Handledning

info@cftinstitutet.se

Tel. 0705260622 / 0760380444

 

Copyright © All Rights Reserved.

Välkommen till CFT institutet

- kompetenscentrum för CompassionFokuserad Terapi

 

 

Handledning

 

Vi ger både enskild handledning och handledning i grupp. I handledning arbetar vi med motstånd och hinder som uppstår i behandlingsarbetet. Handledning är också ett sätt att fördjupa och integrera redan befintliga kunskaper om CFT.

 

Tidigare och pågående handledningsuppdrag är på specialistkursen på Karolinska Institutet, Onkologen SUS Lund mfl.

 

Till hösten startar vi upp en ny handledningsgrupp som kommer att träffas vid ett par tillfällen under hösten 2017 och våren 2018. Anmäl dig redan idag!