Övningar

info@cftinstitutet.se

 

Tel. 0705260622 / 0760380444

 


Copyright © All Rights Reserved.

CFTINSTITUTET - KOMPETENSCENTRUM FÖR COMPASSIONFOKUSERAD TERAPI

På den här sedan delar vi med oss av övningar som du kan använda i ditt arbete med att utvekla medkänsla. Oavsett om det är för dig själv eller för någon du träffar i en behandlingskontakt. Vi har också använt dessa övningar i våra grupper. Manuskripten är något att utgå i från och vi behöver vara kreativa och anpassa övningar utifrån de bhov och svårigheter som finns. Det brukar dock vara hjälpsamt att ha något att utgå i från när vi börjar lära oss, oavsett om det är som behandlare eller i våra egna liv.Övningarna följer en tänkt progression där de föregående övningarna är tänkta att bygga färdigheter från de följande övningarna. Det är dock ingen ordning som är skriven i sten utan  här behöver vi lyssna in och anpassa oss efter dom behov och dom svårigheter som vi möter, i oss själv och hos andra. Övningarna kan göras i olika ordning och med fokus på olika saker beroende på vilka behov som finns.


Övningarna är skrivna av oss utifrån vår kliniska erfarenhet men vi har från början använt oss av andras övningar.  Övningarna är därför egentligen fria översättningar och omberarbetningar från andra CFT utövares övningar.


Sidan är under konstruktion.


De tre systemen - Mina cirklar

Lugnande andning - fokus på en jämn andning

Övning medkännande röst

Medkännande bild /

Compassion ideal

Medkännande jag /

Compassion själv

Lugnande andning

Trygg plats

Uppmärksamhetsövning

Medkännande färg

Medkännansla strömmar ut