Om oss

Om CFTinstitutet:

 

CFTinstitutet verkar för att sprida kunskap kring Compassion till organisationer och verksamheter. Företaget arbetar med utbildning, handledning och behandling. I institutets regi drivs längre och kortare utbildningar med fokus på Compassion. Företaget driver den första längre sammanhållna utbildningen i Compassionfokuserad terapi (1-årig). Vidare ges kortare introduktionskurser i CFT och temaföreläsningar kring bl.a. skam, självkritik, problematisk ilska, Compassionfokuserat arbetssätt i skolan och inom primärvård.

 

CFTinstitutet har även anlitats av Centrum för psykoterapiforskning, Karolinska Institutet, för handledning och undervisning på deras 1-åriga utbildning i Compassionfokuserad terapi.

 

Tidigare uppdrag

 • Föreläsare i CFT på Psykologutbildningen i Lund

 

 • Introduktionsutbildning i CFT för Aleris Sjukvård, Bollnäs

 

 • Stockholm och Örebros ungdomsmottagningar med fokus på att utbilda personalen i ett Compassioninriktat bemötande av ungdomar.

 

 • Utbildning i CFT (6 dagar) av personalen på Malmö Kriscentrum i syfte att stärka deras behandlingsutbud till våldsutsatta och våldsutövare.

 

 • Föreläsningar för Skåne Universitetssjukhus i Compassion som förhållningssätt på palliativ avdelning och onkologen, Region Skåne.

 

 • Workshop (1 dag) och handledning (1 dag) kring skam och självkritik till behandlingsteamet på ANOVA - Centrum för Andrologi och Sexualmedicin, Stockholm.

 

 • Utbildningsdag för Södra Sveriges Kompetenscentrum: våld i nära relationer.

 

 • Gästföreläsare på temat självkritik för den Ideella Föreningen det Goda Livet, Malmö.

 

 • Utbildningsdag för Lunds universitets KBT studenter.

 

 • Föreläsning för Göteborgs universitets KBT studenter.

 

 • Deltagande och föreläsning på PS16 Konferens för Sveriges psykologstudenter, Växjö.

 

 • Föreläsning för Region Skånes PTP-psykologer

 

 

Linda Wiik, leg. Psykolog/Certifierad CFT Terapeut:

 

Linda Wiik är leg. Psykolog och Cert. CFT terapeut. Hon är en av de första svenskarna att utbilda sig i Derby Universitets 1-åriga utbildning i Compassionfokuserad terapi (60 ECTS) under ledning av Paul Gilbert. Hon har mottagit över 100h handledning av Paul Gilbert och andra framstående psykologer inom CFT. Hon är aktiv i att upprätta en svensk CFT-förening. Hon har under de senaste tre åren även föreläst och handlett på CFT-utbildningen i Stockholm på uppdrag av Karolinska Institutet.

 

Linda har psykologexamen från Lunds universitet och bakgrund inom både KBT och psykodynamisk terapi. Hon är också utbildad i dialektisk beteendeterapi (DBT) och acceptance and comittment therapy (ACT)

 

Vidare även fördjupande utbildning i CFT för trauma för Deborah Lee

och utbildning i Skam och kurs i anknytning och Compassion. Hon har även gått kurs i handledning i CFT för Paul Gilbert.

 

Hon driver CFT institutet tillsammans med Jernett och handleder och undervisar i CFT. Linda driver även en egen mottagning.

 

www.lindawiik.se

lindawiikpsykolog@gmail.com

Tel. 0705 26 06 22

 

Jernett Karensen, leg. Psykolog/Certifierad CFT Terapeut:

 

Jernett Karensen är leg. Psykolog och Cert. CFT terapeut. Hon är en av de första svenskarna att utbilda sig vid Derby Universitets 1-åriga utbildning i Compassionfokuserad terapi under ledning av Paul Gilbert (60 ECTS). Hon har mottagit över 100h handledning av Paul Gilbert och andra framstående psykologer inom CFT. Hon är aktiv i att upprätta en svensk CFT-förening. Hon har under de senaste tre åren även föreläst och handlett på CFT-utbildningen i Stockholm på uppdrag av Karolinska Institutet. Hon har även föreläst om CFT på Lunds Universitets psykologutbildning. Jernett är, utöver CFT, utbildad i kognitiv beteende terapi, lösningsfokuserad korttidsterapi, gestaltterapi, emotionsfokuserad parterapi och har grundutbildning i schematerapi.

 

Hon har även vidare fördjupad utbildning kring problematisk ilska och CFT för Russel Kolts. Hon har även gått en avancerad påbyggnadskurs i CFT och kurs i handledning i CFT för Paul Gilbert.

 

Hon driver CFT institutet tillsammans med Linda och handleder och undervisar i CFT. Jernett driver även en egen mottagning.

 

www.karensen.com

jernett@karensen.com

Tel. 0760 380 444

Om oss

 

CFTinstitutet verkar för att sprida kompetens och kunskap om Compassionfokuserad terapi och Compassion genom utbildning och handledning.

 

CFTinstitutet drivs av Cert. CFT terapeuter och leg. psykologer Linda Wiik och Jernett Karensen.

Ring

 

Linda Wiik

0705 260622

 

Jernett Karensen

0760 380444

Kontakta oss

 

CFTinstitutet

c/o Terapi- och friskvårdscentrum

Spångatan 20A, Malmö

Email: info@cftinstitutet.se

Copyright @ All Rights Reserved