Om oss

info@cftinstitutet.se

Tel. 0705260622 / 0760380444

 

Copyright © All Rights Reserved.

CFTINSTITUTET - KOMPETENSCENTRUM FÖR COMPASSIONFOKUSERAD TERAPI

Om oss

 

Linda Wiik och Jernett Karensen, båda leg. psykologer och Certifierade CFT terapeuter från Derby Universitet, England under ledning av Professor Paul Gilbert (grundare av CFT).

 

Linda och Jernett har som första svenskar genomgått en 1-årig Master-utbildning i Compassion Focused Therapy för Paul Gilbert vid Derby Universitet, England. Båda har mottagit handledning (över 100h) av Paul Gilbert och andra framstående psykologer inom CFT.

Jernett och Linda bedriver den första sammanhållna CFT-utbildningen i Sverige för terapeuter och psykologer. Dessutom föreläser och handleder de på Karolinska Institutet i Stockholm. De arbetar även gentemot företag och föreläser och handleder olika yrkesgrupper i hur man kan använda Compassion i arbetet. Tillsammans har de utvecklat och infört ett lyckat gruppbehandlingskoncept för primärvård och har påbörjat forskning kring CFT på primärvårdsnivå. Initiala resultat av denna forskning har presenterats vid den årliga CFT-konferensen i Manchester 2015. Vidare bedriver både Linda och Jernett egen terapiverksamhet med fokus på CFT.

Linda Wiik, leg. psykolog/Certifierad CFT terapeut

Linda är Legitimerad Psykolog och utbildad vid Lunds universitet. Linda är även utbildad i både psykodynamisk terapi, kognitiv beteende terapi (KBT), dialektisk beteendeterapi (DBT) och acceptance and comittment therapy (ACT). Linda driver en egen mottagning där hon tar emot enskilda och par. Hon driver CFT institutet tillsammans mer Jernett och handleder och undervisar i CFT.

www.lindawiik.se

lindawiikpsykolog@gmail.com

Tel. 0705 26 06 22

 

Jernett Karensen, leg. psykolog / Certifierad CFT terapeut

 

 

Jernett är leg. psykolog utbildad vid Köpenhamns universitetet där hon skrev uppsats om självmedkänslans roll i terapi. Jernett är, utöver CFT, utbildad i kognitiv beteende terapi, lösningsfokuserad korttidsterapi, gestaltterapi och har påbörjat en utbildning i schematerapi. Hon driver CFT institutet tillsammans med Linda och handleder och undervisar i CFT. Jernett driver även en egen mottagning.

www.karensenconsulting.se

jernett@karensen.com

Tel. 0760 380 444