utbildningen ges i fyra delar varav 2 sker på plats i Malmö. Handledningen och de fyra seminarierna är webbaserade och ämnar ge fördjupad CFT kunskap. Ytterligare ett uppföljande seminarie ges för de som är intresserade.

 

Introduktion till CFT (3 dagar) 21- 23 november 2018 i Malmö

(kl. 10-17 dag 1, 9-16 dag 2, 9-15.30 dag 3)

 

Introduktion till CFT som behandlingsmetod, genomgång av de teoretiska grunder i CFT, psykoedukation, grundläggande övningar och den terapeutiska relationen och terapeutiska skills i CFT. Fokus på skam, självkritik och arbete med känsloreglering.

 

Upplevelsebaserat fokus genom egen träning och reflektionsuppgift som ska lämnas in till 2:a tillfället.

 

CFT på djupet (3 dagar) 13-15 Mars 2019 i Malmö

(kl. 10-17 dag 1, 9-16 dag 2, 9-15.30 dag 3)

 

Anknytning i CFT. Arbete med fallformulering i CFT. Fördjupning kring att arbeta med känslor. Genomgång av behandlingsplanering med fokus på CFT specifika interventioner och upplägg.

 

Undervisningen på plats i Malmö. Viss litteratur kommer att vara på engelska.

 

Handledning

I utbildningen ingår också 6 handledningstilfällen. Dessa sker i grupp för att också ge möjlighet att lära av varandra. Handlednignen startar efter den andra modulen och kommer att ske på måndag fm.

 

Avancerad CFT kunskap (webseminarier) 4 tillfällen

 

Fyra erfarna CFT-terapeuter gästföreläser med fokus på specifika teman:

 

1. Michelle Cree (PhD): Anknytning och compassion 1 h föreläsning + 1 h handledning utifrån illustrativ klient. (april 2019)

 

Michelle Cree är utbildad klinisk psykolog och har disputerat i Compassionfokuserad terapi och tidig anknytning. Hon arbetar som konsult för

 

2. Wendy Wood, Psykoterapeut & PhD student: Den terapeutiska relationen och dess potential för att utveckla den medkännande sidan. 1h föreläsning + 1h handledning utifrån illustrativt fall. (maj 2019)

 

Wendy Wood är utbildad psykoterapeut och arbetar just nu på sin disputation kring utildning i Compassion fokuserad terapi. Hon har under flera år varit ansvarig för programmet i Compassionfokuserad terapi vid Derby universitet samt arbetat som handledare i CFT

 

3. Prof. Paul Gilbert OBE: Att arbeta med CFT med komplexa svårigheter. 2h handledning utifrån aktuella klienter. (oktober 2019).

 

Paul Gilbert är grundaren för CFT. Undervisar i CFT vid University of Derby & University of Queensland. Ordförande och grundare av the Compassionate Mind Foundation UK.

 

4. Mer info kommer (November 2019)

 

Dessa tillfällen kommer att ske på engelska. Dock finns under dessa inga krav på aktivt deltagande och utbildningsansvariga kommer att finnas med för att bistå med översättning. Utbildningens två skriftliga uppgifter skall göras på svenska (reflektion kring egen övning och ett kort utkast till behandlningsplaneringen) skrivs på svenska.

Examination & Diplomering

 

Efter första undervisningstillfället ska en kortare reflektionsövning lämnas in och diskuteras via nätet med de andra kursdeltagarna.

 

Som examinerande uppgift skall en kortare fallformulering och utkast till en behandlingsplanering lämnas in (ca 3 sidor). (november 2019)

 

För att bli godkänd krävs:

 

Deltagande på samtliga 6 utbildningsdagar (viss frånvaro kan kompletteras med inlämningsuppgift). Närvaro på minst 2 av 4 seminarier. Deltagande i handledning vid minst 5 av 6 tillfällen. Inlämnad och godkänd reflektionsuppgift och behandlingsplanering.

 

Vid utbildningens slut mottager deltagarna ett diplom.

 

Utvärdering

 

Kursen kommer utvärderas i slutet av varje modul muntligen där deltagarna får möjlighet att ge feedback på vad de upplevt som positivt och vad de fortfarande saknar. I slutet av utbildning kommer även ett utvärderingsformulär som besvaras anonymt att lämnas ut för utvärdering av hela

utbildningen.

 

Vidare kommer varje deltagare få utvärdera sin egen terapeutiska kompetens med hjälp av det utvärderingsformulär som tagits fram via the Compassionate Mind Foundation i England.

Pris

27.500kr exkl moms

I priset för den 1-åriga utbildningen ingår 6 utbildningsdagar (2x3 dagar), handledning (6x2h) och webinar med bl.a. Paul Gilbert (4x 2h)

Utbildare

Kursen leds av Jernett Karensen och Linda Wiik som både är leg.psykologer och certifierad CFT terapeuter från Universitetet i Derby. Undervisare på webinaren är Michelle Cree (PhD) klinisk psykolog, Wendy (PhD student) psykoterapeut, prof. Paul Gilbert OBE grundare av CFT samt ytterligare en framstående föreläsare inom CFT.

Vid problem mejla oss gärna:

info@cftinstitutet.se

Antagning

 

För deltagande krävs grundläggande psykoterapiutbildning eller motsvarande. Vidare bör deltagarna under utbildningens gång arbeta terapeutiskt för att kunna tillgodogöra sig metoden till fullo.

 

Anmälan

 

Varmt välkommen med din anmälan till info@cftinstitutet.se.

 

Villkor

 

Anmälan är bindande. Vid förhinder faktureras 50% av den totala kursavgiften. Betalningen kan delas upp i två inbetalningar där den första ska ske vid förfallodatum. Den sista inbetalningen ska ske innan starten av kursen. Max. antal deltagare 18.

Om CFT

 

Compassion Fokuseradterapi (CFT) har fått allt större utrymme och erkännande som en transdiagnostisk terapiform med en rad olika användningsområden inom specialistvård, öppenvård, primärvård, habilitering, skola och organisationer.

 

Terapin arbetar fokuserat med att undanröja hinder av skam och självkritik som ofta är anledningen till att nödvändiga förändringar inte kan ske.

 

I terapin arbetar man aktivt med att öka personers förmåga till medkänsla (Compassion) med sig själv och andra, som ett sätt att förhålla sig till livets svårigheter. Terapin har därför fått ökad spriding i Sverige både i sin helhet och som de interventioner som ingår i Compassion Mind Training.

Uppföljande workshop med fokus på eget utövande av medkänsla/compassion (1 dag):

 

Utöver dessa utbildningsdagar erbjuds möjlighet till återträff och fördjupning av det egna utövandet av medkänsla/compassion genom en heldag med fokus på eget praktiserande. Vi upplever de övningar som ingår i Compassion Mind Training med fokus på oss själva och att utveckla vår egen medkännande sida.

 

Denna dag ligger utanför utbildningen för att minimera antalet obligatoriska dagar som kräver resa. Heldagen kostar 895 kr (+moms).

 

Kursen leds av Jernett Karensen och Linda Wiik som både är leg.psykologer och certifierad CFT terapeuter från Universitetet i Derby.

Om oss

 

CFTinstitutet verkar för att sprida kompetens och kunskap om Compassionfokuserad terapi och Compassion genom utbildning och handledning.

 

CFTinstitutet drivs av Cert. CFT terapeuter och leg. psykologer Linda Wiik och Jernett Karensen.

Ring

 

Linda Wiik

0705 260622

 

Jernett Karensen

0760 380444

Kontakta ossOm oss

 

CFTinstitutet

c/o Terapi- och friskvårdscentrum

Spångatan 20A, Malmö

Email: info@cftinstitutet.se

Copyright @ All Rights Reserved