1 årig CFT utbildning

info@cftinstitutet.se

Tel. 0705260622 / 0760380444

 

Copyright © All Rights Reserved.

Välkommen till CFT institutet

- kompetenscentrum för CompassionFokuserad Terapi

 

Terapeutisk utbildning i Compassionfokuserad terapi

 

I februari 2018 startar vi åter en utbildningsomgång för dig som arbetar terapeutiskt. Kursen ger deltagarna möjligheten att förkovra sig i en metod inom ramen för tredje vågens integrerande KBT, vilket gör den relevant även för terapeuter med psykodynamisk bakgrund som har erfarenhet av att arbeta med KBT.

 

Utbildningen baseras på den 1-åriga grundutbildning som bedrivs vid Derby universitet i England av prof. Paul Gilbert, grundare av terapin. Kursen består av 8 hela utbildningsdagar med relevant teori och praktik. Utöver detta ingår inläsning och handledning.

 

 

 

Om CFT

Compassion Fokuseradterapi (CFT) har fått allt större utrymme och erkännande som en transdiagnostisk terapiform med en rad olika användningsområden inom specialistvård, öppenvård, primärvård, habilitering, skola och organisationer.

Terapin arbetar fokuserat med att undanröja hinder av skam och självkritik som ofta är anledningen till att nödvändiga förändringar inte kan ske.

 

I terapin arbetar man aktivt med att öka personers förmåga till medkänsla (Compassion) med sig själv och andra, som ett sätt att förhålla sig till livets svårigheter. Terapin har därför fått ökad spriding i Sverige både i sin helhet och som de interventioner som ingår i Compassion Mind Training.

 

Kursen leds av Jernett Karensen och Linda Wiik som både är leg.psykologer och certifierad CFT terapeuter från

Universitetet i Derby.

Schema:

Modul 1: 8-9 Februari 2018

Modul 2: 23-24 April 2018

Modul 3: 13-14 September 2018

Modul 4: 5-6 November 2018

 

Plats: 2-dagars moduler på plats i Malmö (handledning sker via Skype)

Kostnad: 27 500 exkl. moms. (inkluderar material + handledning)

 

Sista anmälningsdag: 12 Januari 2018

 

Anmälan:

Skicka namn och faktureringsuppgifter till info@cftinstitutet.se

 

Handledning

Under året som utbildningen pågår ges handledning vid 6 tillfällen.. Handledningen sker i mindre grupper via Skype. Handledningen startar i slutet av mars (19 & 22/3) och går därefter antingen sista måndagen eller torsdagen i månaden (man kan önska måndags- eller torsdagsgrupp i anmälningsformuläret)

 

Antagning

För deltagande krävs grundläggande psykoterapiutbildning eller motsvarande. Vidare bör deltagarna under utbildningens gång arbeta terapeutiskt för att kunna tillgodogöra sig metoden till fullo.

 

Diplomering

Kursen examineras ej men förutsätter aktivt deltagande för diplomering. Deltagarna förväntas delta i samtliga kursdagar. OM detta av goda skäl inte är möjigt behöver deltagaren för diplomering självständigt tillgodogöra sig innehållet i dagen/modulen. och visa detta i en inlämningsuppgift. Även 5 av 6 handledningstillfällen är obligatoriska och krver annars kompletering för diplomering.

Anmälan

Varmt välkommen med din anmälan till info@cftinstitutet.se.

 

Villkor

Anmälan är bindande. Vid förhinder faktureras 50% av den totala kursavgiften. Betalningen kan delas upp i två inbetalningar där den första ska ske vid förfallodatum. Den sista inbetalningen ska ske innan starten av kursen. Max. antal deltagare 18.

 

Om kursen

CFT Institutets utbildning omfattar både den populära Compassion Mind Training (färdighetsträningen) och de terapeutiska delarna av Compassionfokuserad terapi. Kursen ger deltagarna möjligheten att grundligt förkovra sig i en metod inom ramen för tredje vågens integrerande KBT, vilket gör den relevant även för psykologer med psykodynamisk bakgrund som har erfarenhet av att arbeta med KBT. Kursen har ett tydligt terapeutiskt fokus.

 

CFT Institutet ger nu kursen för 4:e året i rad. Utbildningen baseras på den 1-åriga grundutbildning som bedrivs vid Derby universitet i England av prof. Paul Gilbert, grundare av terapin. Innehållet har sedan utvecklats vidare utifrån kursledarnas kliniska erfarenheter av att arbeta med CFT samt bidrag från tidigare deltagares upplevelser av att lära sig metoden.

Kursens består av fyra olika delar teori och praktik förlagda under 1 år. Upplevelsebaserad inlärning genomsyrar hela utbildningen och kräver aktivt deltagande från alla deltagare. Utbildning ges i 4 x 2 dagar (84h lärarledd undervisning + 6 handledningstillfällen á 3h. Utöver undervisning och handledning tillkommer inläsningstid, tid för hemuppgifter och eget arbete inför varje kursdel.

 

Kursgruppen består av max 18 deltagare.

 

Moduler

Del 1

 • De teoretiska grunderna i CFT
 • Grundläggande övningar
 • Arbete med självkritik och skam
 • Arbete med att utveckla ett medkännande jag
 • Arbete med medkännande

bilder

Del 2

 • Fallformulering inom CFT
 • Arbete med egen formulering
 • Arbete med formulering av en

patient

 • Specifika frågetekniker vid

fallformulering

 • Terapeutiska färdigheter och

terapeutens roll

Del 3

 • Emotionsteori
 • Den sociala mentalitetsteorin
 • Våra olika känslojag
 • Tekniker för arbete med olika känslojag (multiple selves)
 • Terapeutiska färdigheter och terapeutens roll

Del 4

 • Behandlingsplanering: att knyta samman formulering och interventioner
 • Terapeutiskt kontrakt
 • Specifika frågetekniker och mikroskills i CFT
 • Terapeutiska färdigheter och

terapeutens roll

Utvärdering

Kursen kommer utvärderas i slutet av varje modul muntligen där deltagarna får möjlighet att ge feedback på vad de upplevt som positivt och vad de fortfarande saknar. I slutet av utbildning kommer även ett utvärderingsformulär som besvaras anonymt att lämnas ut för utvärdering av hela utbildningen. Vidare kommer varje deltagare få utvärdera sin egen terapeutiska kompetens med hjälp av det utvärderingsformulär som tagits fram via the Compassionate Mind Foundation i England.