Kurser

Välkommen till CFT institutet

- kompetenscentrum för CompassionFokuserad Terapi

Kurser i Compassion fokuserad terapi

CFT institutet arrangerar en rad olika kurser för privat personer och professionella. Vi arrangerar även uppdragsutbildningar och föreläsningar kring Compassion och Compassionfokuserad terapi. Tidigare uppdragsgivare har varit Skånes universitetssjukhus, Kriscentrum Malmö, Karolinska Institutet, Stockholms Ungdomsmottagningar, Örestadskliniken, Oxie Vårdcentral mfl.

Specialistkurs för psykologer

Utbildningen ges i fyra efterföljande moduler under ett år. Varje modul är två heldags-tillfällen. Handledningen ges via nätet och utbildningen är utformad för att underlätta för dig som behöver resa till utbildningen.

Mer

Terapeutiskutbildning i CFT

Våren 2018 startar vi åter en itbildningomgång som är öppen för dig som arbetar terapeutiskt. Denna omgång är även öppen för psykologer.

Kursens undervisningsdelar sker i 4x2 dagar i Malmö och passar därför dig som behöver resa till utbildningen. Handledningen sker via nätet mellan gångerna.

Kurser för privatpersoner

Kursen i compassion mind training riktar sig till dig som kämpar med skam och självkritik och som vill lära dig mer om hur hjärnan fungerar och hur du kan arbeta själv med att hitta ett vänligare förhållningssätt till dig själv. Kursen ges över två dagar.

Mer

Handledning

Vi ger både enskild handledning och handledning i grupp. Till hösten startar vi upp en ny handledningsgrupp. Anmäl dig redan nu! Tidigare och pågående handledningsuppdrag är på specialistkursen på Karolinska Institutet, CFT-utibldningen vid Derby Universitet, Onkologen SUS Lund mfl.

Mer

Uppdragsutbildningar

Vi har genomfört en rad olika föreläsningar och uppdragsutbildningar med fokus på medkänsla. Beroende på verksamheteningen och resurser har vi skräddarsytt utbildningen.

Mer

Copyright © All Rights Reserved.