CFTutbildning

CFTutbildning (1 år)

Terapeutisk utbildning i Compassionfokuserad terapi

 

I November 2019 startar vi åter en utbildningsomgång för dig som arbetar terapeutiskt. Kursen ger deltagarna möjligheten att förkovra sig i en metod inom ramen för tredje vågens integrerande KBT, vilket gör den relevant även för terapeuter med psykodynamisk bakgrund som har erfarenhet av att arbeta med KBT.


Utbildningen baseras på den 1-åriga grundutbildning som bedrivs vid Derby universitet i England av prof. Paul Gilbert, grundaren av terapin. Kursen består av 6 hela utbildningsdagar med relevant teori och praktik. Dessutom ingår 4x2h live webinarer med framstående CFT utövare som delar med sig av sin specialkompetens. Totalt 52h lärarledd undervisning. Dessutom ingår handledning via Skype (6x2 h) samt övningar mellan tillfällena.


Om kursen


CFTinstitutets utbildning omfattar både den populära Compassion Mind Training (färdighetsträningen) och de terapeutiska delarna av Compassionfokuserad terapi. Kursen ger deltagarna möjlighet att grundligt förkovra sig i en metod inom ramen för tredje vågens integrerande KBT, vilket gör den relevant även för psykologer med psykodynamisk bakgrund som har erfarenhet av att arbeta med KBT. Kursen har ett tydligt terapeutiskt fokus.


CFTinstitutet ger nu kursen för 6:e året i rad. Utbildningen baseras på den 1-åriga grundutbildning som bedrivs vid Derby universitet i England av prof. Paul Gilbert, grundare av terapin. Innehållet har sedan utvecklats vidare utifrån kursledarnas kliniska erfarenheter av att arbeta med CFT samt bidrag från tidigare deltagares upplevelser av att lära sig metoden.


Upplevelsebaserad inlärning genomsyrar hela utbildningen och kräver aktivt deltagande från alla deltagare.

Schema


Utbildningen består av fyra delar. De två första delarna är introduktion till alla de olika delarna i CFT. De är upplevelsebaserade och sker på plats i Malmö. Handledningen och de fyra seminarierna är webbaserade och ämnar ge fördjupad CFT kunskap. Ytterligare ett uppföljande seminarie ges för de som är intresserade.


Introduktion till CFT (3 dagar) 20-22 november 2019 i Malmö

(kl. 10-17 dag 1, 9-16 dag 2, 9-15.30 dag 3)


Introduktion till CFT som behandlingsmetod, genomgång av de teoretiska grunder i CFT, psykoedukation, grundläggande övningar och den terapeutiska relationen och terapeutiska skills i CFT. Fokus på skam, självkritik och arbete med känsloreglering.


Upplevelsebaserat fokus genom egen träning och reflektionsuppgift som ska lämnas in till 2:a tillfället.


CFT på djupet (3 dagar) 3-5 Februari 2019 i Malmö

(kl. 10-17 dag 1, 9-16 dag 2, 9-15.30 dag 3)


Anknytning i CFT. Arbete med fallformulering i CFT. Fördjupning kring att arbeta med känslor. Genomgång av behandlingsplanering med fokus på CFT specifika interventioner och upplägg.


Undervisningen på plats i Malmö. Viss litteratur kommer att vara på engelska.


Avancerad CFT kunskap (webseminarier) 4 tillfällen


Fyra erfarna CFT-terapeuter gästföreläser med fokus på specifika teman. Läs mer här.


Dessa tillfällen kommer att ske på engelska. Dock finns under dessa inga krav på aktivt deltagande och utbildningsansvariga kommer att finnas med för att bistå med översättning. 


Handledning

I utbildningen ingår också 6 handledningstilfällen. Dessa sker i grupp för att också ge möjlighet att lära av varandra. Handlednignen startar efter den andra modulen och kommer att ske på måndag fm.

Examination & Diplomering


Efter första undervisningstillfället ska en kortare reflektionsövning lämnas in och diskuteras via nätet med de andra kursdeltagarna.


Som examinerande uppgift skall en kortare fallformulering och utkast till en behandlingsplanering lämnas in (ca 3 sidor). (november 2020)


För att bli godkänd krävs:


Deltagande på samtliga 6 utbildningsdagar (viss frånvaro kan kompletteras med inlämningsuppgift).  Närvaro på minst 2 av 4 seminarier. Deltagande i handledning vid minst 5 av 6 tillfällen. Inlämnad och godkänd reflektionsuppgift och behandlingsplanering.


Vid utbildningens slut mottager deltagarna ett diplom.


Utvärdering


Kursen kommer utvärderas i slutet av varje modul muntligen där deltagarna får möjlighet att ge feedback på vad de upplevt som positivt och vad de fortfarande saknar. I slutet av utbildning kommer även ett utvärderingsformulär som besvaras anonymt att lämnas ut för utvärdering av hela

utbildningen.


Vidare kommer varje deltagare få utvärdera sin egen terapeutiska kompetens med hjälp av det utvärderingsformulär som tagits fram via the Compassionate Mind Foundation i England.

Pris

27.500kr exkl moms

I priset för den 1-åriga utbildningen ingår 6 utbildningsdagar (2x3 dagar), handledning (6x2h) och webinar med bl.a. Paul Gilbert (4x 2h). Totalt 52h undervisning + handledning (12h).

Utbildare

Kursen leds av Jernett Karensen och Linda Wiik som både är leg.psykologer och certifierad CFT terapeuter från Universitetet i Derby. Undervisare på webinaren är bl.a. prof. Paul Gilbert OBE grundare av CFT, samt ytterligare en framstående föreläsare inom CFT.

Antagning


För deltagande krävs grundläggande psykoterapiutbildning eller motsvarande. Vidare bör deltagarna under utbildningens gång arbeta terapeutiskt för att kunna tillgodogöra sig metoden till fullo.


Anmälan


Varmt välkommen med din anmälan till  info@cftinstitutet.se.


Villkor


Anmälan är bindande. Vid förhinder faktureras 50% av den totala kursavgiften. Betalningen kan delas upp i två inbetalningar där den första ska ske vid förfallodatum. Den sista inbetalningen ska ske före kursstart. Max. antal deltagare 18.

Om CFT


Compassion Fokuseradterapi (CFT) har fått allt större utrymme och erkännande som en transdiagnostisk terapiform med en rad olika användningsområden inom specialistvård, öppenvård, primärvård, habilitering, skola och organisationer.


Terapin arbetar fokuserat med att undanröja hinder av skam och självkritik som ofta är anledningen till att nödvändiga förändringar inte kan ske.


I terapin arbetar man aktivt med att öka personers förmåga till medkänsla (Compassion) med sig själv och andra, som ett sätt att förhålla sig till livets svårigheter. Terapin har därför fått ökad spriding i Sverige både i sin helhet och som de interventioner som ingår i Compassion Mind Training.

Uppföljande workshop med fokus på eget utövande av medkänsla/compassion (1 dag):


Utöver dessa utbildningsdagar erbjuds möjlighet till återträff och fördjupning av det egna utövandet av medkänsla/compassion genom en heldag med fokus på eget praktiserande. Vi upplever de övningar som ingår i Compassion Mind Training med fokus på oss själva och att utveckla vår egen medkännande sida.


Denna dag ligger utanför utbildningen för att minimera antalet obligatoriska dagar som kräver resa. Heldagen kostar 895 kr (+moms).


Kursen leds av Jernett Karensen och Linda Wiik som både är leg.psykologer och certifierad CFT terapeuter från Universitetet i Derby.

Copyright @ All Rights Reserved

Om oss


CFTinstitutet verkar för att sprida kompetens och kunskap om Compassionfokuserad terapi och Compassion genom utbildning och handledning.


CFTinstitutet drivs av Cert. CFT terapeuter och leg. psykologer Linda Wiik och Jernett Karensen.

Kontakta oss


CFTinstitutet

c/o Terapi- och friskvårdscentrum

Spångatan 20A, Malmö

Email: info@cftinstitutet.se

Ring


Linda Wiik

0705 260622


Jernett Karensen

0760 380444