Skräddarsytt

info@cftinstitutet.se

Tel. 0705260622 / 0760380444

 

Copyright © All Rights Reserved.

Välkommen till CFT institutet

- kompetenscentrum för CompassionFokuserad Terapi

 

Uppdragsuppbildning i Medkänsla / Compassion eller Compassion fokuserad terapi

Att arbeta med medkänsla eller “compassion” är ett nytt förhållningssätt till psykisk ohälsa. När vi känner oss lugna och trygga ökar vår förmåga att genomföra förändringar i våra liv. När vi känner trygghet får vi tillgång till hjärnans fulla kapacitet, vilket skapar goda förutsättningar för långsiktig förändring. Medkänslan är ett förhållningssätt för att träna hjärnan i trygghet och lugn för att skapa långsiktigt välmående.

 

Vi håller i utbildningar där vi presenterar teorierna och senaste forskningen bakom den nya metoden Compassion Focused Therapy (CFT) och Compassion Mind Training (CMT). Deltagarna kommer att få utbildning i hur vår hjärna påverkas i olika situationer och vad vi kan göra för att skapa bästa förutsättningarna för optimal hjärnfunktion.

 

Vi erbjuder inspirationsföreläsningar (ca 2 h), utbildningar (anpassade efter behov) och helgretreats.

 

Förslag på upplägg av inspirationsföreläsning (ca. 2h)

 

  • Hur vår hjärna har utvecklats (evolutionspsykologi)
  • Funktionen av vår gamla och moderna hjärna i vår moderna värld – vad händer när vår hjärna blir kidnappad av sig själv?
  • En enkel karta över våra tre medfödda motivationssystem och hur vi påverkas i olika situationer
  • Varför arbeta med medkänsla och självmedkänsla? – När traditionella metoder inte räcker till
  • De senaste forskningsresultaten kring medkänsla (compassion) och självmedkänsla (self-compassion)
  • Hur kan vi lugna en stressad hjärna och öka vår förmåga kreativitet och flexibelt tänkande

I längre utbildningar ingår ovanstående och vidare fördjupning av teorier och metoder utifrån beställares önskemål och behov. I de längre utbildningarna ingår det även workshop med fokus på praktiska övningar och mental träning (Compassion Mind Training).

Exempel på tidigare föreläsningar

 

PTP-psykologer Region Skåne

PS16 Konferens för Sveriges psykologstudenter

Onkologen, Lund, Region Skåne

Plattform Malmö, Malmö stad

Avd. för palliativ vård, Lund, Region Skåne

Ungdomsmotagningar i Stockholm

CFT-utbildning Karolinska Institutet, Stockholm

 

Södra Sveriges Kompetenscentrum: våld i nära relationer

 

KBT-föreningen för psykologstudenter, Göteborgs Universitet

 

KBT-föreningen för psykologstudenter, Lunds Universitet