Resurser

CFT-terapeuter i Sverige

 

Vi får fler och fler frågor om CFT terapeuter runt om i landet. CFT terapeut är inte en skyddad titel och utbildningarna och kompetensen i CFT kan skilja sig åt.

På den här sidan listar vi terapeuter som har en längre utbildning i CFT och som har handledning av en CFT utbildad handledare.

 

Det finns ingen inbördes ordning mellan terapeuterna och vi uppmuntrare Dig som söker terapeut att läsa vidare på hemsida och kontakta aktuell terapeut för att få mer information.

 

 

 

 

 

 

 

Malmö

 

LINDA WIIK

Leg. psykolog. Certifierad CFT terapeut från Derby Universitets 1-åriga post graduate utbildning i CFT.

Mottar handledning.

www.lindawiik.se

Stockholm

 

SOFIA VIOTTI

Leg. psykolog. Certifierad CFT terapeut från Derby Universitets 1-åriga post graduate utbildning i CFT.

Mottar handledning

www.compassionportalen.se

 

Lund

 

SARA GRANDI

Leg. psykolog. Utbildad vid CFT Institutets 1-åriga CFT utbildning.

Institutet för psykoterapi

Mail: sara@ifpt.se

 

Kalmar

 

NINA LÖTHMAN

Utbildad vid CFT Institutets 1-åriga CFT utbildning 2015-2016.

telnr: 0701481101

mail: atenga02@gmail.com

Helsingborg & Lund

 

ANNA RYPI

Grundutbildad psykodynamisk terapeut, och fil. dr. i sociologi, Lunds universitet.

Utbildad vid CFT Institutets 1-åriga CFT utbildning

anna@dynamiskasamtal.se www.dynamiskasamtal.se

tel: 073-9757339

 

Malmö

 

JERNETT KARENSEN

Leg. /Aukt. psykolog. Certifierad CFT terapeut från Derby Universitets 1-åriga post graduate utbildning i CFT.

Mottar handledning.

www.karensen.com

Lund/Simrishamn/Ystad

 

JENNY AHLNER

Leg. psykolog och

Leg. Psykoterapeut

Utbildad vid CFT Institutets 1-åriga CFT utbildning

telnr: 0703-968244

Stockholm

 

YLVA KURTÉN

Leg. psykolog.

Utbildad vid CFT Institutets 1-åriga utbildning

 

Vara Psykologi

0730212656

 

Linköping & Motala

 

EVA FOGANDER WALL

Leg. psykoterapeut. Utbildad vid CFT Institutets 1-åriga CFT utbildning 2015-2016.

mobil: 073 3681811

www.efwkbt.se

 

Om du arbetar med CFT och vill finnas med på listan är du välkommen att skicka en kort beskrivning av dig själv, din verksamhet och dina meriter till info@cftinstitutet.se

Kalmar

 

NINA LÖTHMAN

Utbildad vid CFT Institutets 1-åriga CFT utbildning 2015-2016.

telnr: 0701481101

mail: atenga02@gmail.com

Stockholm

 

YLVA KURTÉN

Leg. psykolog.

Utbildad vid CFT Institutets 1-åriga utbildning

 

Vara Psykologi

0730212656

 

Om oss

 

CFTinstitutet verkar för att sprida kompetens och kunskap om Compassionfokuserad terapi och Compassion genom utbildning och handledning.

 

CFTinstitutet drivs av Cert. CFT terapeuter och leg. psykologer Linda Wiik och Jernett Karensen.

Malmö

 

LINDA WIIK

Leg. psykolog. Certifierad CFT terapeut från Derby Universitets 1-åriga post graduate utbildning i CFT.

Mottar handledning.

www.lindawiik.se

Ring

 

Linda Wiik

0705 260622

 

Jernett Karensen

0760 380444

Malmö

 

JERNETT KARENSEN

Leg. /Aukt. psykolog. Certifierad CFT terapeut från Derby Universitets 1-åriga post graduate utbildning i CFT.

Mottar handledning.

www.karensen.com

Kontakta oss

 

CFTinstitutet

c/o Terapi- och friskvårdscentrum

Spångatan 20A, Malmö

Email: info@cftinstitutet.se

Stockholm

 

SOFIA VIOTTI

Leg. psykolog. Certifierad CFT terapeut från Derby Universitets 1-åriga post graduate utbildning i CFT.

Mottar handledning

www.compassionportalen.se

 

Stockholm

 

PETRA SÖDERHOLM

Leg. psykoterapeut.

Mottar handledning

www.petrasoderholm.se

 

Lund

 

SARA GRANDI

Leg. psykolog. Utbildad vid CFT Institutets 1-åriga CFT utbildning.

Institutet för psykoterapi

Mail: sara@ifpt.se

 

Linköping & Motala

 

EVA FOGANDER WALL

Leg. psykoterapeut. Utbildad vid CFT Institutets 1-åriga CFT utbildning 2015-2016.

mobil: 073 3681811

www.efwkbt.se

 

Lund/Simrishamn/Ystad

 

JENNY AHLNER

Leg. psykolog och

Leg. Psykoterapeut

Utbildad vid CFT Institutets 1-åriga CFT utbildning

telnr: 0703-968244

Copyright @ All Rights Reserved