Introduktion

info@cftinstitutet.se

Tel. 0705260622 / 0760380444

 

Copyright © All Rights Reserved.

CFTINSTITUTET - KOMPETENSCENTRUM FÖR COMPASSIONFOKUSERAD TERAPI

2-dagars introduktionskurs i Compassionfokuserad Terapi

CFT är relativt ny terapimetod som integrerar kunskap från en rad olika teorier och terapimetoder. Även den buddhistiska traditionens kunskap om vårt medvetande och mediationstekniker har integrerats i CFT mot basen av ny neuroforskning.

 

Terapin fokuserar på att skapa en trygg bas som gör det möjligt för oss att möta det vi ställs inför i livet utan att behöva ta till strategier som skadar oss själva eller andra. Vi övar oss på att komma i kontakt me,d och utveckla, vår medkännande sida och låta den guida oss i våra liv. Detta gör vi genom en rad olika tekniker och genom att lära oss om hur vår hjärna och våra känslor fungerar. Att aktivera ett tillstånd av lugn och öppen medvetenhet utgör en viktig del för att kunna betrakta och hantera det som är svårt för oss i livet, men också i våra relationer. Inte minst i vår relation till oss själva.

 

Den brittiske psykologen och professorn Paul Gilbert utvecklade CFT när han såg att personer med hög grad av skam och självkritik inte svarade på andra tillgängliga behndlingsfomrer på ett tillfredställande sätt. Eftersom skam och självkritik är en del av en rad svårigheter är CFT hjälpsamt för många människor. Genom åren har CFT applicerats på en rad olika diagnoser och svårigheter, både individuellt och i grupp.

 

Under våra två dagar tillsammans kommer vi att gå igenom grunderna för CFT. Vi vill ge dig den teoretiska kunskap du behöver för att påbörja processen att både tänka och göra CFT såväl med dina klienter som med dig själv som terapeut. Vissa delar kommer att vara uplvelsebaserade men inte i samma utsträckning som på vår ettåriga utbildning.

 

Innehållet bygger på Paul Gilberts utbildningar och efter avslutad kurs kan du gå vidare med mer avancerade utbildningar och workshops, så väl i Sverige som utomlands. Vi kan också rekommendera vår ettåriga utbildning som både breddar och fördjupar den introduktion du får under våra två dagar tillsammans. Där får du också handledning och undervisning av andra erfarna CFT-teraputer.

 

Under kursen kommer vi att fokusera på:

 

  • De teoretiska grunderna för CFT
  • Psykoedukation
  • Känslor och deras evolutionära funktion
  • Skam och självkritik
  • Hur vi tillsammans skapar förståelse för våra svårigheter
  • Specifika CFT-interventioner
  • Terapeutens roll i CFT

 

Anmälan:

Skicka namn och faktureringsuppgifter till info@cftinstitutet.se

Datum: 14-15 Maj

 

Tid: 09:00 - 16:00

 

Plats: Centralt i Malmö, nära triangelns tågstation.

Lokal meddelas senare.

 

Pris: kr 1900 (+ moms)

 

Sista anmälningsdag:

27 April 2018

 

Anmälan:

Skicka namn och faktureringsuppgifter till info@cftinstitutet.se

 

Anmälan är bindande