Föreläsningar

info@cftinstitutet.se

Tel. 0705260622 / 0760380444

 

Copyright © All Rights Reserved.

Välkommen till CFT institutet

- kompetenscentrum för CompassionFokuserad Terapi

 

Temaföreläsningar

Tema: Compassion som transdiagnostisk metod i Primärvården

Tid:16 januari kl. 14-16

Plats: Centrala Malmö (Lokal meddelas innan kursstart)

Pris: 350kr (+moms)

Sista anmälningsdag: 29 December 2017

 

Primärvårdens uppdrag att tillhandahålla behandling och förebygga psykisk ohälsa har vuxit de senaste åren. Under sitt arbete i primärvården såg dagens förläsare ett behov av en transdiagnostisk metod som fokuserar på gemensamma mekanismer snarare än enskilda diagnoser.

 

Utifrån Compassionfokuserad Terapi utvecklade och implementerade föreläsarna ett grupppkoncept som utvärderades med fina resultat. Det finns idag en hel del forskning kring att förmåga till compassion ökar välmående och förmågan att hantera de svårigheter som livet för med sig.

 

Föreläsingen kommer att ge in inblick i hur träning i förmågan till compassion/medkänsla kan användas i arbete i primärvården, både i grupp och individuellt. Såväl i behandling som i förebyggande arbete.

 

Föreläsare:

Linda Wiik & Jernett Karensen är båda leg. Psykologer och Cert. CFT terapeuter från Derby University. De driver CFTinstitutet som verkar för att sprida och utveckla kunskapen om CFT genom utbildning, handledning och behandling. Jernett och Linda deltar också aktivt i närverk kring CFT i Sverige och Internationellt.

 

Anmälan:

Skicka namn och faktureringsuppgifter till info@cftinstitutet.se

 

Tema: Compassion: Ett kraftfullt verktyg för skolhälsovården

Tid: 20 Mars kl. 14-16

Plats: Centrala Malmö (Lokal meddelas innan kursstart)

Pris: 350kr (+moms)

Sista anmälningsdag: 2 Mars 2018

En rad olika projekt visar på hur man kan stärka elevers tillgång till empati, moral och nu även medkänsla. Medkänsla har visat sig fungera som ett vaccin i motgångar och hjälpa barnen att inteagera med varandra på ett bättre sätt.

 

Under eftermiddagsföreläsningen får du lära dig om varför Compassion är verksamt i skolkontexten och hur Compassion har implementerats i olika projekt.

 

Föreläsare:

Linda Wiik & Jernett Karensen är båda leg. Psykologer och Cert. CFT terapeuter från Derby University. De driver CFTinstitutet som verkar för att sprida och utveckla kunskapen om CFT genom utbildning, handledning och behandling. Jernett och Linda deltar också aktivt i närverk kring CFT i Sverige och Internationellt.

 

Anmälan:

Skicka namn och faktureringsuppgifter till info@cftinstitutet.se

 

Tema: Heldagsfördjupning om Skam och att arbeta med Skam

Tid: 27 April kl. 9-16 FULLBOKAD

25 Maj kl. 9-16 FULLBOKAD

Plats: Centrala Malmö (Lokal meddelas innan kursstart)

Pris: 895 (+moms)

Sista anmälningsdag: 30 April 2018

 

Skam är en komplicerad och smärtsam process som är närvarande i många av de svårigheter vi möter och upplever. Ibland är den tydlig men ibland svårare att fånga. Ofta blir skam ett hinder för förändring och behöver mötas i våra liv och i behandling.

 

Därför vill vi bjuda in till en dag med fokus på dessa processer och hur vi kan arbeta med detta i behandlingsarbetet.

 

Dagen är öppen för alla som är intresserade av skam och vill lära sig mer.

 

Under dagen kommer vi att gå igenom:

 

  • Skamens evolutionära funktion
  • Olika typer av skam
  • Olika sätt att förstå och beskriva skam
  • forskning kring skam och självkritik
  • exempel på hur vi kan arbeta med olika former av skam i terapeutiska kontakter.

 

Anmälan:

Skicka namn och faktureringsuppgifter till info@cftinstitutet.se