Kurser

Välkommen till CFT institutet

- kompetenscentrum för Compassion Fokuserad terapi

Kurser i Compassion fokuserad terapi

CFT institutet arrangerar en rad olika kurser för privat personer och professionella. Vi arrangerar även uppdragsutbildningar och föreläsningar kring Compassion och Compassionfokuserad terapi. Tidigare uppdragsgivare har varit Skånes universitetssjukhus, Kriscentrum Malmö, Karolinska Institutet, Örestadskliniken, Oxie Vårdcentral mfl.

Professionsutbildning

Professionsutbildningen ges i fyra efterföljande moduler under ett år. Varje modul är två heldags-tillfällen. Utbildningen riktar sig till professioner som arbetar med psykoterapeutisk behandling.

Mer

Uppdragsutbildningar

Vi har genomfört en rad olika föreläsningar och uppdragsutbildningar med fokus på medkänsla. Beroende på verksamheteningen och resurser har vi skräddarsytt utbildningen.

Mer

Kurser i självmedkänsla

Handledning

Kursen i självmedkänsla riktar sig till dig som kämpar med skam och självkritik och som vill lära dig mer om hur hjärnan fungerar och hur du kan arbeta själv med att hitta ett vänligare förhållningssätt till dig själv. Kursen ges över två dagar.

Mer

Vi ger både enskild handledning och handledning i grupp. Till hösten startar vi upp en ny handledningsgrupp. Anmäl dig redan nu! Tidigare och pågående handledningsuppdrag är på specialistkursen på Karolinska Institutet, CFT-utibldningen vid Derby Universitet, Onkologen SUS Lund mfl.

Mer

Copyright © All Rights Reserved.